De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

STAKINGSACTIE BIJ VZW LEVENSLUST IN LENNIK

STAKINGSACTIE BIJ VZW LEVENSLUST IN LENNIK

woensdag 22 januari 2020 14:32
Spread the love

Bij de vzw Levenslust in Lennik, een multi-functioneel centrum dat jongeren met problemen opvangt en tevens buitengewoon onderwijs organiseert, staakt een deel van het personeel sinds woensdagmorgen om 7 uur tegen het ontslag van drie werknemers, waaronder twee vakbondsafgevaardigden van de socialistische bediendenvakbond BBTK.

“We hebben geen precies zicht in welke mate onze stakingsoproep wordt opgevolgd. Met de directie is eerder een minimumbezetting afgesproken want we willen niet dat de zorg voor deze jongeren in het gedrang komt. Sinds vanmorgen 7 uur staat er een piket aan de ingang van de instelling. We informeren werkwilligen over de reden van de actie, maar verhinderen niet dat ze aan het werk gaan”, aldus vakbondssecretaris Kathleen De Decker (BBTK). Aan dit vakbondspiket stonden volgens De Decker omstreeks 9 uur zo’n 50 personen. Bij Levenslust werken in totaal circa 250 personen. In het buitengewoon onderwijs wordt niet gestaakt.

Het initiatief tot de 24 urenstaking gaat uit van de BBTK, maar de actie wordt ondersteund door het ACV. De vakbonden zijn zeer verontwaardigd over het ontslag op staande voet op 8 januari van de twee vakbondsafgevaardigden omdat de directie deze beslissing nam in de week voor de start van de ‘occulte periode’ voor de sociale verkiezingen in mei. In de ‘occulte periode’ mogen werknemers die zich kandidaat stellen voor deze verkiezingen, niet ontslagen worden. Een dergelijke beslissing is volgens de vakbonden zeer demotiverend voor werknemers om zich hiervoor kandidaat te stellen.

“Het kan niet dat een directie vakbondsafgevaardigden met een jarenlange dienst die zich steeds met hart en ziel ingezet hebben voor de jongeren en het personeel zonder opgave van reden zomaar aan de deur zet. Het is onbegrijpelijk dat ze geen uitleg kregen over wat ze verkeerd deden noch een kans werd geboden om dit recht te zetten. Ik zie derhalve geen andere reden voor de ontslagen dan dat men de vakbondswerking wil ondermijnen en werknemers net voor de sociale verkiezingen wil ontmoedigen zich kandidaat te stellen en kritiek te uiten. Het ABVV heeft zich in Levenslust nochtans steeds constructief gedragen. Van een dergelijke sociale vzw verwacht je toch net meer respect dan elders voor sociale waarden”, aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV, woensdag tijdens een bezoek aan de stakers.

Volgens directrice Else De Wachter van Levenslust zijn er momenteel een 30-tal werknemers niet aan het werk in het multi-functioneel centrum, dat in totaal zo’n 150 jongeren opvangt hetzij residentieel of in dagopvang. “We hadden een minimumbezetting afgesproken en alles is goed verlopen. Alle jongeren zijn tijdig in school geraakt”, aldus De Wachter die in reactie herhaalt dat er geen verband is tussen de ontslagen en de wijze van uitoefening van het vakbondsmandaat en dat deze beslissing louter het gevolg was van het professioneel functioneren van het drietal in de instelling.

Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!