De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Besparingen, Nationale staking, Actie, algemene staking, besparingen, vakbonden, #30 J -

Staken is werken…

maandag 30 januari 2012 10:14
Spread the love

Bandieten, criminelen, parasieten, …. Wie de sociale netwerksites, fora en reacties op krantenpagina’s er op naleest, valt bijna achterover van de nogal platvloerse reacties op de nationale staking. Zonder veel gêne lanceren sommigen een ware scheldkanonnade aan het adres van de vakbonden, de stakers en bij uitbreiding iedereen die eigenlijk gewoon om wat meer socio-economische rechtvaardigheid vraagt.

Want uiteindelijk is het dat waar de staking om draait, om rechtvaardigheid, om een eerlijker verdeling van de lusten en de lasten in ons economisch bestel. Waarom? Omdat;

  • terwijl de regering op zoek moet naar 15 tot 20 miljard, blijkt dat diezelfde overheid tot 80 miljard Euro misloopt door enerzijds fiscale ontwijking en fraude en anderzijds fiscale cadeautjes die de vorige regeringen uitgedeeld hebben (1).

  • hoewel de vennootschapsbelasting in ons land officieel 33,99% bedraagt, de reële gemiddelde vermogensbelasting die ondernemingen betalen gedaald is tot 11% (2).

  • terwijl de overheid de bevolking diep in de schulden stak om de banken te redden, deze ongehinderd verder gaan met het speculeren en het met het uitbetalen van fabelachtige bonussen, zoals recent nog duidelijk werd bij Dexia (3). De redding van de banken kostte de belastingbetaler 17,5 miljard Euro. Dat is meer dan het begrotingstekort van 2011 (4).

  • hoewel het intussen wel duidelijk is dat bloedige besparingen de economische crisis alleen maar verdiepen zowel regering als ondernemers hieraan blijven vasthouden  (5). Bovendien treffen deze besparingen vooral de loontrekkenden en worden werkgevers veelal ontzien. Zo blijft de notionele interestaftrek voor bedrijven zo goed als onaangeroerd (6).

  • terwijl het Duits model hier te lande nog steeds als het leidend voorbeeld gepropageerd wordt, duidelijk geworden is dat Duitsland met zijn asociaal arbeidsbeleid net mee de eurocrisis veroorzaakt heeft. Recent nog, stelde de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Duitsland medeverantwoordelijk voor de rampzalige economische toestand waarin Europa verkeerd (7).

  • terwijl jarenlang liberaliseringen en privatiseringen bepleit werden als de weg naar lagere prijzen voor betere producten en een beter dienstverlening, blijkt dat het resultaat – denk maar aan de energieprijzen, broodprijzen, … – net het tegendeel is (8).

Daarom staakt België. Daarom leggen honderdduizenden werknemers vandaag in alle mogelijke sectoren het werk neer. Dat veroorzaakt her en der hinder – al is er deze ochtend wel tien maal minder file dan gewoonlijk – en zorgt soms voor overlast (9). Dat kost ook geld, aan de ondernemingen, maar evenzeer aan de stakers. Toch nemen honderdduizenden werknemers vandaag het risico om een dag loon te verliezen. Omdat ze geloven dat het anders kan, dat het beter kan.

Vandaag is de staking misschien wel vervelend, maar evenzeer is het een teken van optimisme, van strijdbaarheid. Het is een uiting van het geloof dat de mens wel degelijk zijn leven in eigen handen kan nemen en kan verbeteren. Dat men zich niet zomaar moet neerleggen bij zijn situatie. Staken is dan ook werken, werken aan een betere wereld. In deze tijden van ongebreideld defaitisme en verstikkend conservatisme verdient de staking alleen daarom al alle respect!

________________________

Noten:

(1) Pacolet J. en Strengs, T., De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, 2011, HIVA – K.U. Leuven, http://hiva.kuleuven.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=3278
(2) Dirk Vandermaelen, 03/08/2011, Een stuwmeer van 12 miljard, http://dirkvandermaelen.spa.openminds.be/2008/een-stuwmeer-van-12-miljard.html
(3) Trends, http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/forse-bonussen-bij-dexia/article-4000027079064.htm
(4) De Tijd, 20 december 2011, Bankenreddingen doen staatsschuld groeien met 17,6 miljard, http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Bankenreddingen_doen_staatsschuld_groeien_met_17_6_miljard.9140046-3095.art?ckc=1
(5) Dewerelmorgen, 03 december 2012, https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/03/eu-verergert-de-crisis-zeggen-verbijsterde-economen Ook Nobelprijswinnaar Paul Krugman en Paul De Grauwe (KUL) onderschrijven deze stelling)
(6) De Standaard, 29 november 2011, Vele kleintjes maken een grote besparing, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=E73ITHP6
(7) De Standaard, 24 januari 2012, Lage Duitse loonkost ligt mee aan basis eurocrisis, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120124_142
(8) SPa, 29 maart 2011, De liberalisering van de energiemarkt is mislukt, http://www.s-p-a.be/artikel/de-liberalisering-van-de-energiemarkt-mislukt/
(9) De Morgen, 30 januari 2011, STAKING LIVE: amper 15 km file, of tien keer minder dan op gewone maandag, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1387096/2012/01/30/STAKING-LIVE-amper-15-km-file-of-tien-keer-minder-dan-op-gewone-maandag.dhtml
 

take down
the paywall
steun ons nu!