De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stadsbestuur Leuven beschouwt de burger als een minderwaardig mens

Stadsbestuur Leuven beschouwt de burger als een minderwaardig mens

woensdag 17 oktober 2018 10:45
Spread the love

Ombudsdienst Leuven onbemand van mei 2017 tot oktober 2018

 

Ik heb op 1 februari 2018 een mail naar de ombudsdienst gestuurd en die bleef onbeantwoord. Ik voelde me gekwetst en niet met respect behandeld door een vertrouwenspersoon.

Vanaf 6 februari heb ik acht klachten per mail ingediend en alleen elke keer een bevestiging van ontvangst gekregen.(pas daarna heb ik beseft dat bedrieglijke bevestigingen van ontvangst waren omdat de ombudsdienst toch onbemand was) .

Ik heb op 21 februari naar de ombudsdienst gebeld, het heeft lang gerinkeld maar er werd niet opgenomen. Er was zelfs geen antwoordapparaat en ook geen boodschap aan de beller.

Op 22 februari heb ik opnieuw gebeld en weer werd er niet opgenomen. Daardoor heb ik naar het secretariaat van de stad Leuven gebeld en zij hebben me doodleuk geïnformeerd dat de dienst voor onbepaald tijd onbemand blijft. Pas later heb ik vernomen dat de dienst al sinds mei 2017 onbemand was.

Noch op de site van de ombudsdienst noch op de site van de Stad stond info over het feit dat de ombudsdienst onbemand was ondanks dat al sinds mei 2017 onbemand was.

Ik vind dat ombudsvrouw Elke Knoors en/ of de Stad Leuven ernstige fouten gemaakt hebben. Ik ervaart het als bedrog ,als misbruik van vertrouwen met de verzwarende omstandigheden dat gaat over mensen met een machts – en vertrouwensfunctie.

Zelfs maanden daarna was er nog steeds hierover geen info bij de site van de stad en ombudsdienst . Ik vind het schandalig, nalatig,het stadsbestuur toont weinig respect voor de zwakke burger dat ze beschouwen als minderwaardige mensen. Ik vind dat de Stad de burgers bedrogen heeft die met de ombudsdienst contact genomen hebben.

Ik vind dat de Stad, bij elk contact van de burger met de ombudsdienst, per mail, brief of telefonisch,de burger onmiddellijk zou moeten informeren dat de ombudsdienst onbemand is. Door dit niet te doen heeft de stad mogelijk honderden burgers bedrogen, het vertrouwen en ook de mogelijke privacy van de burgers geschonden. Ik vind dat de Stad haar macht misbruikt heeft.

Ik ben ook niet tevreden met de manier dat stadssecretaris Gust Vriens me behandeld heeft, hij heeft nooit gereageerd op deze klacht. Hij heeft me zelfs sarcastisch behandeld door in februari te schrijven dat als ik niet tevreden ben dat ik klacht kan indienen bij de (afwezige) ombudsvrouw.

Het enige antwoord dat ik gekregen heb is dat de ombudsvrouw ziek is, uiteindelijk zegt de stadssecretaris dat arbeiders en ambtenaren mogen afwezig zijn zonder te verwittigen. Het is een grote leugen is. Hij houdt de burger voor de gek. Ik heb nog steeds geen  logisch , respectvol antwoord gekregen.

In het verleden heb ik al 2 keer de Stad uitgenodigd bij de Vrederechter voor een minnelijke schikking en de Stad is niet komen opdagen,de Stad toont geen burgerzin ,geen respect voor de burger ,geen respect voor het algemeen belang en openbare orde. Als de Stad deze keer zegt dat ze zullen aanwezig zijn dan zal ik de Stad uitnodigen bij de Vrederechter.

De Stad heeft me een morele schade gegeven en ik wil dat de verantwoordelijke hun verantwoordelijkheid nemen ,hun excuses aanbieden en me een schade vergoeding van 100 euro betalen of gelijkwaardige prestaties aanbieden.

Ik heb op 8 oktober 2018  een mail naar burgemeester louis Tobback en op 10 oktober een mail naar Denise Vandevoort gestuurd en nog  geen antwoord gekregen.

Ik heb deze klacht ook naar Groen! gestuurd en hun antwoord is ook dat de ombudsvrouw ziek is en ze verzwijgen ook het feit dat een vertrouwenspersoon ,ombudsvrouw en het Stadsbestuur de burger bedrogen hebben door de burger niet te informeren dat de dienst onbemand was. Groen! bedriegt de bedrogen burger om een ernstige beroepsfout van de Stad toe te dekken.

verzwijgen is de overtreffende trap van liegen.

Het Stadsbestuur ,David Dessers en Groen! vinden het normaal  misbruik van vertrouwen en bedrog  van de zwakke burger,

Zij vinden normaal dat een ombudsvrouw verdwijnt zonder de zwakke burger te informeren, geen enkel info op de site van de ombudsdienst en ook niet op de site van de Stad. Zij vinden normaal dat de burger, die een klacht ingediend heeft per mail ,een valse /bedrieglijke bevestiging van ontvangst krijgt van een onbemande ombudsdienst. Wat is er mis met het stadsbestuur,David Dessers en Groen?

Zij vinden normaal dat de ombudsdienst en de stad de zwakke burger in het ongewisse laten. zij vinden normaal dat het stadsbestuur, geen burgerzin toont en niet aanwezig is bij de Vrede Rechter  als uitgenodigd wordt voor een minnelijke schikking door de zwakke burger.
Zij vindt normaal dat tot einde 2015  in de wandelstraten van centrum Leuven minstens 60% van de borden stonden foutief,tegenstrijdig, begin borden zonder einde borden en vice versa.
Zij vinden normaal dat in de wandelzone rond Mechelsstraat,sinds dat de borden daar staan (6-8 jaar) de borden tegenstrijdig gestaan hebben tot november 2015.Maar in oktober 2016 hebben ze een bord dat juist was  weer foutief geplaatst. Wat is er mis met de bevoegde stadsdienst? Waarom doen ze moeite om een bord dat uiteindelijk na 6 jaar juist zijn om terug tegenstrijdig te plaatsen?

Pas op 1 februari 2017 werd het bord weer juist geplaatst.
Of heeft de politie nooit gecontroleerd en dan is gedoogbeleid of hebben ze boetes gegevens en dan hebben ze burger bedrogen want zijn onrechtmatige boetes. Heeft Leuven de fietsers bedrogen ?
David Dessers en Groen! steunen een stadsbestuur dat  weinig  belang heeft voor de openbare orde en algemeen belang. Een Stadsbestuur dat misprijzen toont voor de zwakke burger.
Qua verkeer en verkeersborden is Leuven een bedrog,verwarring,nalatigheden,gedoogbeleid en discriminatie.

Bestuur Leuven heeft niet graag dat de burger hen attent maakt op hun fouten ,ze waarderen niet de burgerzin van de burger. Ergens zeggen ze ‘bemoei je niet ,het zijn jou bevoegdheden niet’.
David Dessers en Groen! steunen een stadsbestuur dat de gewone burger behandeld met misprijzen omdat ze hen als een minderwaardige mens beschouwen.
community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2018/03/09/ombudsdienst-leuven-onbemand-sinds-mei-2017

community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2018/06/07/fietsers-in-leuven-kunnen-proberen-hun-boetes-te-betwisten-bij-politierechter

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!