De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Staatssecretaris Bogaert : De ambtenarij is geen private onderneming!

Staatssecretaris Bogaert : De ambtenarij is geen private onderneming!

zaterdag 20 april 2013 17:23
Spread the love

Minister Bogaert wil de ambtenarij hervormen. Wanneer dit voor de maatschappij een verbetering inhoudt dan heb ik daar geen probleem mee. Toch heb ik mijn bedenkingen.

Hij wil de overheid schooien op de leest van een privébedrijf, dit wil zeggen efficiënter en productiever. Met dit eerste ben ik het eens, in de openbare diensten moet men dikwijls werken met technologieën die al lang verouderd zijn. Dit probelem  ligt niet bij de ambtenaren maar aan de middelen die ze ter beschikking krijgen. Het productiviteitsprincipe is zo uit de privé gehaald. Ik wens niet dat mijn kindergeld snel snel betaald wordt maar ik eis wel het juiste bedrag. De ambtenarij moet vooral nauwgezet en nauwkeurig werken , tot 10 cijfers na de komma als het moet , ze werken immers met het geld van de gemeenschap  en in onze samenleving er zijn helaas velen voor wie 10 € een wereld van verschil maakt. Snel werken hoort niet thuis in de administratie van de overheid nauwkeurigheid wel, dit is een belangrijk, onderscheid tussen privé en overheid.

Zelf werk ik in een omgeving waar 50 % een “privé” – contract heeft en 50% een ambtenarenstatuut, met de beste wil van de wereld merk ik geen verschil in resultaten en competenties meer nog de statutairen (vast benoemden) voelen zich het meest betrokken want de organisatie voor wie ze werken is een stukje van hen geworden, ze zijn er immers aan vast geklonken.

In de privaat sector probeert men de personeelsleden te binden met bv een bedrijfswagen in de ambtenarij doet men zo iets niet want een ambtenaar engageert zich voor de gemeenschap.

take down
the paywall
steun ons nu!