De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spreek in eigen naam Geert!

Spreek in eigen naam Geert!

maandag 11 juli 2016 12:39
Spread the love

Nog niet zolang geleden in 1302

Ze bakken het bij N-VA wel heel bruin de laatste tijd. ‘Onze’ minister-president van Vlaanderen, deze dus die in naam van alle Vlamingen zou moeten spreken zegt op de 11 juli viering in naam van alle Vlamingen dat wij spuwen op stakers en niet zomaar op alle stakers maar op Waalse stakers want Vlaamse stakers die staken niet, neen die spuwen. Dit was toch het minste dat je op een Vlaamse feestdag wel eens mocht zeggen me dunkt!

Bourgeois spuwt vooral op Waalse stakers, want Vlaamse stakers die staken niet, die spuwen.

Ik probeer mij even in uw geest in te leven Geert. In een nog niet zo ver verleden, we schrijven 1302 zit het er bovenarms op in de buurt rond Kortrijk en Brugge. De Leliaarts hebben het aan de stok met de Klauwaarts. De Leliaarts, de kooplieden uit de grote steden, ook wel het patriciaat genoemd hadden het immers aangelegd met de Fransen terwijl de Klauwaarts het aanlegden met de Vlaamse graaf.

U wil het blijkbaar niet geweten hebben dat het Vlamingen onder mekaar waren die mekaar daar in de pan hebben gehakt. En dat is wat u vandaag wil vieren?

De reden waarom deze 2 clans zo duchtig op mekaars bakkes wilden kloppen was simpel. Geld, macht, wol. Wie het allemaal wil weten doet best wat opzoekingswerk maar feit is dat de Klauwaarts tijdens een nachtelijke raid heel wat Vlaamse kooplieden om het hoekje hebben geholpen.

Laat ik maar eens een Trumpke doen.

Blijkbaar bent u ,Geert, nooit vanachter dat hoekje vandaan gekomen. U wil het blijkbaar niet geweten hebben dat het Vlamingen onder mekaar waren die mekaar daar in de pan hebben gehakt. En dat is wat u vandaag wil vieren? Wel, aan dat soort feestjes doe ik uiteraard niet mee.

Zoals u bezig bent zal Vlaanderen nog eerder gesplitst zijn dan België

Geen wonder dat u bang bent dat de Walskiljons eens smalend moeten lachen met uw feestdag. Die immer stakende Walen moet u gedacht hebben, zullen ons den kaas niet van den boterhamme steelen. Laat ik maar beginnen met een Trumpke te doen. Kijk maar eens naar de’ Verenigde Staten van de Wapenhandels’ hoe goed zo een Trumpke daar zijn werk doet.

Ik vier niet!

Als Vlaamse burger die wél achter een goed georkestreerde staking staat omdat het nu eenmaal nodig is roep ik alle niet spuwende Vlamingen op om in navolging van de eerdere oproep van uw partij ‘ik staak niet’ op hun facebook te plaatsen vandaag de boodschap ‘Ik vier niet!” te posten. Al was het maar om alle verdenkingen van de buitenwereld te ontkrachten dat men met dit soort ontlastingen uwentwege iets te maken zou hebben.

Zoals u bezig bent zal Vlaanderen nog eerder gesplitst zijn dan België. Maar het mag gezegd, dit voorbeeld van bekrompen flamingantisme heeft het voordeel van de duidelijkheid. Zo kunnen we de slechte van de goede onderscheiden, de Indianen van de cowboys, de Leliaarts van de Klauwaarts. Dit model werkt overal!

Al wie da nie springt is Walskiljon

Als u mij toestaat Geert heb ik ook nog een tip voor volgend jaar. Eens op het podium begint u luid te zingen “al wie da nie springt is Walskiljon” en wees maar niet beschaamd Geert, de socialisten hebben het u reeds voorgedaan. Succes verzekerd.

Vandaag heet het bij monde van Jan Peumans dat u verkeerd begrepen bent, het is weer maar eens uit zijn context gerukt. Hoe jammer toch dat net iemand zoals u die zich, bij eigen gratie uiteraard, een model-Vlaming pleegt te noemen niet taalvaardig genoeg zou zijn om te weten dat deze woorden schofferen en laag bij de grond zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!