De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Spoorwegovergangen eisen jaarlijks verschillende slachtoffers.
Veiligheid op het spoor -

Spoorwegovergangen eisen jaarlijks verschillende slachtoffers.

maandag 7 juni 2010 11:20
Spread the love

  Spoorwegovergangen eisen jaarlijks verschillende slachtoffers. Daarom organiseren de spoorwegmaatschappijen van 45 landen op dinsdag 22 juni een tweede internationale sensibiliseringsdag rond overwegen. De Responsible Young Drivers ondersteunen deze actie.   Volgens de Europese statistieken maken ongevallen op overwegen slechts 2% uit van alle verkeersongevallen. Maar wel één derde van alle spoorwegongevallen! Het is dus duidelijk dat de burgers bewust moeten worden gemaakt van de gevaren die zich voordoen aan overwegen. Sommige landen proberen de overwegen te verwijderen om de problematiek aan te pakken. Dit is echter een dure en tijdrovende oplossing.
Het lijkt ons veel effectiever om de bevolking te sensibiliseren en bewust te maken van de gevaren die er zijn als men gebruik maakt van overwegen.   Op 22 juni worden er tegelijkertijd op verschillende plaatsen activiteiten georganiseerd en dit op de 5 continenten. Er worden flyers uitgedeeld aan overwegen, in scholen, in autorijscholen,… Ook worden er affiches opgehangen op strategische plaatsen.Ten slotte zal de boodschap ook verspreid worden via de media.   Wees voorzichtig en pas op voor die trein.  Bron : Responsible Young Drivers http://www.rdv.be 

take down
the paywall
steun ons nu!