De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Diplomatie, Spionage, Schengen, Inlichtingendiensten, Militaire inlichtingendienst, Kristof Clerix, Belgische Staatsveiligheid, Informanten -

Spionage Doelwit Brussel

zondag 22 december 2013 12:13
Spread the love

Voor de research van dit boek slaagde onderzoeksjournalist, Kristof Clerix, erin om uitzonderlijk authentiek materiaal te mogen raadplegen bij de Belgische Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendiensten.

Bovendien interviewde hij een tiental Belgische en buitenlandse spionnen, al of niet actief, en kon alzo in dit hallucinant document blootleggen hoe geheim agenten allerlei in het hart van Europa doelwitten uitkiezen, hoe ze contactpersonen onder druk zetten en op welke wijze informanten worden gerekruteerd. Tevens onthult hij een aantal operationele technieken die inlichtingendiensten gebruiken om gegevens te verzamelen.

Place to be

Brussel is al sedert de koude oorlog een belangrijk doelwit voor spionnen en dubbelagenten. De straten van de Europese hoofdstad zijn ruim bevolkt met inlichtingenofficieren uit alle uithoeken van de wereld. Die viseren de NAVO, de EU-instellingen en zijn vooral uit op militaire, politieke en economische kennis. Omwille van haar statuut als de voornaamste diplomatieke hoofdstad van de wereld is de Belgische hoofdstad ‘the place to be’ voor de internationale spionagescene.

Brussel vertegenwoordigt 288 diplomaten en laat daarmee Washington (188) en Genève (172) ver achter zich. In de hoofdstad zetelen daarbij nog eens 75 internationale organisaties en als je dan daarbij nog de honderden niet-gouvernementele organisaties, de internationale advocatenkantoren en de vele lobbyorganisaties meetelt, plus de media en bedrijfskoepels, is het duidelijk dat er nergens ter wereld zoveel informatie op één plek valt te sprokkelen.

Schengen

Het ligt dus voor de hand dat de inlichtingendiensten uit alle continenten sterk in Brussel geïnteresseerd zijn. De Europese Unie is trouwens steeds meer op buitenlands en militair niveau actief geworden en omwille van het Verdrag van Schengen van vrijdag 14 juni 1985, waardoor de bewegingsvrijheid van burgers binnen de Schengenzone werd vereenvoudigd, maakt het spionnen gemakkelijker om te opereren in Europa dan tijdens de Koude Oorlog zodat er vandaag de dag meer geheime agenten in Brussel rondlopen dan voorheen.

Thriller

Genoeg stof dus voor een spannend boek over de schimmige wereld van de spionage die zich onder onze neus afspeelt. De auteur bundelde negen waargebeurde spionageverhalen die zich in de hoofdstad van ons land afspeelden in de jaren zeventig en tachtig. Hij dook in de spionagedossiers van Praag, Sofia en Warschau en illustreerde zijn boek met authentieke documenten. Het resultaat leest als een thriller, vooral omdat de verhalen van toen ook nu nog actueel zijn. Want volgens Clerix worden nog steeds dezelfde methoden gebruikt door inlichtingendiensten om informatie te verzamelen dan weleer.

Sappige anekdotes

Uiteraard beschikken de geheime diensten vandaag de dag over meer gesofistikeerde elektronische technieken, zoals minicamera’s, piepkleine microfoons en het gebruik van satellieten om hun doelwitten te bespioneren, maar de manier hoe informanten worden benaderd en geronseld is in essentie hetzelfde gebleven. Het boek leest als een trein en is een absolute aanrader voor wie van sappige anekdotes houdt en meer wil te weten komen hoe het er in de mistige wereld van de spionage in werkelijkheid aan toe gaat.

take down
the paywall
steun ons nu!