De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Speak up when you see it”

“Speak up when you see it”

woensdag 12 juni 2019 07:48
Spread the love

“Linkse ratten, rol uw matten” – de cliché-slogan van onze rechtse, Vlaams (sorry: “Vlaamsch”) nationalistische (Schild en) vrienden. En waarmee de achterban van het Vlaams Belang op de verkiezingsavond haar ware aard liet zien – daarbij effectief de doorzichtige pogingen van haar voorzitter om netjes over te komen, doorkruisend.

Als racistische, seksistische, homofobe en/of xenofobe ideeën mainstream worden in media en politiek, heeft dat een onprettig neveneffect: de stille supporters van dit gedachtegoed voelen zich gesteund in hun ideeën (“het mag nu eindelijk”) en verbreken hun stilte. Als ratten die uit hun holen durven te kruipen als ze maar met velen zijn, durven ze nu hun xenofobe en racistische gal te spuien op andere plekken dan hun foute online vriendenclubjes. Of het nu om de verkiezingsoverwinning van Donald Trump gaat, de Brexit of de opkomst van populistische en/ of extreemrechtse partijen – hun groei is recht evenredig met het aantal online bedreigingen die vrouwen, migranten, journalisten, LGTB’s of mensenrechtenactivistenactivisten ontvangen.

Helaas blijft het daar niet bij. Ook het aantal fysieke bedreigingen en aanvallen op eerdergenoemde groepen neemt toe. Sinds de uitslag van het Brexitreferendum is in Groot-Brittannië het aantal hate crimes enorm toegenomen. En ook in België neemt sinds 26 mei het aantal online en offline bedreigingen en aanvallen toe. Bepaalde mensen voelen zich gesterkt (en beschermd) door de opkomsttijden van het Vlaams Belang – dat zich op haar beurt sterk voelt doordat ontmenselijking van migranten ook tot de mainstream politiek is doorgedrongen. Natuurlijk is het officiële partijstandpunt van Vlaams Behang dat bedreigingen niet goedgekeurd worden … Maar heeft u al een eenduidiger veroordeling geboord uit de mond van de heer Van Grieken met betrekking tot de haatbrief in Aalst? Of over de doodsbedreigingen aan het adres van de onderzoeker die al jaren de racistische onlinepraktijken van Schild en Vrienden (leider van die clubje = Vlaams Belang lijsttrekker in Vlaams Brabant) aan het daglicht brengt? Ik niet in ieder geval.

“There’s a rat in mi kitchen, what arm I gonna do? … I’m gonna fix the rat that’s what I’m gonna do, I’m gonna fix the rat”. Het verhaal gaat dat in de jaren 80 Margaret Thatcher het onderwerp van dit lied (Alhoewel de meningen hierover verdeeld zijn). Wat gaan wij doen aan “onze” ratten?

Tegenwicht bieden is de enige optie. Niet op dezelfde agressieve wijze, maar door een positief alternatief te bieden. “Spread the love” – de reactie van een lid van over.morgen, een burgerbeweging in Aalst, op eerdergenoemde racistische brief. Maar ook: “Speak up when u see it” – zoals de moedige studente Félicia Mukendi deed toen een busreiziger een racistische tirade begon tegenover een zwarte familie. “Moedig” – want niet zonder risico, zoals ze zelf schreef op haar Facebookpagina: “Dit had even goed anders kunnen lopen ook! Stel ik was helemaal alleen met hem? Of die stapte af aan mijn halte?”. Maar toch eindigt ze met “Speak up when u see it”. Niet zwijgen. Niet wegkijken. Niet doen alsof er niets aan de hand is. Maar in je eigen omgeving doen wat je kunt doen. Niet iedereen is gemaakt voor heldendaden. Maar alle kleine, positieve, reacties helpen. In je eigen omgeving, je werk, je vrienden- en kennissenkring. Want ratten zijn schuwe dieren.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!