De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SPANJE VERSUS CHINA VOOR DE RECHTER
China, Spanje, Sterilisatie, Universele rechtspraak, Misdaden tegen menselijkheid -

SPANJE VERSUS CHINA VOOR DE RECHTER

woensdag 22 augustus 2012 15:37
Spread the love

Onlangs waren ze te gast in Brussel tijdens de voorstelling van het rapport van International Campaign for Tibet (ICT) “60 jaar culturele genocide in Tibet”:  Alan Cantos, Voorzitter van de Spaanse Tibet Support groep, Casa del Tibeto (CAT) en Jose Elias Esteve Molto,  Spaans internationaal advocaat, professor Internationaal Recht aan de Universiteit van Valencia en Tibet expert. De namen van beide heren zijn onlosmakelijk verbonden met de twee processen die Spanje momenteel voert rond de misdaden tegen de menselijkheid van enkele Chinese leiders. Dit gebeurt in het kader van universele rechtspraak waardoor Europese rechters bevoegd zijn te oordelen over misdaden begaan door een (voormalig)staatshoofd, ondanks de lokale amnestiewetten.

De eerste rechtszaak rond Tibet, die nog loopt, gaat over de laatste 50 jaar van het Chinese bewind in Tibet. De verdachten van deze rechtszaak zijn de voormalige Chinese president Jiang Zemin, voormalig premier Li Peng, en drie voormalige partij secretarissen van de Tibetaanse Autonome Regio Ren Rong, Yin Fatang en Chen Kuiyuan. De tweede rechtszaak loopt tegen acht Chinese leiders, waaronder de Tibetaanse Autonome Regio partijsecretaris Zhang Qingli, bekend om zijn harde lijn retoriek tegen de Dalai Lama en zijn uitvoering van patriottische opvoeding.

SUBTIELE GRUWEL

Voor Cantos en Molto leidt het geen twijfel: wat er in Tibet gebeurt, valt ook onder de noemer van genocide! Met de jaren werden de daden almaar subtieler: gedwongen sterilisatie en abortus in het kader van de gruwelijke eenkindpolitiek, deportaties van duizenden nomaden naar de steden en “invoer” van Han Chinezen op grote schaal (Tibetanen zijn intussen al jaren een minderheid in eigen land).

Rechter Santiago Pedraz vaardigde een formeel verzoek uit via het Spaanse ministerie van Justitie om zelf naar Tibet te reizen om er de gevangenissen en plaatsen van groot protest te bezoeken en de situatie voor zichzelf te onderzoeken. Via het Spaanse ministerie van Justitie en Interpol werd ook de toestemming van de Indiase overheid gevraagd voor rechter Pedraz om getuigen te interviewen van de onlusten van het afgelopen jaar in Dharamsala. Als er geen reactie van Peking komt, is de volgende stap voor de rechter te overwegen een bevel uit te vaardigen om de zeven Chinese leiders – de ‘verdachten’ – genoemd in de rechtszaak te laten getuigen voor het Spaanse hof.

Cantos: “Het is niet mogelijk om vooruit te lopen op het resultaat, maar in geval van een weigering van de leiders om te getuigen, kan en zou elk land dat een uitleveringsverdrag met Spanje heeft hen moeten arresteren als ze aanwezig zijn in dat land. Dit is een regeling via Interpol, niet via de regering van het gastland.”

ETHISCHE PLICHT

Molto: “Het excuus wordt soms gebruikt dat het misdrijf niet volledig wordt gedefinieerd in de nationale wetgeving. Maar internationale verdragen ondertekend door EU-landen, zoals het Genocideverdrag, het VN Comité tegen foltering, het Verdrag van Genève of het Statuut van Rome, erkennen dat misdaden tegen de mens de nationale grenzen overschrijden, en moeten vervolgens door de nationale rechterlijke instanties worden vervolgd.”

“Het gaat er niet om dat we de mogelijkheid hebben om hier tegen te protesteren”, aldus Cantos, “we hebben de ethische plicht om de waarheid aan het licht te brengen. Omdat deze feiten van genocide niet onderzocht werden in het thuisland, kunnen wij via de universele rechtspraak hen in Spanje voor de rechter brengen. We laten getuigen en experts aan de rechter hun verhaal doen om de rapporten te ratificeren. Dr Blake Kerr [interview zie hieronder] legde bijvoorbeeld zijn getuigenis af en gaf de rechter een twintigtal kilogram aan bewijsmateriaal (video’s,…). Het is belangrijk voor de slachtoffers om gehoord te worden. Zelfs als we de doden niet tot leven kunnen roepen of als alle verantwoordelijken niet gestraft worden, moeten we dit werk verder zetten. We moeten vertrouwen hebben in het rechtssysteem; weten dat niet alle rechters corrupt zijn en geduld hebben, want het is een tijdrovend proces.”

INTERVIEW DR BLAKE KERR

Dr Blake Kerr, een adviseur van de Dalai Lama, bekend mensenrechtenactivist, en auteur van het boek, Sky Burial, An Eyewitness Account of China’s Brutal Crackdown in Tibet, is net terug uit Madrid [nvdr begin 2012], waar hij als laatste getuige-deskundige getuigde in Spanje’s zes jaar durende internationale proces tegen Chinese leiders die beschuldigd worden van misdaden tegen de menselijkheid in Tibet. Ik interviewde dr. Kerr in zijn huis in Sag Harbor, New York.

V. Hoe word je een mensenrechtenactivist en getuige-deskundige in een rechtszaak van universele rechtspraak?

A. Door Karma (= Boeddhistisch begrip: wet van oorzaak en gevolg). Het feit dat ik 24 jaar geleden, als toerist in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, getuige was van Chinese soldaten en politie die ongewapende Tibetanen uitmoordden, inspireerde mij om te beginnen met het documenteren van de onderkant van China’s militaire bezetting van Tibet, hetgeen later een onweerlegbaar bewijs werd van China’s genocide in Tibet.

V. Hoe kwam je ertoe om naar een van de heiligste en hoogste steden van de wereld te gaan?

A. In 1987, na mijn afstuderen aan de medische school, kochten mijn schoolvriend uit Dartmouth, John Ackerly, en ik one-way tickets naar Hong Kong. We treinden dwars door China en reisden over land door Tibet om de Mt. Everest zo hoog als we konden te beklimmen.  Na drie maanden reizen, keerden we terug naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet, waar een reeks Tibetaanse protesten tegen de Chinese bezetting begon.

V. Wat is er gebeurd?
A. Het was 1 oktober 1987, de Chinese nationale feestdag, het equivalent van onze Independence Day. Verschillende boeddhistische monniken droegen de verboden Tibetaanse vlag en begonnen een geweldloze protestmars aan de voorkant van de Jokhang Tempel, de meest heilige boeddhistische tempel in Tibet terwijl ze in koor zongen, “China uit Tibet,” en “Free Tibet”.
Toen lokale Tibetanen zich bij de mars voegden, zwol de menigte aan. Tientallen Chinese politiemannen arriveerden, ze sloegen onschuldige omstanders met schoppen en geweerkolven. De politie sleepte monniken in het lokale politiebureau. Eenmaal achter gesloten deuren, werden de monniken gemarteld en geëxecuteerd.
Als reactie en ter verdediging van de monniken, gooiden Tibetanen de jeeps van de Chinezen omver, bestormden en staken het politiebureau in brand. De Chinese politie opende daarop het vuur op de menigte.

V. Waarvan was je getuige die dag?

A. Ik zag Chinese politie vanop de daken schieten op Tibetaanse mannen, vrouwen en kinderen, en terwijl ik me achter palen, muren en ramen verschool, keek ik in afgrijzen toe hoe een Chinese soldaat een 10-jarige jongen door het hart schoot; hij stierf meteen in de armen van zijn vader, terwijl ik hem tevergeefs probeerde te redden. Ik troostte een moeder die haar dode 16-jarige zoon wiegde; hij was onherkenbaar geslagen met een schop. En ik keek toe hoe andere Tibetanen doodgeschoten en geslagen werden door de Chinezen. Het was een krankzinnig, woest gebeuren en op korte tijd, telde ik, als jonge dokter, 12 doden.
Ik kon zeggen: “Amchi yin”, “ik ben een arts” (letterlijk “arts ben”). Werkend zonder veel genees- of verdovingsmiddelen, verzorgde ik ernstig verbrande monniken en slachtoffers van schotwonden en marteling. Het kostte me drie dagen om het bloed van mijn handen te wassen.

V. Wat gebeurde er toen?

A. In de loop van de volgende dagen, terwijl de Chinese soldaten Tibetaanse slachtoffers uit de ziekenhuizen verwijderden en naar de gevangenis overbrachten om hen te martelen, deed ik in het geheim huisbezoeken; ‘s nachts klom ik stiekem over muren en daken, en ging naar de zieken, gewonden en stervenden in de Tibetaanse huizen en kloosters. Brutaal geweld, veel infecties en inwendige bloedingen. Het was toen dat ik een gruwelijke ontdekking deed die mijn leven zou veranderen.

V. Wat was dat?

A. Bij de behandeling van een jonge man met een schotwond in zijn kuit, vertelde zijn 19-jarige vrouw, Kunyang, me dat toen ze zes maanden zwanger was van haar eerste kind, de Chinezen haar verplichtten naar het Volksziekenhuis te gaan, waar ze een injectie in haar buik kreeg, wat een voortijdige geboorte veroorzaakte. Ze vertelde me dat ze haar baby tweemaal hoorde huilen: één keer toen haar zoon werd geboren en de tweede keer toen de Chinese artsen de baby een dodelijke injectie in zijn hoofd gaven. De volgende dag deden de artsen een tweede operatie en steriliseerden Kunyang.
Ik leerde al snel twee dingen: Kunyang’s verhaal was alomtegenwoordig in Tibet, en de Chinese politie maakte jacht op mij. Na mijn vlucht uit Tibet, begon ik me medisch te documenteren over de Chinese marteling van Tibetaanse politieke gevangenen, en het nationale beleid van China in verband met gedwongen abortus, sterilisatie en kindermoord in Tibet.

Q. Leg het belang en de omvang van dit proces en uw betrokkenheid uit.

A. Op 10 januari 2006, begon het Nationale Gerechtshof in Spanje internationale procedures tegen de voormalige president van China, Jiang Zemin, voormalig premier Li Peng, en andere Chinese leiders, met beschuldigingen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, foltering, “gedwongen verdwijning en willekeurige executie”, over een periode van 27 jaar, van 1971 tot 1998.
Een beschuldiging van genocide in een internationaal hof is zeer moeilijk te bewijzen. Na mijn eerste ervaring in Lhasa, ben ik de volgende 13 jaren heen en weer gereisd naar Tibet, India en Nepal om China’s nationale en georchestreerde mensenrechtenschendingen tegen de Tibetanen te verzamelen en te documenteren met getuigenissen uit eerste hand, medische onderzoeken, foto’s, en verborgen video-en audio-opnames. Ik was de finale getuige-deskundige van het proces. Na mijn getuigenis, heeft de rechter al mijn documentatie aanvaard, ongeveer 24 kg aan bewijsmateriaal. De volgende stap is te kijken of de rechter arrestatiebevelen uitvaardigt tegen de Chinese leiders via Interpol.

Bronnen en links:

Rapport van International Campaign for Tibet (ICT): 60 years of Chinese Misrule: Arguing Cultural Genocide in Tibet (2012). Te downloaden: www.savetibet.org/resource-center/ict-publications/reports/60-years-chinese-misrule of te bestellen via : www. savetibet.org
Blog op website ICT ivm 2 ^processen : http://weblog.savetibet.org/2009/04/30/in-search-of-justice-testifying-on-tibet-in-madrid/

Tibet Lawsuits in Spain: An introduction : http://www.youtube.com/watch?v=efGrRpGw1Sg

Voice of America: Lawsuit against Chinese leaders for crimes committed in Tibet : http://www.voatibetanenglish.com/media/video/1447968.html

Robbie Vorhaus. Dalai Lama advisor, Blake Kerr, Testifies in Trial Accusing Chinese of Genocide in Tibet . The Huffington Post, 6/01/2012 http://www.huffingtonpost.com/robbie-vorhaus/dalai-lama-advisor-blake-_b_1187587.html
(…)

take down
the paywall
steun ons nu!