De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SP verraad aan anti racismestrijd/Reactie op twee antwoorden Stijn Vat, SP fractiemedewerker

SP verraad aan anti racismestrijd/Reactie op twee antwoorden Stijn Vat, SP fractiemedewerker

donderdag 2 februari 2017 18:38
Spread the love

SP VERRAAD AAN  ANTI RACISMESTRIJD/REACTIE OP TWEEANTWOORDEN STIJN VAT, FRACTIEMEDEWERKER SP

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/sp-verraad-aan-antiracismestrijdreactie-op-twee-antwoorden-stijn-vat-fractiemedewerker-sp/

Naar aanleiding van het feit, dat de SP zich op geen enkelemanier inzette voor de anti racismestrijd, had schrijfster dezes devolgende mails aan partijleider Emile Roemer gestuurd

EERSTE MAIL 

http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

TWEEDE MAIL 

http://www.astridessed.nl/tijd-voor-een-progressief-pactsp-verraad-aan-anti-racismestrijdtweede-brief-aan-emile-roemer/

Hierop kwamen na een hele tijd pas twee antwoorden, kort na elkaarvan de heer Stijn Vat, medewerker Tweede Kamerfractie SP

ZIE ONDER P/S DE ANTWOORDEN VAN STIJN VAT

ZIE DAARONDER MIJN REACTIE

Astrid Essed

P/S

REACTIES VAN DE HEER STIJN VAT OP MIJN EERSTE EN TWEEDE MAIL:

REACTIE STIJN VAT OP EERSTE MAIL

SP <sp@tweedekamer.nl>ToAstrid EssedFeb 1 at 1:10 PM
Beste Astrid,  

Uw boodschap is helder en ik zal hem doorsturen naar Emile Roemer.  De SP kijkt niet weg van discriminatie en zondebokpolitiek en zal dat ook nooit accepteren. Het is juist onderdeel van onze sociale strijd.  De standpuntenmodule op onze website wordt momenteel bijgewerkt en deze zal naar verwachting begin volgende week gereed zijn.  

U schrijft dat u de passages met betrekking tot discriminatie in het concept-programma te karig vond. Er is door de programmacommissie van de SP bewust gekozen voor het schrijven van een kort en krachtig programma, zodat het voor de geïnteresseerde lezer geen ontoegankelijk telefoonboek met ellenlange verhandelingen wordt. 

Vandaar dat aan dit thema wellicht niet zo veel woorden zijn gewijd als u graag had gezien. Niettemin heb ik goed nieuws voor u: het SP-congres heeft een voorstel aangenomen waarin we ons als partij nog scherper uitspreken tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. Dit is verwerkt in het definitieve verkiezingsprogramma: https:// doemee.sp.nl/sites/doemee.sp. nl/files/SP_vkprog_tk2017.pdf

En heeft u de congresspeech van Emile al gelezen? Deze is te vinden via https://www.sp.nl/nieuws/ 2017/01/toespraak-emile- roemer-we-maken-sp-groot-en- rutte-klein

Met vriendelijke groet,
Stijn Vat
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Het is tijd voor verandering!
Samen bouwen we aan een land, waarin je medemens niet je concurrent is, maar je buurman of je collega. 
Een land waar we geen winst maken over de rug van patiënten en waar we respectvol omgaan met onze ouderen. 
Een land waar we weer trots op kunnen zijn. 
Doe mee en pak de macht! www.doemee.sp.nl

REACTIE STIJN VAT OP TWEEDE MAIL

SP <sp@tweedekamer.nl>ToAstrid EssedFeb 1 at 2:47 PMDag Astrid, 

We ontvangen zeer veel mail en kunnen die niet altijd snel beantwoorden. Ik zie nu pas je tweede reactie. Excuus daarvoor. In aanvulling op mijn vorige mail: het reguleren van arbeidsmigratie heeft met nationalisme niets van doen. Het vrije verkeer van personen en arbeid leidt tot grootschalige uitbuiting en ontduiking van CAO’s. Daar zijn zowel Nederlandse werknemers als werknemers uit andere EU-landen niet bij gebaat. Kijk naar de vele arbeidskrachten die voor enkele euro’s per uur huis en haard verlaten in de hoop op een beter bestaan. Daar is niets romantisch aan.  

Met vriendelijke groet,
Stijn Vat
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Het is tijd voor verandering!
Samen bouwen we aan een land, waarin je medemens niet je concurrent is, maar je buurman of je collega. 
Een land waar we geen winst maken over de rug van patiënten en waar we respectvol omgaan met onze ouderen. 
Een land waar we weer trots op kunnen zijn. 
Doe mee en pak de macht! www.doemee.sp.nl

MIJN REACTIE OP ANTWOORDEN STIJN VAT

AANSTIJN VATMEDEWERKER SP TWEEDE KAMERFRACTIE
Onderwerp: Reactie op uw beantwoording van mijn tweemails over de SP statements ”Samen Knokken” en”Tijd voor een progressief Pact”

Geachte heer Stijn Vat,

Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn beide mail,de eerste met betrekking op het SP statement ”Samen Knokken’en het tweede op ”Tijd voor een progressief Pact’Bedankt ook, dat u mijn reacties aan de heer Roemer zult doorsturen.
Het heeft wel een tijd geduurd [vooral mbt mijn eerste mail], maargoed, ik accepteer en waardeer uw excuses.Ik kan invoelen, dat een fractie het druk heeft.Voor alle duidelijkheid plak ik uw mails onder P/S
Maar vooraf:
Mijn reactie zal mijn gelijk bevestigen, dat de SP wegkijktvan de anti racistische strijd, zowel in actie [de ”goede” SP ersuit het veld, die zich inzetten voor vluchtelingen en anti racismeniet te na gesproken], politieke statements, Tweede Kameroptreden,partijprogramma”s en verkiezingsinzet.
Want het gaat hier juist om wat er NIET wordt gezegd in aluw statements:Namelijk dat de anti racismestrijd keihard moet worden gevoerd,in de actie, in de Tweede Kamer en waar ook de  SP actief is!Dat gebeurt niet en daarop val ik de SP aan!Het sociale programma ziet er verder goed uit.
Mijn EIS
Laat nu eindelijk een keer solidariteit zien, val Wilders en cofrontaal en compromisloos aan op zijn racisme [en benoemdat ook!], herschrijf dat verkiezingsprogramma in een waar anti-racistischstatement en hou op racisme te negeren door er niets overop te merken of te schrijven!
Ziehier nogmaals mijn brieven/reactie aan de geer Roemer
Mail EEN
http://www.astridessed.nl/klaa r-om-te-knokkensp-laat-het-afw eten-in-strijd-tegen-wilders-f ascismebrief-aan-emile-roemer/

Mail TWEE

http://www.astridessed.nl/tijd -voor-een-progressief-pactsp-v erraad-aan-anti-racismestrijdt weede-brief-aan-emile-roemer/

Allereerst [ik probeer het zo kort mogelijk te houden, mijwachten andere artikelen] zal ik ingaan op uw reactie opmail een:
U schrijft [ik licht er het belangrijkste uit]
”De SP kijkt niet weg van discriminatie en zondebokpolitiek en zal dat ook nooit accepteren. Het is juist onderdeel van onze sociale strijd.  De standpuntenmodule op onze website wordt momenteel bijgewerkt en deze zal naar verwachting begin volgende week gereed zijn.  
U schrijft dat u de passages met betrekking tot discriminatie in het concept-programma te karig vond. Er is door de programmacommissie van de SP bewust gekozen voor het schrijven van een kort en krachtig programma, zodat het voor de geïnteresseerde lezer geen ontoegankelijk telefoonboek met ellenlange verhandelingen wordt. 
Vandaar dat aan dit thema wellicht niet zo veel woorden zijn gewijd als u graag had gezien. Niettemin heb ik goed nieuws voor u: het SP-congres heeft een voorstel aangenomen waarin we ons als partij nog scherper uitspreken tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. Dit is verwerkt in het definitieve verkiezingsprogramma: https:// doemee.sp.nl/sites/doemee.sp.n l/files/SP_vkprog_tk2017.pdf

En heeft u de congresspeech van Emile al gelezen? Deze is te vinden via https://www.sp.nl/nieuws/2 017/01/toespraak-emile-roemer- we-maken-sp-groot-en-rutte-kle in

1

REACTIE OP UW ANTWOORD OP MAIL EEN

Kijk Stijn Vat, dat ik schrijf, dat de SP wegkijkt van discriminatie enzondebokpolitiek is natuurlijk niet voor niets!Zoals u in mijn reactie mail een op ”Klaar om te knokken”hebt kunnen lezen, baseer ik dit op:
A
Het bewuste Youtube filmpjehttps://www.youtube.com/watch? v=uib5mzJTckgPrima wat sociale strijd betreft NIKS, NADA, NAKKES over de antiracismestrijd.Ook in de brief van Roemer, geen woord.
Zie

https://doemee.sp.nl/klaaromte knokken

Ik heb ”Wij SP” goed gelezen.Ook daarin dat schrikbarend gebrek aan aandacht voor de anti racismestrijd.Ondanks het feit, dat een fascistische partij de grootste inNederland dreigt te worden!


ONTOEGANKELIJK TELEFOONBOEK
U schrijft
”Er is door de programmacommissie van de SP bewust gekozen voor het schrijven van een kort en krachtig programma, zodat het voor de geïnteresseerde lezer geen ontoegankelijk telefoonboek met ellenlange verhandelingen wordt. ”

Meneer Stijn Vat, denkt u leuk te zijn?Sinds wanneer is het benoemen van anti racisme en kiezen voordie strijd een ”ontoegankelijk telefoonboek met ellenlange verhandelingen?
Is het zo moeilijk, in enkele duidelijke zinnen aan te geven, dat de SP racisme verwerpt?Ga u schamen.
C

U wijst in uw brief op het aangepaste verkiezingsprogramma
https://doemee.sp.nl/sites/doe mee.sp.nl/files/SP_vkprog_tk20 17.pdf

Dus heb ik het doorgelezen, maar ik zie, wat de anti racismestrijd betreft tenminste, weinig verschil met het concept verkiezingsprogramma.
Alweer dat slappe
”Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, geslacht of seksuele voorkeur, of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de capaciteiten die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Discriminatie en racisme in het onderwijs, bij de politie, op de arbeidsmarkt en elders bestrijden we op alle mogelijke manieren.”[blz 25/NIET LANGS ELKAAR HEEN, MAAR SAMEN LEVEN’]
Daar hebt u hooguit aan toegevoegd
”We moderniseren artikel 23 van de Grondwet. Alle scholen dienen bij te dragen aan de integratie, het is onacceptabel als scholen leerlingen weigeren, omdat ze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Scholen die zich op deze manier bewust isoleren, kunnen hun bekostiging kwijtraken.”
En natuurlijk zijn dat goede punten, maar waar in uw programmatrekt u nu echt van leer tegen racisme/discriminatie en geeft u aan,hoe je door actie/strijd/voorstellen, daar tegenin kunt gaan?Niet gelezen.En waarom?Omdat het er ook niet staat!
D
SLAP TWEEDE KAMEROPTREDEN
Ik heb ook al eerder gewezen op het buitengewoonslappe Tweede Kameroptreden van de SP tegen eendemagoog en racist als Wilders

Ik wijs o.a. op de SP inbreng bij het vluchtelingendebat 2015, waarbijIslamofoob en racist Wilders de show stalDe bijdrage van Roemer kwam niet verder dan [luisterzelf maar]””Waarom geeft u mijn collega de heer Klaver niet gewoonnetjes antwoord.” Roemer bood zelfs aan met Wilders aan ”oplossingen” te werken ”Ík probeer samen met u problemen op te lossen” Hoe is dat mogelijk!Deze Wilders is een geharnaste racist, Islamofoob en vreemdelingenhateren de SP wil hem ”helpen” met oplossingen”
Luister maar 
https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw
Zie anders

YOUTUBE.COMINBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT(14-10-2015)  https://www.youtube.com/watch? v=1xP9twIbLrw

E
TOESPRAAK ROEMER
Ja, Stijn Vat, ik heb de ”toespraak van Roemer”op het partijcongres gelezen en het bevestigt, helaas, mijngelijk.GEEN inzet voor de anti racistische strijd.Er wordt zelfs geen woord aan gewijd!

Zie zelf

https://www.sp.nl/nieuws/2017/ 01/emile-roemer-we-maken-sp-gr oot-en-rutte-klein

Wat zou het mooi geweest zijn, als Roemer bij zijn verhaal over deTweede Wereldoorlog niet was blijven steken in jeigdherinneringen[met groot respect overigens voor de dappere verzetsinzetvan zijn vader], maar juist de Tweede Wereldoorlogals spiegel gebruikt had voor het hedendaagse gevaar van toenemendfascisme, in Europa, in Nederland, in de wereld [VS]
http://www.astridessed.nl/wild ers-voor-de-vierde-keer-politi cus-van-het-jaarnederland-is-e en-gevaarlijk-land-geworden/

Ik laat het hierbij, wat mail een betreft.Nu overstappen naar mail 2, die u hebt geschreven overdie arbeidsmigratie

Je schrijft [U ging op je over, dus dan doe ik dat ook maar]

”In aanvulling op mijn vorige mail: het reguleren van arbeidsmigratie heeft met nationalisme niets van doen. Het vrije verkeer van personen en arbeid leidt tot grootschalige uitbuiting en ontduiking van CAO’s. Daar zijn zowel Nederlandse werknemers als werknemers uit andere EU-landen niet bij gebaat. Kijk naar de vele arbeidskrachten die voor enkele euro’s per uur huis en haard verlaten in de hoop op een beter bestaan. Daar is niets romantisch aan.  ”

2

REACTIE OP UW ANTWOORD OP MAIL TWEE

Allereerst dit [je nog even aangehaald]
”Kijk naar de vele arbeidskrachten die voor enkele euro’s per uur huis en haard verlaten in de hoop op een beter bestaan. Daar is niets romantisch aan.  ‘
Stijn Vat, vind je dat niet zelf een kinderachtige opmerking?Waar heb ik beweerd, dat het ”romantisch” zou zijn, huis en haardte verlaten, als iemand door economische noodzaak gedreven, huisen haard verlaat om in een ander land een bestaan op te bouwen.Hou dus svp op met dergelijke kinderachtige adjectieven te gebruiken.
Maar goed, laten we doorgaan:
Volgens jou heeft reguleren van arbeidsmigratie niets van doen metnationalisme.En daarvoor voer je een aantal plausibel lijkende argumenten aan.Lijkend, wat naar mijn oordeel overtuigt het niet.
En begrijp mij niet verkeerd:
Natuurlijk ben ik tegen grootschalige uitbuiting en ontduikingvan CAO’s,Maar dan moet je de Nederlandse werkgevers aanpakken.Niet de immigratie van bezitlozen willen beperken en henook nog eens impliciet de schuld te geven van de mindere omstandighedenvan Nederlandse arbeiders.Waarbij de SP wel degelijk een ”Eigen Volk Eerst” Boodschapuitzendt.Ik citeer de SP
””De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen”
https://www.sp.nl/standpunt/ huwelijks-en-arbeidsmigratie

VOLLEDIGE TEKST
”Het is belangrijk dat mensen zich voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gestelde eisen aan huwelijks- en gezinsmigratie mogen niet misbruikt worden om de vrije huwelijkskeuze in te perken. Huwelijksdwang en polygamie worden hard aangepakt.De SP is zeer terughoudend als het gaat om arbeidsmigratie. Zolang er hier nog honderdduizenden mensen aan de kant staan, is het ongewenst om werknemers uit het buitenland te halen. Bovendien zijn die mensen vaak in hun eigen land harder nodig dan hier, migratie kan leiden tot ontwrichting in het land van herkomst.”SP is zeerMeneer Stijn Vat, als dit geen ”Eigen Volk Eerst”  standpuntis, dan weet ik het niet.Bovendien bepaalt de SP niet voor arbeidsmigranten, waar ze het hardstnodig zijn.Dat is paternalisme, om er geen ander woord voor te gebruiken.Dat siert een socialistische partij niet.Is niet een van de kernpunten van het socialisme”Internationale Solidariteit”Wat betreft arbeidsmigratie vind ik daarin bij de SP niets terug.Meneer Stijn Vat, ik ga deze brief beeindigen.Andere zaken vergen nu mijn aandacht.www.astridessed.nl
Bedankt voor uw reactie maar nogmaals
EEN ROTTE TOMAAT VOOR DE SP.Tenzij er alsog een keihard en anti racistisch statementuit rolt.Ik ben benieuwd.Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam Astrid Essed

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!