De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Bilal Bruggen, secretaris Sp.a Wetteren
Opinie - Bilal Bruggen

Sp.a plus Wetteren luidt de alarmbel: treinreiziger letterlijk in de kou gezet

dinsdag 25 juni 2019 10:53
Spread the love

De nieuwe plannen van de NMBS-directie om de dienstverlening aan te passen treffen 49 stations, ook dat van Wetteren. De openingsuren van de loketten wijzigen per 5/8/2019 van 5u45 tot 20u naar 6u15 tot 13u30! Een ingrijpende beslissing.

De grote wachtzaal is enkel open als de loketten open zijn, bijgevolg wordt de reiziger letterlijk buiten gezet. De extra wachtzaal richting Gent is al gesloten, het sanitair amper nog toegankelijk. Het personeel zal ingezet worden in andere stations. In tijden waarin ons land en onze gemeente kreunen onder de files is het beste alternatief een forse investering in het openbaar vervoer en haar dienstverlening.

“Voor Wetteren als centrumgemeente in de regio is een modern en goed uitgebouwd openbaar vervoer met bus en trein uitermate belangrijk. Een afbouw van de dienstverlening is voor ons onaanvaardbaar. We trekken dus aan de alarmbel en ijveren voor meer openbaar vervoer, uiterst klantvriendelijk en betaalbaar”, opent Bilal Bruggen namens Sp.a plus het gesprek.

Met een actie in de ochtendspits en een online petitie willen we reizigers, personeel, maar eigenlijk alle burgers sensibiliseren en de Spoorbonden ondersteunen. Met een motie die ons raadslid Jan Tondeleir vanavond neerlegt roepen we de voltallige gemeenteraad op om deze ingrijpende maatregelen af te keuren en voor een alternatief te kiezen. “Wij willen dat Wetteren zich met één stem naar de NMBS-directie en de bevoegde minister richt en daarbij steun zoekt bij andere getroffen gemeenten”, aldus nog de kersverse lokale secretaris.

Concreet plan

Samen met De Lijn, de NMBS, maar ook andere mogelijke partners moet gezocht worden naar een oplossing waarbij de functie van een stationsgebouw wordt herbekeken. “Een mogelijke piste is om van een kille wachtplaats voor pendelaars naar een knusse ruimte te gaan, waar je je mails kan checken of krant lezen, terwijl je al dan niet op de trein wacht. Enkele bureau’s waar werknemers dichtbij huis kunnen inpluggen. Een vergaderplek waar freelancers elkaar kunnen ontmoeten”, licht Esther Tuytschaever – binnenhuis architecte en specialiste met betrekking tot ruimtelijke ordening – een tip van de sluier op.

Met haar voorstel wil Sp.a plus Wetteren in de eerste plaats aantonen dat er een duurzaam alternatief is voor de afbouw die de directie voorstaat. “Ik deed enkele jaren geleden als gemeenteraadslid al een gelijkaardig voorstel voor het station van Burst. Ik steun deze actie en zal deze materie federaal opnieuw op de agenda plaatsen en nauwgelet opvolgen”, zegt Anja Vanrobaeys, pas verkozen Sp.a-kamerlid uit Erpe Mere.

Herstellen van dienstverlening in het station

De ligging is ideaal. Makkelijk bereikbaar met trein, bus en fiets. De standplaats van De Lijn ligt naast het station evenals 3 ruime parkings voor de auto. Scholen, crèches, winkels, horeca en het centrum vlakbij. Dit kan een opportuniteit zijn om opnieuw de dienstverlening in het station te herstellen.

Een loketbediende kan instaan voor reservering van bureau’s en vergaderzaal, het onthaal van telewerkers, maar ook voor persoonlijk contact met de reizigers. De toegang tot wachtzaal en sanitaire ruimte blijft behouden. Niet meer vloeken op een defecte ticketautomaat. Een degelijke uitleg over mogelijke verbindingen voor occasionele trein- en busreizigers. “Inzetten op wat echt waardevol is: een warm contact, sterk openbaar vervoer en een fijne werkplek dicht bij huis”, zo besluiten de socialisten in koor.

 

UPDATE: Onze motie met betrekking tot het openhouden van loketten, wachtzalen en sanitair station Wetteren, met andere woorden voor meer en betere dienstverlening, is vanavond door de voltallige gemeenteraad in Wetteren GOEDGEKEURD. De motie zal in een brief aan de bevoegde minister en de NMBS-directie worden gestuurd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!