De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Southern Belle reclamecampagne reisbureau Jan Doets/Vergoeilijking slavernij/Commentaar op reactie Jan Doets op correspondentie en actie van Doorbraak

Southern Belle reclamecampagne reisbureau Jan Doets/Vergoeilijking slavernij/Commentaar op reactie Jan Doets op correspondentie en actie van Doorbraak

zaterdag 28 februari 2015 14:35
Spread the love

SOUTHERN BELLE RECLAMECAMPAGNE REISBUREAU JAN DOETS/COMMENTAAR OP REACTIE JAN DOETS NAAR AANLEIDING VAN CORRESPONDENTIE EN DOORBRAAK ACTIE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/southern-belle-campagne-reisbureau-jan-doetscommentaar-op-reactie-jan-doets-op-correspondentie-en-doorbraak-artikelaanleidingslavernij-vergoeilijking-jan-doets/

VoorafDoor Jan Doets wordt in zijn reactie melding gemaakt vande ”schending van de portretrechten van hun Sales Senior, WendyGerfaas.Aangezien Gerfaas haar foto  leent voor een openbare advertentie ineen openbaar blad, de Metro en openbare websites, is er geen sprakevan schending van haar privacy.Ik zal haar foto dan ook niet van mijn website verwijderen.
COMMENTAAR
Recentelijk stuitte ik in de Metro op een advertentie van reisbureau JanDoets, waarbij reclame werd gemaakt voor reizen naar oude plantagehuizenin de ”Deep South” van de Verenigde Staten.Hierin werd idyllisch gesproken over deze ”prachtige mansions”’,de zoete magnoliabomen en meer van dat fraais.De Senior Sales van Jan Doets, Wendy Gerfaas, deed er nog een schepjebovenop, door zich net een ”Southern Belle” te voelen en te praten over”het bekende sfeertje”, dat ”we” kennen van series als ”North en South”’en ”Twelve years a slave”Ik vind dit verregaande bagatellisering en verheerlijking van de slavernijals misdaad tegen de menselijkheid en schreef dit reisbureau erop aan
Zie
http://www.astridessed.nl/slavernijsouthern-belle-reclamecampagne-reisbureau-jan-doetsverheerlijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-reisbureau-jan-doets/

Hierop ontving ik een botte en arrogante reactie van Jan Doets,die in geen enkel opzicht inging op wat ik geschreven haden zich ervan afmaakte met de eindzin
”Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.”
Zie mijn reactie op het antwoord van Jan Doets, waarin de brief van Jan Doets is vermeld
http://www.astridessed.nl/slavernij-en-racismereisorganisatie-jan-doets-vergoeilijkt-slavernijreactie-op-beantwoording-jan-doets-van-mijn-eerdere-brief/

Wat ik Jan Doets had toegezegd [verspreiding van mijn brievenen bekendmaking van hun Southern Belle Campagne] deed ik ook.
Ik stelde onder andere de anti racistische organisatie Doorbraak [1]op de hoogte, die uitstekende en solidaire steun gaf aan mijn artikelin het volgende door anti racistische activist Harry Westerinkgeschreven artikel

http://www.doorbraak.eu/protest-tegen-verheerlijking-van-slavernijverleden-door-reisbureau-jan-doets/

Jan Doets heeft op de website van Doorbraak een reactie geplaatst,die ik direct hieronder als link en geheel onderin als tekst vermeld.Ze lijken wat terug te krabbelen, maar hun verweer is zwak en weinigovertuigend.
Ik heb een commentaar op hun verweer geschreven, dat direct hieronder te lezen is.
Saillant detail:
Jan Doets krabbelde pas terug toen bleek, dat een belangrijke activistische organisatie mijn protest ondersteunde.
Dit laat niet alleen het belang van solidaire organisaties zien, maar ook deonderschatting van individueel protest.
Met dank aan Doorbraak, mijn hieronder volgende commentaar.
Astrid Essed

[1]
DOORBRAAK
http://www.doorbraak.eu/

REACTIE VAN REISBUREAU JAN DOETS OP ARTIKELDOORBRAAK OVER HUN VERHEERLIJKING EN BAGELLISERINGSLAVERNIJ
http://www.astridessed.nl/southern-belle-campagne-reisbureau-jan-doetsreactie-reisbureau-jan-doets-op-de-website-van-doorbraaknaar-aanleiding-van-correspondentie-over-hun-verheerlijking-en-bagatellisering-van-de-slavernij/

COMMENTAAR OP REACTIE JAN DOETS OPARTIKEL DOORBRAAK OVER HUN SLAVERNIJVERHEERLIJKING
In zijn reactie aan Doorbraak verklaart reisbureau Jan Doets,de term ”Southern Belle” niet meer in zijn reclamecampagnete zullen gebruiken.Goed ook, dat Jan Doets inmiddels de gewraakte advertentievan zijn website heeft verwijderd.
Overigens staat deze advertentie nog wel op ReclameBlog
http://reclamewereld.blog.nl/campagne/2015/02/13/wendy-maakt-als-southern-belle-reclame-voor-jan-doets

Een aanrader dus voor Jan Doets, zijn zakenrelaties en co ertoete bewegen, de advertentie ook van hun website te verwijderen.
Maar hoewel deze terugkrabbeling een goed teken is, is het verweervan Jan Doets zonder meer slap te noemen.Want hoe je het ook wendt of keert, er wordt een sprookjesachtig beeld gegeven van het leven van slavenmeesters en hunvrouwen en dochters, de ”Southern Belles”, zonder enige verwijzingnaar de verschrikkelijke werkelijkheid van de ontvoerde, mishandeldeen verkrachte slaven, die dit lekkere leventje mogelijk hebben gemaakt.
BEZOEK AAN HET NATIONAL CIVIL RIGHTS MUSEUM
Jan Doets verwijst er onder andere naar, altijd hun reizigers naar ”DeepSouth” aante raden, ook een bezoek te brengen aan  het National Civil Rights Museum te Memphis.Of dat zo is, kan ik niet beoordelen.Maar de verschrikkelijke kant van de slavernij wordtin ieder geval niet genoemd in hun advertentie, die doet,alsof die kant niet bestaat.
SLAVERNIJ/DE VERSCHRIKKELIJKE GESCHIEDENIS
”Een reis naar de Deep South is een reis waarbij de verschrikkelijke geschiedenis niet genegeerd kan/mag worden en kan zeer educatief werken.”
Dat schrijft Jan Doets in zijn reactie op Doorbraak.

Dat klopt, hoewel het ”educatieve” onzinnig klinkt, omdatieder modern mens zo langzamerhand toch wel van deverschrikkingen van de slavernij op de hoogte is of hoortte zijn.
Ik zie dit echter als een excuus achteraf.Want als Jan Doets het echt zo’n ”verschrikkelijke geschiedenis”zou vinden, hadden zij nooit een advertentie geplaatst,waarbij werd gesproken van plantagehuizen als  ”prachtige mansions”magnoliabomen, waar de lichamen vangelynchte zwarten hingen, ”zoetruikend” worden genoemd en er wordtgesproken over ”het sfeertje” dat ”we” kennen van films als”North en South” en ”Twelve years a slave”.Twelve years a slave is nota bene over een ontvoerde vrije zwarte man, die twaalf jaar het harde bestaanvan een mishandelde en tot op het bot uitgebuite slaaf leidt.Ik vind het in dat verband wel lef hebben, naar zo’n film te verwijzen.
TENSLOTTE DIT
Wat het betoog van Jan Doets nog het minst overtuigendmaakt is, dat op mijn eerste brief aan hen een botte en arrogantereactie kwam, waarin niet werd gesproken van slavernij alseen ”verschrikkelijke geschiedenis” en ik werd afgescheept metde reactie ”Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.” [1]
Nu de activistische anti racistische organisatie Doorbraaksolidair is met mijn protest, tapt men ineens uit een ander, vaatje.
Dat laat wel de onoprechtheid van de reactie van Jan Doets zien.
”het is niet onze bedoeling geweest om iemand hiermee te beledigen of te kwetsen.”zo schrijft Jan Doets
Niet stilgestaan bij al die nazaten van de slavernij, die gekwetstzijn omdat de aan hun voorouders aangedane misdaad wordtafgedaan met een idyllisch sprookje?
Ik blijf bij mijn eisen:
Jan Doets, stop de reizen naar die huizen des doods,de plantagehuizen.Biedt excuses aan aan de nazaten van de slavernij.

Astrid Essed

[1]

REISORGANISATIE JAN DOETS VERGOEILIJKTSLAVERNIJ/REACTIE OP BEANTWOORDING JANDOETS VAN MIJN EERDERE BRIEFASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/slavernij-en-racismereisorganisatie-jan-doets-vergoeilijkt-slavernijreactie-op-beantwoording-jan-doets-van-mijn-eerdere-brief/

REACTIE REISBUREAU JAN DOETS OP ARTIKEL DOORBRAAK

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij willen wij de gelegenheid nemen te reageren op uw artikel, of de verwijzing naar een artikel, waarin u ons bedrijf en onze medewerkster beticht van verheerlijking van misdaden tegen de menselijkheid.

In de advertentie die wij plaatsten in de Metro hebben wij aandacht willen vestigen op reizen naar de Deep South die wij aanbieden.
Wij vinden het bijzonder vervelend dat u hier aanstoot aan hebt genomen.
Wij willen benadrukken dat wij op geen enkele wijze de zeer trieste geschiedenis in dit gebied willen verheerlijken of ook maar de indruk willen wekken deze te bagatelliseren.

In het artikel is de term “Southern Belle” gebruikt. Deze uitdrukking heeft een positieve maar ook een negatieve connotatie.
Wij realiseren ons nu dat de term tweezijdig uitgelegd kan worden en het is niet onze bedoeling geweest om iemand hiermee te beledigen of te kwetsen.
Wij zullen deze uitdrukking in de toekomst niet meer gebruiken.
Bij onze reizen naar de Deep South adviseren wij al onze reizigers kennis te nemen van de geschiedenis.
Wij raden iedereen aan om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan het National Civil Rights Museum te Memphis.
Een reis naar de Deep South is een reis waarbij de verschrikkelijke geschiedenis niet genegeerd kan/mag worden en kan zeer educatief werken.

Wij vertrouwen erop dat u inziet dat Jan Doets America Tours misdaden tegen de menselijkheid geenszins wil verheerlijken.

In uw artikel richt u uw kritiek op ons bedrijf en onze medewerkster persoonlijk.
Het artikel in de Metro is een betaalde advertentie door Jan Doets America Tours waarbij onze medewerkster slechts genoemd staat.
Wij hebben dit artikel inmiddels van onze website verwijderd.
U heeft recht op uw mening en wij zullen u uw vrijheid van meningsuiting nimmer ontzeggen.
U speelt uw kritiek echter op een persoonlijke wijze en schaadt hierbij onze medewerkster op persoonlijk vlak.
Zij is niet verantwoordelijk voor deze uiting.
U maakt op uw website inbreuk op haar portretrecht en wij sommeren u haar naam en portret per direct te verwijderen uit al uw artikelen.

Hoogachtend,

M. Tanger
Assistent General Manager
JAN DOETS AMERICA TOURS

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!