De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

SOS, mevrouw Rutten. Stel dat enkel een vermogensbelasting het economische moeras kan deparasiteren?

SOS, mevrouw Rutten. Stel dat enkel een vermogensbelasting het economische moeras kan deparasiteren?

donderdag 13 april 2017 18:15
Spread the love

Weer eens iets zeer verontrustend gelezen.

“Zombiebedrijven zullen onze economie vakkundig de nek omdraaien, we moeten ze laten omvallen. Deze waarschuwing is niet afkomstig van de eerste de beste, ze werd de wereld ingestuurd door het team economen van HSBC. En deze bank behoort nog altijd tot één van de grootste in de wereld. Maar wat bedoelt het team van HSBC eigenlijk met zombiebedrijven? Want eerlijk is eerlijk, de term valt niet vaak in de dagdagelijkse gesprekken. Zijn het bedrijven die eigenlijk al dood zijn en toch nog springlevend lijken?

De centrale bankiers hebben in de ogen van King alleen op korte termijn gedacht, ze hebben de langetermijnvisie volledig uit het oog verloren. Het omvallen van een aantal zombiebedrijven zal uiteraard wel veel pijn doen, maar uiteindelijk is er dan een obstakel weggevallen dat tot dusver een gezond economisch herstel in de weg stond. King is met andere woorden duidelijk een aanhanger van Joseph Schumpeter, die in zijn boek ‘Capitalism, Socialism and Democracy’ de zogenaamde creatieve destructie beschreef. En daar kan het laten omvallen van zombiebedrijven inderdaad in ondergebracht worden.”

http://thebigsecretsofmoney.be/algemeen-nieuws/zombiebedrijven-zullen-onze-economie-vakkundig-de-nek-omdraaien-we-moeten-ze-laten

Vakkundig de nek … is een wel erg alarmerende omschrijving. Laat ik ze maar voor ernstig aannemen. Weer veel vragen. Hoeveel, hoeveel, hoe?

“Opvallend is dat er in ons land meer zogenoemde zombiebedrijven zijn dan in de ons omringende landen. Hun aantal steeg ook volgens de OESO sterker tussen 2007 en 2013 dan in andere landen. Met die cijfers horen we bij de koplopers, samen met landen als Italië en Spanje.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.2949986

“In België zijn relatief veel zombie-bedrijven actief. Hun aandeel is gestegen van 6 procent in 2007 naar 9 procent in 2013. Dat is het op één na hoogste percentage van de negen landen die de Oeso-onderzoekers bestudeerden. Dat schrijft Ruben Mooiman in De Standaard. De zombificatie van de economie houdt ook de groei van de productiviteit tegen:

De afgelopen tien jaar nam het probleem in veel landen toe: het percentage bedrijven met zombie-trekken steeg. Een groeiend deel van het beschikbare kapitaal blijft daardoor in zombie-bedrijven vastzitten, ten nadele van levensvatbare groeiers. Daardoor konden die groeibedrijven minder werkgelegenheid creëren dan zonder de zombie-bedrijven het geval was geweest. De zombies verhinderen bovendien ook dat er nieuwe spelers met veel groeipotentieel op de markt kunnen komen.”

http://www.leergeld.eu/nieuws/2017-02-13/bijna-10-zombie-bedrijven-belgi

“Ondanks hun toestand, kunnen de zombiebedrijven voortploeteren. De aandeelhouders hopen met vers geld het tij nog te kunnen keren, of rekken de doodstrijd via juridische beschermingsconstructies, zoals de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Soms worden verlieslatende bedrijven ook recht gehouden door de bank, die hoopt alsnog haar geld terug te krijgen. De lage rentevoeten maken herfinanciering van kredieten niet te duur. De bank blijft dan liever goedkoop geld pompen in een ziek bedrijf dan een slecht krediet te moeten afschrijven.

Maar voor de maatschappij is de zombieplaag een gigantische verspilling van middelen, blijkt uit de balansen van de 61.610 bedrijven met negatief eigen vermogen. Deze bedrijven vernietigden meer dan 13 miljard euro kapitaal, en houden 110.000 werknemers en 37 miljard euro aan activa gevangen in activiteiten zonder toekomst. De zombies zijn een molensteen om de nek.

De marktwerking zit strop

Op zich hoeven zombiebedrijven geen probleem te zijn. Een gezonde markt doet zwakke bedrijven afsterven, zodat ruimte vrijkomt voor sterke bedrijven, en de economie weer groeit. Maar die zuiverende marktwerking lijkt verstoord, stelt de OESO vast. Te veel mensen en middelen blijven vastgekoekt in bedrijven die eigenlijk al dood zijn. Dat remt de gezonde ondernemingen af. Zo missen we groei, die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de vergrijzingsfactuur te betalen.”

http://trends.knack.be/economie/bedrijven/belgie-telt-60-610-zombiebedrijven/article-normal-840033.html

Geen bedrag gevonden dat aangeeft wat die “laserchirurgie” zou kosten. Stel dat het 20 % is van de “bad loans” bij de Italiaanse banken, dan zou de vernietiging van die 60 000 al dan niet door overnames ervan inclusief hun schulden misschien wel rond de 70 miljard kosten. Of is dat veel te veel, en gaat het precies en enkel om die 37 miljard in het artikel in Knack? Maar … aan wie?

Ik overweeg Gwendolyn Rutten, als voorzitter van de partij met de hevigste tegenstanders van belastingen op kapitaal verhogen, mijn compleet amateuristisch voorstel te onderzoeken. De disfunctionerende bedrijven vormen het obstakel, de andere moeten ze/het uitschakelen op een gecontroleerde en constructieve manier voor hun eigen goed en die van ons allen. Hun beloning, ik zou ze tweeledig maken. Want anders gaan ze niets doen, valt te vrezen. 37 miljard is immers ruim 7 maal hun “jaarlijkse spaargeld”.

1 Alle bedrijven, of toch een groot deel ervan, via hun organisaties op de hoogte stellen en vragen of ze het probleem erg gevaarlijk vinden en van die 60 000 af willen.

2 Vragen of ze bereid zijn met “zijn allen” 40 of desnoods 50 à 60 miljard bijeen te leggen. Bijvoorbeeld door een fonds of zoiets op te richten en dit te lenen, met overheidsgarantie.

3 Vragen of ze dan wel voorafgaandelijk al hun aandeelhouders laten stemmen over de noodzaak van een vermogensbelasting van 1 % van het BNP, zijnde rond de 4 miljard.

4 Als alle of voldoende partijen, ook de rechtse, instemmen met de invoering ervan, kan dit nog jaren duren. Maar als het engagement er is, met steun van ook en vooral de vermogenden, kan “men” al aan beginnen met het systematisch opkopen van duizenden ervan.

5 Na enkele jaren, eens de nieuwe inkomsten er zijn, krijgen de bedrijven als alles goed verloopt voor minimaal twee miljard positief-ecologische subsidies per jaar, bijvoorbeeld om elektrische wagens – als de goedkope stroom ‘s nachts er toch is afkomstig van kerncentrales en in toenemende mate windmolens; indien enkel dit misschien zelfs rond de 100 000 per jaar –  is, mee aan te schaffen. Het andere miljard of meer, als alles verloopt zoals gepland, voor toenemende vergrijzingskosten en vooral 20 000 of zo banen in die sector en verder ook het opwekken van duurzame energie?

Waarom zouden alle redelijke groeperingen daardoor voor een vermogensbelasting zijn? Wel, omdat de opbrengsten de initiële belastingverhoging compenseren. (Natuurlijk zullen er verliezers zijn en winnaars, maar wat telt is ons aller belang. En wat is 4 miljard nu op die ruim 1000 die de Belgen gezamenlijk bezitten? Inderdaad, 0,4 % per jaar. Alleen jammer van de rente die tegen de 0 aanschurkt. Maar de oorzaak daarvan is dat er juist te weinig belastingen zijn geheven in alle EU-landen samen in de laatste jaren om de economie op gang te brengen met overheidsinvesteringen. Zodat te veel eigenlijk gezonde bedrijven niet durven investeren en de “zieke” te weinig inkomsten hebben.) Als 37 miljard jaar in jaar uit niets opbrengt (en er zelfs moet worden bijgepompt om faillissementen te voorkomen, is dat een verlies voor de aandeelhouders van in het beste geval misschien wel 1,85 miljard aan dividenden per jaar. Piketty heeft het immers over een rendement van 5 % op de lange termijn. Dat plus de 2 miljard die de bedrijven elk jaar en elk in verhouding tot wat ze in dat fonds zouden stoppen zouden ontvangen voor een groener transport van hun grondstoffen en goederen en personeel, en daar nog eens bij de veel lagere uitgaven voor benzine en diesel en onderhoud (want dat zou gelden voor elektrische motoren), dan zitten we al aan bijna 4 miljard. Al de andere financiële nadelen van de huidige toestand, zie terug die aangehaalde artikels. Uiteraard leidt dat tot hogere winsten (want lagere werkingskosten en mogelijks een wat hoger marktaandeel), en dat gaat dan weer naar de vermogenden en ook deels naar de overheid en dus weer ons allen.

————–

Het wordt kiezen tussen (blind) optimisme dat ons allen in gevaar brengt of inzien dat het gelag van het “manisch-depressieve” kapitalisme ooit moet betaald worden. (Dat in de “7 vette jaren” vooral een minderheid veel oplevert en in de “7 magere jaren” de hele gemeenschap de rekening presenteert.) Best voor dat “de deurwaarder langs komt”, met alle nog te voorkomen schade voor alles en iedereen en niet ook of vooral ten nadele van de 90 à 99 % minst vermogenden.

————————————————————-

“De keuze voor meer individuele vrijheid maakt liberalen uniek. Ook in de economie. Met een vrije markt, duidelijke spelregels en eerlijke concurrentie. Of in de fiscaliteit, zodat je zoveel mogelijk zèlf over je eigen centen kan beslissen. Daarom zorgen we voor extra netto op jouw rekening. En zijn we tegen de overdreven – voor sommigen blijkbaar onweerstaanbare – drang om mensen te belasten en te betuttelen.

Liberalisme.

Een sterke, slimme en sociale ideologie voor een nieuwe tijd.

Sterk

Liberalen zijn rationele optimisten. Wij geloven in vooruitgang omdat we
vertrouwen op de kracht van elk vrij individu. Dat maakt ons sterk. Het
weert negatieve krachten zoals angst en extremisme af. We zijn ook sterk
omdat we samenwerken: in België, Europa en internationaal. Dankzij de
samenwerking met zusterpartij MR leveren de liberalen opnieuw de Eerste
Minister, Charles Michel. In alle regeringen zijn we één en ondeelbaar: ook
dat maakt ons sterk.

Slim

Liberalen zeuren niet over problemen. Wij komen met oplossingen, aangepast
aan deze Œdigitale¹ tijd. We hebben slimme ideeën. Daarom boeken we
resultaat. Lage en eenvoudige belastingen leiden tot meer opbrengsten. De
sociale zekerheid en de arbeidsmarkt hervormen, creëert banen en economische
groei. Flexijobs geven weer goesting om te werken en bij te verdienen. In de
volksgezondheid en het energiebeleid zijn onze keuzes evidence based.

En sociaal

Liberalen laten niemand achter. Wie je ook bent, wat je ook doet: iedereen
verdient een kans. Wij tillen mensen op. We hebben een hekel aan
vooroordelen of betutteling. Sociaal zijn, dat is: mensen vooruit helpen.
Door te pleiten voor uitstekend onderwijs. Door in te zetten op cultuur, op
kritisch denken en menswording. Dàt maakt mensen sterker. Want met
medelijden alleen kom je nergens.

We willen een slanke overheid die meedenkt in plaats van tegenwringt.

Eenvoudige procedures die uitgaan van vertrouwen in plaats van met complexe regels het wantrouwen te verankeren. Wij staan rotsvast achter de vrijheid om te ondernemen, ook in de nieuwe economie. Om zelf je eigen baas te zijn.

Of om te mogen werken, op dagen en uren die jij wilt, zodat je een goeie balans vindt om de dingen die jij belangrijk vindt te combineren.

Er ligt nog heel wat werk op de plank om mensen sociaal-economisch meer vrijheid te geven. Dat is onze opdracht als partij. Alleen met een uitgesproken vrijheidsagenda zorgen we voor meer economische groei en welvaart.

Vooruitgangsoptimisten

Ons geloof in vrije mensen maakt van liberalen rationele optimisten. Wij verzetten ons tegen doemdenken. We baseren onze positieve ingesteldheid niet op een blind enthousiasme, maar op feiten en cijfers. Dankzij de kracht van onze hersenen zijn we in staat om de meest complexe problemen op te lossen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!