De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Simon Clement, CC BY-NC-ND 2.0
Boerenforum, FIAN Belgium, Climaxi vzw, Landbouwbrigades en diverse andere organisaties,

Stop de uitverkoop van publieke landbouwgrond!

Vandaag op dinsdag 13 september 2022 gaan de pleidooien verder in 'de zaak Huts'. Boerenforum, Climaxi, FIAN Belgium, Extinction Rebellion Gent, Landbouwbrigades en diverse andere organisaties roepen op om naar de rechtbank te komen. Ze verzamelden vandaag aan het Hof van Beroep (Koophandelsplein, Gent) om er te protesteren tegen de uitverkoop van publieke landbouwgrond en om steun te betuigen aan de boer en de boerin die deze zaak aanspanden.

maandag 12 september 2022 11:09
Spread the love

 

Concept van de actie was als boer of burger verkleed komen en meespelen met twee spelen: grondmonopolie  (van Te Duur) en de Kolonisten van Katoen (met Boerenforum), onder de leuze: “Speel niet met Landbouwgrond!!!”

Verder werden pleidooien van diverse organisaties voorgelezen aan vrouwe justitia (in volledig nieuw ornaat).

Waar gaat het over?

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen aan een Luxemburgs vennootschap van Ferdinand Huts, de topman van Katoen Natie. De 72 percelen landbouwgrond werden in één lot verkocht, waardoor gewone boeren geen kans maakten bij de verkoop.

Bovendien betaalde Fernand Huts een prijs die ver onder de waarde ligt die het OCMW had kunnen krijgen, zeker indien alle loten afzonderlijk verkocht waren geweest, waardoor er sprake is van verdoken staatssteun. Het vennootschap van Huts betaalde 17,5 miljoen voor de gronden, terwijl deze volgens een officiële schatting in 2016 zo’n 20 miljoen euro waard zouden geweest zijn. In de huidige markt zou dat zelfs al 22 miljoen zijn. Wat neerkomt op enkele miljoenen staatssteun.

Een landbouwkoppel stapte daarop naar de rechter om de verkoop te laten vernietigen. De boeren kregen geen gelijk in eerste aanleg, maar gingen in beroep. Het Hof van Beroep besliste daarop om eerst advies te vragen van de Europese Commissie over de vraag of er sprake is van verdoken staatssteun. Dit advies, dat ernstige vraagtekens plaatst bij de verkoop, werd besproken op de zitting van 13 september …

Wat willen we?

We vragen dat het Gentse stadsbestuur de verkoop van publieke landbouwgrond stopzet en dat het huidige moratorium op de verkoop van publieke landbouwgrond (dat eind 2022 afloopt) permanent verlengd wordt.

Publieke landbouwgrond is het perfecte instrument voor een stadsbestuur om de transitie te bevorderen naar een ecologisch en sociaal verantwoord landbouw- en voedselsysteem. Om (startende) lokale boerinnen en boeren die op een ecologische manier aan landbouw willen doen te ondersteunen in hun moeizame zoektocht naar landbouwgrond.

Om tegelijkertijd ook iets te doen aan de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit. En om ook de minder rijke lagen van de Gentse bevolking te voorzien van gezond en lokaal geproduceerd voedsel, een functie die publieke landbouwgrond eeuwenlang vervuld heeft. Zoveel mogelijkheden mag de stad niet verkwanselen via een eenmalige verkoop.

Foto van de actie van vandaag. Foto: Simon Clement, CC BY-NC-ND 2.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!