De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteit

Solidariteit

vrijdag 16 november 2012 17:09
Spread the love

Hoever is iedereen solidair met elkaar in ons land?

Ik heb even een rekensommetje gemaakt :

Gedurende de periode 2006 — midden 2011 werd er 400 miljoen euro gerecupereerd aan ontdoken belastingen (volgens het systeem van fiscale amnestie, waarbij men zich kon ‘vrijkopen’ mits een boete van 6 of 9 procent. Groot succes?

Het jaarlijks bedrag aan ontdoken belastingen (fiscale fraude) bedraagt volgens diverse studies tussen 20 tot 30 miljard (!) in ons land. Voor die periode (2006 tot half 2011) komt dit dus neer op een bedrag van 110 tot 165 miljard euro. Vergeleken hiermee bedraagt die 400 miljoen gerecupeerde belasting 0,35 procent in het eerste geval tot 0,24 procent in het tweede geval. Met andere woorden, een fiscaal cadeau van 109,6 miljard tot 164,6 miljard.

Hierbij moeten wel enkele kanttekeningen gemaakt worden :

Ten eerste, ik weet heel goed dat een deel van de bovengenoemde bedragen niet recupereerbaar zijn, maar ik ben bewust uitgegaan van de brutobedragen, om zoveel mogelijk te choqueren.

Ten tweede, ik heb het hier enkel over fiscale fraude, niet over fiscale ontduiking. Deze kan volkomen legaal toegepast worden (vb notionele aftrek, andere fiscale cadeaus aan bedrijven) – dit kan ook via aangifte van inkomens in een land(je) met veel lagere belastingvoeten (vb Monaco) – dit is een truc die bv. Kim Clijsters en Tom Boonen (om er een paar te noemen) al jarenlang toepassen. Exacte cijfers over die ontwijking zijn me niet bekend, sommige bronnen gewagen van jaarlijks 80 miljard. Ik hou het veiligheidshalve bij 50 miljard, dat is dus 275 miljard over 5,5 jaar. Indien het om 80 miljard jaarlijks zou gaan, dan zou het bedrag oplopen tot 440 miljard. Met nogmaals de bedenking dat het gaat om brutocijfers, waarvan een gedeelte niet écht recupereerbaar is. Begint het jou ook te duizelen bij dergelijke cijfers?

Solidariteit is hier dus wel erg ver te zoeken, maar onze regering(en) doet (doen) niets hiertegen, ze houden het bij het schaamlapje van 400 miljoen.

take down
the paywall
steun ons nu!