De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteit van Onderop kraakt tegen de kou in Gent

maandag 27 december 2010 15:38
Spread the love

In de nacht van 27/12/2010 zijn er 7 leegstaande panden gekraakt in de Spitaelpoortstraat aan de Dampoort in Sint-Amandsberg ( Gent ) teneinde er daklozen te huisvesten.
Wat uitleg…!

1. WIE WE ZIJN EN WAT WE WILLEN

* ‘ Solidariteit van Onderop ‘ is een initiatief van een hoop mensen die het ‘ recht op wonen ‘ hoog in het vaandel voeren. Het is een groep die bestaat uit individuen die met lede ogen aanzien hoe er in onze steden duizenden woningen, kantoren en werkruimtes leegstaan. En dat terwijl dat er nog altijd daklozen zijn die op straat moeten overleven. We proberen met deze actie duidelijk te maken dat daklozen ( we hebben het wel degelijk over alle daklozen ) niet zozeer gebaat zijn met tijdelijke opvang-initiatieven dan wel met permanente woonplaatsen waar zij de zekerheid kunnen hebben om zelf zin en richting aan het bestaan te geven.

Het gaat dus niet zozeer op het recht van opvang dan wel over het recht op wonen.

In een tijd dat de huurprijzen steeds duurder worden, er leegstand bestaat en er te weinig sociale woningen ter beschikking zijn blijkt de daklozenopvang ( CAW ) , Huize Triest , … niet in staat om alle daklozen dagelijks op te vangen. Op de meeste plaatsen hebben ze slechts recht op 5 overnachtingen op 14 dagen en overdag belanden ze meestal op straat.

We zijn er ons van bewust dat we naast het inzamelen van spullen ( matrassen, meubels en huisgerief, kleding,…) ook zullen geconfronteerd worden met allerlei problematieken. Zelf achten we onszelf niet in staat om deze allemaal op te lossen. Daarom zijn er contacten met professionele hulpverleners, kansarmoede-organisaties en juristen.

2. ANTI-KRAAKBELEID VERSUS DE WET ONKELINX 

In 1993 vaardigde Laurette Onkelinks ( PS ) een wet uit die burgemeesters de bevoegdheid gaf om gebouwen, die al meer dan 6 maanden leegstaan, op te eisen om er daklozen in te huisvesten ( de eigenaar zou zelfs een vergoeding krijgen ).

Die wet werd tot op heden nog nooit toegepast! In tegendeel zelfs!

Ook Gent kiest steeds meer voor een anti-kraakbeleid. Leegstaande woonentiteiten worden stelselmatig en binnenshuis ontmanteld ( in de leegstaande sociale appartementen op het Rabot worden de deuren door stalen platen vergrendeld ), en alle nutsvoorzieningen worden weggehaald.
Dit alles in de hoop om kraken of krakers te kunnen afschrikken.

Bovendien overweegt het stadsbestuur om zogenaamde beheersfirma’s in te schakelen om leegstaande woningen te laten verhuren ( aan goedkope prijzen weliswaar ) aan mensen die aan strikte voorwaarden voordoen : geen strafblad, een degelijk inkomen , geen kinderen, geen huisdieren, …
Waardoor de restgroep die hieraan niet voldoet alsmaar groter wordt!

3. SOCIALE WONINGEN

Na 6 maanden dakloosheid hebben mensen recht op een sociale woning. Dat blijft in de praktijk dode letter, want er zijn er veel te weinig.

4. CONCLUSIE

– leegstand, huisjesmelkerij , verkrotting uit speculatieve overwegingen, en alsmaar duurder wordende huurprijzen maken dat steeds meer mensen het recht op een goede huisvesting tegen betaalbare prijzen aan hun neus zien voorbijgaan.

– We pleiten niet voor een ” recht op opvang ” van daklozen, maar wel voor een daadwerkelijk ” recht op wonen ” voor iedereen.

– Tenslotte willen we er nog op wijzen dat verhuurders steeds selectiever tewerk gaan. Men verhuurt niet langer aan allochtonen, jongeren, alleenstaande moeders, werklozen, mensen die leven van een leefloon, … Tenzij het niet anders kan.

– Het recht op een goede huisvesting is een mensenrecht en moet dus voor iedereen gelden! En dat is het signaal dat we met deze actie willen uitzenden!
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!