De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Socio-culturele sector  is tot de bedelstaf veroordeeld …
Cultuurbeleid, Cultuursector, Vlaamse regering, Budget cultuur, Begrotingstekorten, Bedelstaf -

Socio-culturele sector is tot de bedelstaf veroordeeld …

zaterdag 20 november 2010 02:13
Spread the love

Na dat de onderhandelaars terug kwamen van hun gesprek met Minster-President Peeters, reageerde vooral de socio-culturele sector zeer ontgoocheld.

Op het podium vlak bij het kanselarij waar Minister-President Peeters, Vlaams Minister Vandeurzen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Vlaams Minister Schauvliege van. Leefmilieu , Natuur en Cultuur gehuisvest zijn,  werden de eerste resultaten van de besprekingen, aan talrijke manifestanten medegedeeld.  

De vakbondsafgevaardigden van de drie grote vakbonden  die met Minister-President Peeters onderhandeld hadden zullen volgende vrijdag om 9 uur elkaar terug ontmoeten. Er zal dan gesproken worden over een vijf jaren plan.  Maar de vertegenwoordiger(s) van de socio-culturele sector  die bij deze onderhandelingen ook aanwezig waren hoefden niet terug te komen.
Alhoewel naar hun eigen zeggen de vakbondsafgevaardigden ook de situatie van de socio-culturele sector  ter sprake hebben gebracht.
 
De spreker zei zeer duidelijk tegen de grote aanwezige vertegenwoordiging uit de socio-culturele sector , ” dat men de eerste vijf jaar goed hun pet over hun hoofd zullen  moeten trekken …”.
” Want er zal de eerste vijf  jaar  geen enkel eurocent “meer” naar de socio-culturele sector  gaan”.  

 Dus alle organisaties die 25 procent moeten inleveren , zullen andere wegen moeten zoeken om jaarlijks 25 % op de  één of andere manier moeten vinden.

En dit in tijd van crisis ..  De vraag is echter of Minister Schauvliege énig besef heeft wat ” sociale” en  “cultuur” betekent voor Vlaanderen en Brussel …

Zit ze wel op haar plaats ???

En niet te vergeten … de begroting van de Vlaamse regering zal in evenwicht zijn mede dank zij de zware inlevering van de socio-culturele sector

Bedankt Minister-President Peeters en co.

Luc Schrijvers

take down
the paywall
steun ons nu!