Sociale Zekerheid  is “GEEN” verzekering

Sociale Zekerheid is “GEEN” verzekering

woensdag 10 juli 2013 12:23

Bij de voorstelling van de zesde staatshervorming niks dan glunderende gezichten. Er zit duidelijk een strategie achter. Men voert immers voor een groot deel het NVA-programma uit om deze partij de wind uit de zeilen te nemen.

Geruststellend is wel dat het grootste deel van de sociale zekerheid federaal blijft. Toch sta ik versteld van de uitspraak van Wouter Beke : De sociale zekerheid steunt op het “verzekeringsprincipe” . Volgens mij is dat fundamenteel fout. Ons sociaal stelsel steunt op solidariteit. Zij die het op dit beter hebben steunen hen die het op het eigenste ogenblik minder goed hebben. Actieven steunen gepensioneerden en werklozen, gezonden steunen zieken. Ons systeem is ook toegankelijk voor iedereen terwijl verzekeringen enkel kunnen betaald worden door hen die de middelen hebben.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!