Sociale kruidenier overal maar niet in Geraardsbergen?

Sociale kruidenier overal maar niet in Geraardsbergen?

maandag 19 oktober 2015 23:11

Waarom slaagt u mijnheer Larmuseau, waarom slaagt het OCMW Geraardsbergen de weg van de sociale kruidenier niet in? Een sociale kruidenierswinkel in Geraardsbergen zou een ideaal alternatief kunnen zijn voor de klassieke voedselbedeling, want dit alternatief leidt tot een betere dienstverlening en biedt mogelijkheden voor sociale activering.

PVDA Geraardsbergen merkt terecht op, het klassieke voedselbedeling is niet meer van deze tijd.

Ik zal u nog meer zeggen het klassieke voedselbedelingsconcept met het caritas-principe erachter, dat hier in Geraardsbergen in stand wordt gehouden dateert al van 1932, werd toen bedacht door een verscheidenheid van belgische bisschoppen. De tijden veranderen, de noden van de mensen in armoede van 83 jaar geleden zijn niet de noden van de mensen in armoede van op heden. Het klassieke voedselbedeling maakt dat mensen ongepast voedsel niet durven te weigeren en het dan stiekem een straat verder achterlaten.

 

Lokaal maatwerk

Het winkelprincipe van een sociale kruidenier is immers maatwerk, dit biedt meer voordelen en vooral de dienstverlening gaat er dan op vooruit. Er zal een ruimer aanbod van producten, vaak van lokale producenten aanwezig zijn, evenwel meer verse producten omdat m’n vaker open zal zijn.

Daarnaast, en misschien nog belangrijker, zal ook de sociale dienstverlening verbeterd kunnen worden. Geraardsbergen kampt met steeds meer stedelijke problemen. Het middenveld heeft hier nog niet altijd een gepast sociaal aanbod voor. Het systeem van de kruidenier en de samenwerking met verschillende verenigingen, zou een netwerk kunnen creëren om de gelegenheid te kunnen krijgen om mensen aan te spreken en hun behoeften echt te leren kennen. Verenigingen kunnen in de sociale kruidenierswinkel in contact komen met hun doelgroep, dragen bij in de dienstverlening of kunnen hun aanbod voorstellen. De schaarse middelen vanuit de verschillende organisaties kunnen zo beter worden ingezet. 

 

Nog extra voordelen

Ook zullen er voordelen op het vlak van activering en vormingen zijn. Er zullen veel meer aangrijpingspunten zijn waarop mensen als artikel 60’er of als vrijwilliger vaardigheden kunnen opdoen zoals de winkel inrichten, winkelrekken vullen, aan de kassa werken of de voorraad beheren. Ook vormingen over bijvoorbeeld gezond voedsel kunnen plaats vinden in de sociale kruidenier.

Samengevat: dit is lokaal maatwerk, via een samenwerking slim inspelen op mogelijkheden en in tijden van budgettaire krapte toch de dienstverlening verbeteren en uitbreiden.

 

Investeren in mensen

Moeten, ze hebben al zo vaak gemoeten en ze zijn al zo veel gefaald. Maar, als iemand hun steeds het moeten oplegt, is het dan niet degene die hun het moeten oplegt zijn/haar fout dat ze steeds opnieuw hebben gefaald? Laat hun vrij in de keuze die ze zelf willen maken want niemand heeft zelf gekozen voor het leven in armoede. Mensen het recht geven op een eigen keuze en kwaliteit dat doet hun eigenwaarde stijgen waardoor ze sneller hun eigen leven terug op de rails kunnen krijgen. Investeren in mensen, dit op maat kost ons minder op termijn.

 

Nood aan sociale kruidenier

Mijnheer Larmuseau, u weet even goed als ik dat er dringend nood is aan een sociale kruidenier in Geraardsbergen, dit bewijst de petitie met 725 handtekeningen die aan u mijnheer op 17 oktober 2015 werd overhandigt.

Waarom slaagt u mijnheer Larmuseau, waarom slaagt het OCMW Geraardsbergen dan in godsnaam de weg van de sociale kruidenier niet in? Of is dit toch eerder uw eigen politieke (ideologische) keuze die u blijft nastreven en dit op de kap van de arme in onze stad?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!