De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociale kooi
Allochtonen, Ghetto, Probleemwijken, Westboro Baptist Church -

Sociale kooi

woensdag 18 mei 2011 12:18
Spread the love

Gisterenavond was ik aan het kijken naar Louis Theroux’ Weird Weekend. Het was een aflevering waarin hij terugkeerde naar de Westboro Baptist Church. Hij was er al eens eerder geweest maar wou zien wat er veranderd was.

Westboro

Voor wie de Westboro Baptist Chuch niet kent. Het is een kerkgemeenschap in Topeka, Kansas. Zo’n 70-tal mensen wonen er en ze zijn allemaal – op enkele uitzonderingen na – lid van de Phelps-familie. Het is een organisatie die vooral gekend is voor hun protestacties waarbij ze leuzen als “God Hates Fags” hanteren. Het is een gemeenschap waarin het idee leeft dat homoseksualiteit de wereld in zijn macht heeft. Ze geloven dat zij het verkozen volk van God zijn en zijn enige ware dienaars. Iedereen buiten de WBC is dus verdoemd om naar de hel te gaan. Zo verstoren ze begrafenissen van gesneuvelde Amerikaanse soldaten omdat die, volgens hen, vechten voor een land dat homoseksualiteit gedoogd.

Tijdens Theroux’ tweede bezoek leerde Louis dat er enkele leden vertrokken zijn. Zo horen we getuigenissen van een meisje dat werd uitgestoten omdat ze op vakantie een bikini droeg. Anderen willen gewoon de echte wereld zien. In plaats van het verdriet dat gepaard gaat met de scheiding van families is iedereen er blij want de mensen die hun gemeenschap verlaten zijn bedoeld voor de hel en zo’n mensen horen bij hun niet thuis.

Voor mij was het opvallende hoe diep ze in hun gekke theorieën zijn verzonken. Zo aanzien ze Obama als de antichrist die samen met Satan en Paus Benedictus, voor hun de Valse Profeet, de onheilige Drievuldigheid vormt. Ook geloven ze dat God zal neerdalen op de aarde voor het einde der dagen en enkel zij worden gered. In een kamer van een van de meisjes vind je een tsunami geschilderd op de muur. De uitleg die erbij hoort is “dit is voor mij wat God doet. Ik ben blij dat Hij de ongelovigen en de flikkers wegspoelt.”

Er werd tegen hun al verschillende rechtszaken aangespannen waarvan ze er wonnen op basis van ‘the first amendment’ maar zo kostte het hun gemeenschap ook al hopen geld. Door een van hun grote rechtszaken vreesden ze dat ze zouden verjaagd worden uit Topeka. Toen Louis hun vroeg wat ze dan zouden doen, antwoordde Phelps’ dochter. “We gaan naar Jeruzalem, daar gaan we 144 000 Joden bekeren. Zij zullen hun spijt betuigen voor het doden van Jezus”, WBC is ook antisemitisch omwille van het idee dat de Joden Jezus aan het kruis nagelden.

Tussen het geschokt zijn en het lachen met hun ideeën door besefte ik dat die mensen het allemaal misschien niet zo slecht bedoelen. Zo hebben ze zich nog niet schuldig gemaakt aan fysiek geweld en zijn ze ook tegen enige vorm van fysiek geweld. Zelfs de kleinsten in de familie spraken over ‘de verdoemenis van flikkers’. Indoctrinatie natuurlijk maar hoe kan het dat de ideeën van een homofobe racist als Fred Phelps zo goed worden onderhouden?

Sociale kooi

Er viel me iets op. De familie woont daar samen, doet alles samen, ze hebben hun eigen kerk en velen werken dan ook nog als collega’s. Zo is er een hele garde aan advocaten binnen de familie. Ze leven volledig afgescheiden van enige realiteit. Het enige dat men kent en hoort is de WBC-doctrine. Het idee dat je naar de hel gaat voor een andere mening boezemt angst in maar de sociale verstoting die ermee gepaard gaat, houdt velen van hun gevangen.

Het is een sociale kooi waaruit ontsnappen veel moed eist. Je hele mentale ‘state of mind’ is vervuild met hun doctrine. Je zag dat tijdens een interview met een meisje dat er was vertrokken. Er werd gevraagd of ze nog altijd gelooft dat ze naar de hel gaat en zij antwoordde dat ze dat soms nog geloofde. Maar ze besefte dat dat kwam omdat ze zo was opgevoed, ze wist niet anders. Je gehele manier van denken en omgaan met de maatschappij begint helemaal opnieuw.

En dat is niet het enige dat opnieuw begint. Ook je hele leven. Je hebt geen thuis meer, geen familie meer en vrienden had je buiten de WBC toch niet. Geheel alleen moeten zo’n mensen dus opnieuw beginnen met de opbouw van een normaal leven.

Ghetto

Op een bepaald moment moest ik denken aan hoe dat ‘sociale kooi’-idee misschien ook van toepassing is op ‘ghettowijken’ zoals ze dat zo mooi zeggen. Probleemwijken. Wijken gevuld met allochtonen waarin criminaliteitscijfers voor zich spreken.

Ik ga niet in discussie treden over het wel of niet aanwezig zijn van problemen en in welke mate. Liever zoek ik naar waarom er mogelijk problemen zouden kunnen zijn. En misschien ligt de sleutel wel bij de WBC.

De instroom van allochtonen wordt opgevangen door ze samen te hokken in asielcentra en sociale wijken als er al plaats is überhaupt. Daar loopt het al meteen mis. Asielcentra zien er vaker uit als een verouderde gevangenis dan dat het opvangcentrum moet voorstellen. Ze verblijven dan in die centra waar ze wat teleurgesteld zijn omdat ze hun land ontvluchtten maar nog steeds geen vrijheid kennen. De bureaucratie en rechtse wetgeving hier rond maakt het hun niet gemakkelijk om ook werkelijk beter te gaan leven. Als ze dan al in een (sociale) wijk terecht kunnen, zitten ze meteen weer geconcentreerd met hun eigen etniciteit.

Met alle teleurstelling en de druk van buitenaf samen, is het klagen over de slechte gang van zaken makkelijk want de buurman verstaat hun en heeft dezelfde ervaringen. Zo’n klachten hopen zich op en vormen een algemenere misnoegdheid.

Zoals ook bij de WBC en andere cultgemeenschappen, worden bepaalde ideeën levend gehouden omdat ze de basis zijn van hun gemeenschap. Bij de WBC is dat hun extreme homofobie en in zo’n wijken is dat de misnoegdheid over het roestige allochtonenbeleid.

Ook naar de jongeren toe, ze groeien op in een beladen sfeer die hun bepaalde ideeën meegeeft in hun opvoeding, ideeën die moeilijk achter te laten zijn eens ze wat ouder zijn. De jongeren gaan zich ook gedragen naargelang die ideeën. Kinderen willen maar al te graag zich bewijzen aan hun ouders en aan elkaar.

Bedoeling

Ik stel me wel de vraag of dit misschien niet de bedoeling is. Zo zien we in Amerika ‘zwarte wijken’ waar de code van de straat heerst en politie zich niet in waagt. Maar op die manier houden ze de ‘zwarten’ wel uit de ‘witte’ wijken. Is dat scenario misschien ook waar voor andere landen zoals Nederland of België? Ik denk het wel. Er heerst een grondige angst voor de ‘vreemdeling’ en die angst wordt bedwongen door concentratiebeleid. Men steekt ze allemaal samen en bij de opkomst van probleemwijken hebben we meteen een reden om het allochtonenbeleid nog strenger te maken.

Ergens is dit ook de schuld van de algemene bevolking. Als er al een allochtoon gezin woont in je straat, zijn zij meteen het stuk in de straat waar je gaat oversteken. Bij de bakker is het enkel stil als mevrouw met de hoofddoek een brood wil kopen. Dat soort taferelen is trouwens niet gebonden aan een politieke ideologie. Zo zijn er hopen linksgezinden in dure wijken die met hun mond solidariteit preken maar zelf Mohammed niet als buur wensen. Jello Biafra zong het met de Dead Kennedy’s al eens;

‘I love Puerto Ricans and Negros
As long as they don’t move next door
So love me, love me, love me, I’m a liberal’

take down
the paywall
steun ons nu!