De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociaaldemocratie op zoek naar verantwoordelijk migratiebeleid

Sociaaldemocratie op zoek naar verantwoordelijk migratiebeleid

donderdag 13 juni 2019 13:57
Spread the love

In plaats van de defensieve houding vandaag waarbij de utopische ondoordringbaarheid van onze lands- of regiogrenzen bescherming zou moeten bieden, hebben we een positief verhaal nodig waarin een grenzenbeleid een verantwoordelijke context krijgt.
De uitbreiding van de Europese Gemeenschap destijds van 9 naar 12 met armere landen uit Zuid-Europa, werd actief verdedigd door te stellen dat herverdeling geen pijn hoeft te doen als de te verdelen taart maar groter wordt door de nieuwe samenwerking.
Vandaag moet de taart op wereldschaal duurzaam vergroten. Een uitdaging dus voor wie vandaag al produceert én voor wie in ontwikkeling wil bijbenen.
Misschien is het probleem wel dat de VS en zeker de EU vandaag niet meer de middelen hebben om ontwikkeling elders te sturen. Met de wilde mondiale concurrentie en de stagnerende koopkracht van de bevolking, speel je niet zo maar politieagent in de wereld.
Bovendien speelt de Trumpdoctrine internationale verbanden uit elkaar omdat hij sterker staat bij bilaterale contacten. Merkel durfde het nog aan om hem te verwijzen naar de bevoegdheden van de Europese Unie voor vrijhandelsakkoorden.
Het vrijhandelsakkoord met Mexico werd eenzijdig geschorst omwille van… migratieproblemen. In plaats van vrijhandel komen de politieke binnenlandse belangen via protectionisme op de voorgrond.

In eigen land kreeg het beleid volop kritiek toen ambtenaren van het misdadig regime van El Bashir werden uitgenodigd door de Regering om een evaluatie uit te voeren van Soudanese emigranten. Als alternatief voor een actief te onderhandelen VN-migratiepact kan dit tellen.
Het blijft vandaag verbazend stil over Soedan waar El Bashir aan de kant werd gezet en de bevolking het aandurft op straat te komen om democratische rechten op te eisen. Nochtans ligt bij dergelijke opportuniteiten de kans om de migratiedruk bij de bron aan te pakken. Tegen de vermenging van corrupte politiek en commercieel eigenbelang van internationale spelers in.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!