De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociaal Europa verder weg dan ooit

woensdag 1 juli 2015 22:44
Spread the love

Men heeft
ten allen prijzen een monetaire unie willen maken binnen de Europese
gemeenschap. Men heeft nagelaten er ook een politieke unie van te maken. Alle
landen die in het verleden een beleid voerden hadden ook de economische hefbomen
in handen en konden op die manier afhankelijk van hun politieke keuzes een
liberaal of socialistisch beleid in de stijgers zetten. Dit beleid werd dan ook
gedragen door een parlementaire meerderheid en was legitiem.

Vandaag
stel ik vast dat Griekenland zeer sociaal gekozen heeft en dit via hun regering
in de praktijk wil brengen. Dit is zonder Merkel gerekend want die houdt vast
aan een strikt liberaal beleid voor gans Europa ook als is ze enkel in
Duitsland gelegitimeerd.

Als
Griekenland er voor kiest om de gewone man niet te laten betalen maar wel het
kapitaal dan hebben ze daar een mandaat voor in hun land. Europa moet dat
respecteren. In Europa mogen we spreken van een democratisch deficiet.

Alternatief
zou zijn dat de Europese regering uitsluitend kan handelen op basis van een
meerderheid in het parlement en niet op basis van de krachtverhoudingen tussen
de regeringsleiders en staatshoofden want het zijn die regeringsleiders met de
sterkste economieën en dus de sterkste band met het bankwezen die het schone
weer maken.

Als vakbondsman
ben ik pro-Europa want vakbonders denken nooit volks- noch staatsnationalistisch.
Europa zorgde voor decennia lange vrede, als Europa nu ook eens zorgde voor
sociale vrede..

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!