De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Snel regering die sociaal-economische crisis aanpakt
Crisis, ACLVB, Regering -

Snel regering die sociaal-economische crisis aanpakt

maandag 14 juni 2010 16:25
Spread the love

De verkiezingscampagne werd volledig overschaduwd door het communautaire thema.
Maar belangrijke thema’s als werkgelegenheid, armoede en de volledige sociaal-economische crisis zijn te weinig aan bod gekomen. Voor de Liberale Vakbond ACLVB is de huidige sociaal-economische crisis belangrijker dan de communautaire crisis. Het land moet nu dringend weer tot een stabiliteit komen, zodat we de sociaal-economische uitdagingen kunnen aanpakken.

Een deel van de kiezers is voor een staatshervorming. Voor die materies die tot haar actiegebied behoren staat de ACLVB hier voor open, maar dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden  en in strikt overleg met de sociale partners.

  • De sociale zekerheid moet federaal blijven, alsook het collectief en individueel arbeidsrecht.
  • De nieuwe regering moet denken vanuit een consensusmodel en de verbetering van alle burgers in het vizier houden.
  • Een staatshervorming moet een meerwaarde betekenen voor alle werknemers en sociaal-verzekerden uit alle regio’s.
  • We moeten kost wat kost een interne belgo-belgische dumping of interne competitiviteit tussen de gefedereerde entiteiten vermijden om de concurrentiekracht van de federale staat te verbeteren.

Daarnaast benadrukt de Liberale Vakbond nogmaals dat de werkgelegenheid, dé prioriteit nummer één is. Ook de armoede moet dringend aangepakt worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!