De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sneeuw- en ijzelbestrijding
Antwerpen Linkeroever -

Sneeuw- en ijzelbestrijding

dinsdag 15 januari 2013 10:19
Spread the love

Linkeroever (2050). Bewoners zijn verplicht bij sneeuwval tot sneeuwopruiming over te gaan. De sneeuw dient opgehoopt te worden langs de rand van het voetpad, op zodanige wijze dat de straatgoot en de straatkolken worden vrijgehouden. Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor voertuigen van het openbaar vervoer moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds vrijgehouden worden.

Bron: Politiecodex Antwerpen

take down
the paywall
steun ons nu!