De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Smart Cities Innovatiedag/Brief aan Gemeenteraadsleden Den Haag

Smart Cities Innovatiedag/Brief aan Gemeenteraadsleden Den Haag

woensdag 3 februari 2016 09:02
Spread the love

SMART CITIES INNOVATIEDAG/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDENDEN HAAG

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/smart-cities-innovatiedagbrief-aan-gemeenteraadsleden-den-haag/

EEN DERGELIJKE BRIEF HEB IK OOK AAN HET COLLEGE B & W GESTUURD

ZIE

http://www.astridessed.nl/smart-cities-innovatiedagbrief-aan-college-van-b-w-den-haag/

AANDE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD DEN HAAG

Onderwerp:Uw facilitering van ”Smart Cities Innovatiedag”

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Middels dit schrijven wil ik een vlammend protest laten horen tegen uwfacilitering van de ”Smart Cities Innovatiedag” op donderdag 4 februari anno Domini 2016, waarbij Israelische en Nederlandse bedrijven en instellingenworden samengebracht. [1]Grote aanjagers van dit evenement zijn het Nederlandse Ministerievan Economische Zaken, Rijksdienst voor OndernemendNederland en de Israelische Ambassade. [2]Mijn protest is tweeledig:Zowel gericht tegen de economische samenwerking tussen Nederlandseen instellingen met Israelische in het algemeen [A], vanwege Israel als bezettingsstaat.Als gericht tegen zaken doen met specifieke Israelische bedrijven en instellingen, die bandenonderhouden met de Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,die in strijd zijn met het Internationaal Recht.EN bedrijven, die banden hebben met het Israelische [bezettings] leger! [B]

A
ZAKEN DOEN MET ISRAEL IN HET ALGEMEEN
ISRAELISCHE BEZETTING/BEZETTING IS ONDERDRUKKINGEN TYRANNIE

Zoals u weet, bezet Israel de Palestijnse gebieden al vanaf 1967, watinhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [3]De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [4]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[5], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbankongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [6]De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier nietalles opnoemen.Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:De wurgende Gaza blokkade, waardoor patientenin Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [7]  De systematische land waterroof van de Palestijnen door deaanwezigheid van de illegale nederzettingen en de”hulp” van het Israelische leger bij aanvallenvan kolonisten op Palestijnen. [8] De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstigworden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijktoegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [9] 
Met bedrijven/instellingen van een dergelijke bezettingsstaat doeje geen zaken, zolang die bezetting/onderdrukking doorgaaten u als Gemeente is als facilitator van dit evenement medeplichtigaan instandhouding van dit onrecht.


ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGENMET BANDEN MET DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN IN BEZETPALESTIJNS GEBIED

Het is sowieso al verwerpelijk zaken te doen met de Israelischebezettingsstaat en al helemaal met bedrijven/instellingen, die banden hebben met de illegale nederzettingen.En er is sprake van deelname door zulke bedrijven, instellingen!Ik noem:

  • Ke-La Israel Intelligence: Leden van de Raad van bestuur zijn Shabtai Shavit, voormalig directeur-generaal van de Mossad en Efi Eitam, voormalig generaal en een van de leiders van de kolonistenbeweging in Israël.[10]
  • Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael.[11]
  • Jerusalem Venture Partners (JVP) Cyber Labs, een werkmaatschappij van JVP. JVP Funds heeft veel leden die gediend hebben bij de Israëlische Strijdkrachten (IDF). JVP Community financiert programma’s in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. [12]

Een onfris stel bedrijven hoor!
Ik herinner u er, ten overvloede aan, dat de Israelische nederzettingenin strijd zijn met het Internationaal Recht, waarbij nog komt waterdiefstalvan de bezette Palestijnse bevolking [13]Zakendoen met bedrijven/instellingen, verbonden aan dienederzettingen, is dus geen optie.
Ook heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een recentrapport de impact laten zien van de wijze waarop ”settlements business”de Palestijnse mensenrechten ernstig schendt en benadeelt. [14]Dan moet er  toch een  lampje bij u gaan branden!

C

ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGENMET BANDEN MET HET ISRAELISCHE [BEZETTINGS] LEGER

En dan zijn er nog de deelnemende bedrijven/instellingen, die banden hebben methet Israelische bezettings leger 

  • Technion University, een universiteit die nauw verbonden is met het Israëlische militaire apparaat, ontwikkeling van militaire technologieën en militaire bedrijven zoals Elbit (berucht om zijn betrokkenheid bij de bouw van de apartheidsmuur en voor de productie van drones en vliegtuigen die ingezet zijn in de Gaza-oorlogen). [15]

Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael. [16]

Moet ik hier echt aan toevoegen, dat geen zaken kunnen wordengedaan met bedrijven/instellingen, verbonden aan een bezettingsleger,dat dood en verderf zaait in Gaza in de bezette Westelijke Jordaanoever? [17]

UW MORELE PLICHT/ZIE AF VAN DIT HEILLOZE EVENEMENT!
U hebt het al gelezen:Het is uw morele plicht om PER DIRECT dit heilloze evenement ”SmartCities Innovatiedag” af te blazen.
Met bedrijven en instellingen uit een reeds bijna 49 jaar, die hetInternationaal Recht totaal aan zijn laars lapt, zich weigertterug te trekken en weigert de illegale nederzettingen te ontmantelen,doe je geen zaken!En wel helemaal niet met bedrijven, die ook nog eens banden hebbenmet die nederzettingen en het Israelische bezettingsleger!
En dat in Den Haag, Internationale Hoofdstad van de Wereld!
BLAAS HET EVENEMENT AF PER DIRECT!
Anders bent u medeplichtig aan het voortduren van onderdrukkingen bezettingsterreur!

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADEVAN ISRAELSMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL

http://itrade.gov.il/netherlands/smart-cities-innovatiedag-nederland-en-israel/

SMART CITIES INNOVATION DAY 2016SMART SOLUTIONS FOR SMART CITIES4 FEBRUARY 2016, THE HAGUE

https://www.b2match.eu/smartcitiesinnovationday2016

[2]

BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADEVAN ISRAELSMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL

http://itrade.gov.il/netherlands/smart-cities-innovatiedag-nederland-en-israel/

[3]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
     THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
    http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza
     BTSELEM.ORG BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
   http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf
     THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
     http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah
    INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
      http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm
       HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
       http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive
       AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
      https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/

[4]
THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
   http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden
   VN RAPPORT: REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 6 JULY 2015
   http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf

[5]
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
             http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

[6]
AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015
  https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

[7]
BTSELEM.ORGGAZA STRIPNO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPERTREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE12 JANUARY 2016
  http://www.btselem.org/gaza_strip/20160112_gaza_patients  THE SIEGE ON GAZA
        http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege
  RIGHTS FORUMGAZA STROOK
  http://www.rightsforum.org/achtergronden/gaza
     BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
         http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm
     BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
    http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php

[8]
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW
  http://www.btselem.org/ settlements/international_law
    THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen
  THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor
    THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water
    BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE8 OCTOBER 2015
     http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers

[9]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
    http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca

´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.  The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
 BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIER http://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[10]

SMART CITIES, SMART OCCUPATION
http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/

FORBES.COMFORMER ISRAELI INTELLIGENCE OPERATIVES NOWWORKING FOR HEGDE FUNDS

http://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2013/04/18/former-israeli-intelligence-operatives-now-working-for-hedge-funds/#7a617bb2123e

[11]

SMART CITIES, SMART OCCUPATION
http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/

[12]

SMART CITIES, SMART OCCUPATION
http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/

[13]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW  http://www.btselem.org/ settlements/international_law
    THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen
  THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor
    THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water

[14]

HUMAN RIGHTS WATCHHOW SETTLEMENT BUSINESS CONTRIBUTE TOISRAEL’S  VIOLATIONS OF PALESTINIAN RIGHTS19 JANUARY 2016

https://www.hrw.org/news/2016/01/19/occupation-inc-how-settlement-businesses-contribute-israels-violations-palestinian

[15]

SMART CITIES, SMART OCCUPATION
http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/

[16]

SMART CITIES, SMART OCCUPATION
http://www.docp.nl/persbericht-smart-cities-smart-occupation/

[17]

THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
   http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later

AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
             http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf\

AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015
  https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!