Slechts 227 agenten wonen in Brussel-stad

Slechts 227 agenten wonen in Brussel-stad

woensdag 12 november 2014 11:43

227 agenten wonen in de stad van
burgemeester Mayeur, slecht 28,0% van de in het Brussel
gewest werkzame agenten woont er ook, dwz 1.722 van de 6.147,
227 bij Mayeur, de andere 4.425 wonen in gemeenten buiten het Brussels gewest. Doen
zij een greep naar politionele/politieke macht in Brussel? 300, uitsluitend
witte agenten protesterend tegen ‘de burgemeester’ zijn meestal afkomstig van
‘landelijke’ gemeenten met aversie voor Brussel. In welke mate speelt een
politieke agenda tegen de PS, mogelijk gevoed vanuit N-VA en MR-achtergrond en
gericht op een destabilisering? Is het daarom dat VSOA, ACV-politie (CCOD) en
NSPV zich verre houden ? Grootstedelijke politie, een bezettingsleger
in een vreemde stad?
   
Tabel:
Arbeidsplaats gemeentepersoneel 2012
Tabel:
Woonplaats
gemeentepersoneel 2012
   

Vooraf: Is er sprake van
een mediatieke ommekeer in de berichtgeving? zie

Youssof Kobo


Autochtonen veroorzaken ravage in Marokkaanse wijk
– “Christelijke relschoppers veranderen Brusselse Hallepoortlaan in een
oorlogszone

– “Radicale Vlamingen steken tientallen wagens in brand in Brusselse
moslimwijk

– “Moslims weer het slachtoffer van blanke terreur na vakbondsbetoging
Zijn de hoofdredacteuren van kranten en visuele media massaal naar ‘Image’
gaan kijken?

0. % lokale politieagenten naar woonplaats op gemeentekaart

Het zijn vooral Vlaamse gemeenten in de rand rond Brussel waar
politieagenten wonen, minder in de Waalse rand. Verder wonen
politieagenten graag aan de kust en in de Ardennen, maar dus vooral niet
in de steden. Omwille van een mogelijk ‘stockholmsyndroom‘?


DeWereldMorgen.be

Als naar de weinig agenten die in Brussel wonen gekeken wordt valt vooral
op dat zij vooral aanwezig zijn in ‘Vlaamse’ gemeenten aan de
Oost-Noordrand.

DeWereldMorgen.be
 

 

Lokale politieagenten 
Gemeente Bevolking Woon-plaats Werk-plaats % woon/ werk Wonen/ 10.000 Werken/ 10.000
Brussels gewest 1.154.635 1.722 6.147 28,0% 1,5 5,3
Antwerpen 507.911 1.167 2.619 44,6% 2,3 5,2
Mechelen 82.602 187 363 51,5% 2,3 4,4
Gent 248.813 600 1.224 49,0% 2,4 4,9
Luik 195.931 385 1.150 33,5% 2,0 5,9
Charleroi 203.753 564 1.086 51,9% 2,8 5,3
België 11.099.554 34.608 34.608 100,0% 3,1 3,1

 
Voor de woonplaats/werkplaats in
alle functies in de lokale besturen voor alle gemeenten in België, zie
tabel

Arbeidsplaats gemeentepersoneel

2012
en


Woonplaats gemeentepersoneel 2012
(Bron RSZ-PPO).
 
1. 2.
De oproer van een gewapende macht in Brussel
 
Het kan niemand ontgaan zijn dat de
manifesterende agenten op 11 november 2014 – uitgerekend op de dag van de
bevrijding nota bene – gezonde uit de kluiten gewassen Vlaamse en Waalse
bonken waren, die in werkkledij en in militaire slagorde onder leiding van
hun ‘oversten’ bezit namen van de publieke ruimte in het gemeentehuis van
Brussel, de hoofdstad van Belggië en Europa.
 
Als de VRT-journaliste hen op het

VRT-journaal van 11/11/014
meldde dat zij ‘hun‘ burgemeester
appelleerden op z’n “verwaandheid, laatdunkendheid en verachting
voor de inzet van z’n politiemensen, dan was dat een eufemisme, dwz deze
agenten hadden niets met ‘hun’ burgemeester’ te maken, want dat is hij
niet. Hij is wel het feitelijke hoofd van de politie samen met de leidende
officieren van het politionele kader dat ervaring zat heeft met betogingen
in Brussel. Interessant is dus zich af te vragen hoe er zo’n een slechte
communicatie, vertrouwenbreuk en gebrek aan – help me even Natasha
– erkenning kon tot stand komen.
 
Welke opstokers/drijvende krachten bij de politieagenten?

Deze
opstoot van blank machisme in hartje Brussel had het uitzicht van een
halve staatsgreep door een korps dat het geweldmonopolitie heeft in dit
land en dat zich openlijk distantieert en in beroepskledij in verzet gaat
tegen haar overheid. In elke privé organisatie en ambtenarij zonder
geweldsmonopolie zou dit allicht tot onmiddellijke sancties leiden.

Het mag vragen doen stellen naar de opstokers of drijvende krachten achter
deze oproer, de burgerlijke ongehoorzaamheid tav directe oversten en de
publiek verkozen burgemeester, deze arrogante, door de ‘officiële
vakbonden niet (publiek) ondersteunde weerbarstigheid van een gewapende
macht in dit land. En de allochtonen, zij stonden erbij en lachten ermee.
Nu waren zij het niet, maar wel witte Antwerpse relschoppers, tegen witte
agenten. En Antwerpse havenarbeiders die het ook al niet van Antwerpenaren
met migratieachtergrond moeten hebben, als men naar het werkvolk in de
haven kijkt. De witten tegen de witten en de politie die het stadhuis
overneemt, dat was weer eens iets anders, daar kijken enkel de toeristen
nog van op.

Een
‘witte’ macht voor een
stad met 3/4 migratieachtergrond?

De Belgische publieke opinie mocht zich daarbij (on)gerust afvragen waarom
bij deze goed geoliede en gedisciplineerd protesterende agenten (geef
acht, in rust nu!
) weinig vrouwen maar vooral geen enkele gekleurde,
zwarte, allochtone agent met migratieachtergrond aanwezig was, toch in een
stad waarvan 75% van de bevolking een migratieachtergrond heeft.
 
3. Slechts 1 op 4 Brusselse
agenten wonen ook in het Brussels gewest

In Brussel werken 6.147 agenten bij de lokale politie.
Daartegenover zijn er maar 1.722 agenten die er wonen, dat is
28,0%
, dwz 3 op 4 van de agenten in Brussel hebben geen enkele
van de 19 Brusselse burgermeesters als burgemeestervader. Slechts
227 van de 6.147 in het Brussels gewest werkzame agenten
hebben Mayeur als burgemeester.
    

Politieagenten in Brussel – 2013
Gemeente Bevolking Woon-
plaats
Brussels gewest 1.154.635 1.722
Ganshoren 23.664 73
Sint-Agatha-Berchem 23.410 70
Jette 49.411 142
Evere 37.364 75
Watermaal-Bosvoorde 24.467 47
Sint-Lambrechts-Woluwe 52.592 98
Anderlecht 113.462 209
Ouderghem 32.350 56
Sint-Janbs-Molenbeek 94.653 155
Koekelberg 21.025 31
Sint-Pieters-Woluwe 40.535 56
Brussel 168.576 227
Schaarbeek 130.587 162
Vorst 54.024 66
Etterbeek 46.228 54
Ukkel 80.487 83
Elsene 84.216 65
Sint-Joost-ten-Node 27.207 20
Sint-Gillis 50.377 33

Komt
daar het al of niet vermeende misprijzen van Mayeur vandaan, of het
arrogante en driftige protest van deze Vlaamse en Waalse strebers. Hebben
deze laatsten een politieke agenda, ingefluisterd door een in Vlaamse en
Waals-Brabantse  N-VA en MR omkaderde anti-PS agenda? Is het daarom dat de
officiële vakbonden hun handen ver houden van dit politieke politieprotest
dat zich tegen de (Brussels) overheid keert, op de onafhankelijke
‘politieke’ vakbond Sypol na?

4. De in Brussel wonende agenten zijn een maximum.

Als we hier spreken over de 1.722 in het Brussels gewest wonende
politieagenten, waarvan 227 in Brussel-stad dan zijn hierin
begrepen de Brusselse agenten die desgevallend in andere politiezone
werken buiten het Brussels gewest. Het voornoemde aantal is dus een
absoluut maximum.

Dit lage cijfer is een aanduiding voor een absoluut dramatische situatie
van ondertewerkstelling van Brusselaars in publieke functies hetgeen
extreem het geval is bij de politionele diensten. En deze
ondertewerkstelling bij de lokale politie wordt niet gecorrigeerd door de
federale politie, slechts 1.075 van de 15.312 federale
politieagenten of 6,9% woont in Brussel, terwijl Brussel 10,4%
van de inwoners telt in België, zonder al rekening te houden met een
hogere intensiteit aan veiligheidsopdrachten in Brussel.
 
Van de lokale politie woont 5,0% in het Brussels gewest, minder dan
de helft dan haar % in de bevolking.
 
5.
Vergelijking met andere gemeenten aantal wonende versus werkende agenten
 
Het
Brussels gewest komt veruit het slechts uit een confrontatie met aantal
wonende versus werkende agenten. Voor Mechelen, Gent, Charleroi schommelt
dit rond 50%, Antwerpen 43% en Luik 33%. Ook voor
deze steden staat het alarm op rood en is er een veel te grote afstand
tussen de omgeving waar een agent woont (landelijk) en de plaats waar hij
zijn beroep uitoefent. Zeker ook omdat geweten is dat het aantal inwoners
met migratieachtergrond in Antwerpen bv 48% bedraagt en in Luik meer dan
de helft van de bevolking.

In Antwerpen heeft nog geen 90 of 4% van de 2. 619 agenten
een migratieachtergrond, dat is nog geen 1 op 10 in vergelijking
met de aanwezigheid van migratieachtergrond in de bevolking. Ahmed
Aboutaleb
, burgemeester van Rotterdam, moest daar eens hartelijk om
lachen bij z’n laatste bezoek aan Antwerpen, “ge zult uwe pere nog wel
zien
‘ was z’n commentaar in echt Vlaams.

Grootstedelijke politie: bezettingslegers in een vreemde stad?

IZijn in feite al de politiediensten in grootsteden bezettingslegers in
een vreemde stad, die, zoals zij  zich nu in Brussel openlijk tonen,
sterk genoeg wanen om de politionele/politieke macht te determineren of
minstens te intimideren? Wanneer kom er een ‘democratisch alarm’?
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!