De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Slavernij/”Southern Belle” reclamecampagne reisbureau Jan Doets/Verheerlijking misdaad tegen de menselijkheid/Brief aan reisbureau Jan Doets

Slavernij/”Southern Belle” reclamecampagne reisbureau Jan Doets/Verheerlijking misdaad tegen de menselijkheid/Brief aan reisbureau Jan Doets

woensdag 18 februari 2015 04:44
Spread the love

SLAVERNIJ/”SOUTHERN BELLE” RECLAMECAMPAGNEREISBUREAU JAN DOETS/VERHEERLIJKING MISDAAD TEGENDE MENSELIJKHEID/BRIEF AAN REISBUREAU JAN DOETS

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/slavernijsouthern-belle-reclamecampagne-reisbureau-jan-doetsverheerlijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-reisbureau-jan-doets/

AAN JAN DOETS AMERICA TOURSDE AMERIKA EN CANADA SPECIALISTUW ”SOUTHERN BELLE” RECLAMECAMPAGNE

Geachte Directie en Management,

Verontwaardiging en verbijstering hebben mij getroffen toen ik kennisnam van uw ”Southern Belle” reclamecampagne [gepromoteddoor uw Senior Sales Wendy Genefaas], onder andere in de Metrovan 13 februari.[1]
Ik citeer de tekst van uw bizarre reclamestunt
”In een stoere cabriolet Ford Mustang reden wij de lange oprijlaanvan Monmouth Plantation op, welke was omzoomd door oude eiken,hangend spaans mos en mierzoet ruikende magnoliabomen.Wij verbleven in deze historische plantagewoning in Natchez, Mississippi,ook wel ”Deep South” genoemd.De officiele benaming van deze prachtige mansions is Antebellum.Het bekende sfeertje dat hier hangt, kennen van series als”North and South”, maar ook van de film ”Twelve years a slave”.Ik voelde mij een echte Southern Belle, alleen was de koets vervangendoor een 4 cilinder auto.Voor Amerika fans is de ”Deep South” zeker een must, vanwege degeschiedenis, sfeer en muziek.” [2]
Wanneer ik dit rond begin april gelezen had, zou ik denken aan eenuiterst smakeloze1 april  grap, maar dat is helaas niet het geval.
Uw ”reclamestunt” is namelijk  een weerzinwekkende verheerlijkingvan een van de meest duistere bladzijden uit de Westerse geschiedenis,het ontvoeren, dehumaniseren, mishandelen, verkrachten, folterenen verhandelen van miljoenen zwarten uit Afrika, die onder de meestonmenselijke omstandigheden werden getransporteerd naar Noorden Zuid Amerika, driehonderd jaar lang, om daar als slavente worden tewerkgesteld. [3]Een misdaad tegen de menselijkheid, volgens internationalehumanitaire maatstaven. [4]
DEEP SOUTHBLOED, FOLTERINGEN, BITTERE ONDERDRUKKING
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar voor u moethet kennelijk herhaald worden.Uw zogenaamde Zuidelijke ”idylle” vond plaats bij de gratievan bitterheid, bloed en vernedering van de zwarte slavenbevolking, in casu in de VS.Weet u, wat dat ”Deep South”,dat door u in een advertentie op de meest onnozele manierwordt verheerlijkt, betekende voor de zwarte slaven in de VS?
De uitdrukking ”I sell you South” [en dat is naar”Deep South”]betekende overgeleverd zijn aan de dood, omdat in het ”diepeZuiden” de onderdrukking, de ontmenselijking, het grootst was.Want in  tegenstelling tot het geromantiseerde beeld, was hetmerendeel van de plantagehuizen niet zo groot als uw”Monmouth Plantation”, maar waren het vaak kleine onaanzienlijke’boerderijen, waar enkele slaven letterlijk ”doodgewerkt” werden.Lees maar in de Negerhut van Oom, Tom over slavenmeesterLe Gree, zo waren er duizenden in ”Deep South” [5]Deep South was ook het gedeelte van de VS waar na de Amerikaanseburgeroorlog door de Ku Kux Klan en andere  paramilitaire organisaties duizenden zwarten zijn gelyncht. [6]

SOUTHERN BELLES, EN SLAVEN ALS DINGEN
Wendy Genefaas ”waande zich een Southern Belle”Als iemand met een Europese achtergrond moet zezich schamen.Die ”Southern Belle”s konden hun gepriviligeerde leventjeleiden door de roof uit Afrika en het kopen en verkopenvan mensen, die voor de wet niet bestonden, maar ”dingen”waren.Ze hadden hun koetsen, feesten en mooie kleren te dankenaan het bloed en zweet van mannen en vrouwen, die nietin mooie kleren konden lopen, maar werkten van sun uptill sun down, werden verkracht door hun meesters en op tijdzweepslagen konden krijgen. [7]Maar dat hoort u allemaal te weten.
En toch steekt u als een Struisvogel uw ”kop”[excusez let mots] in het zand.
Dat u daarbij nog het lef hebt, te verwijzen naar een fim als
”Twelve years a slave” [8] vind ik zelfs in deze steeds xenofobischerwordende tijden getuigen van een torenhoge gotspe.
Ja heerlijk he, het ”bekende sfeertje” van een vrije man, die is ontvoerdis door gewetenloze lieden, tot slaaf is gemaakten twaalf jaar lang slaaf is geweest. [9]Het ”bekende sfeertje” van het kopen en verkopenvan mensen, het uit elkaar rukken van families, de ontvoering,verkrachting, foltering en vernedering van de zwarte slavenbevolking.

EPILOOG
Anno 2015 doet uw reisbureau een misdaad tegen de menselijkheid,als de slavernij en slavenhandel, waarvan miljoenen zwarten slachtoffer zijn geworden, af met idyllisch geleuter over  ”mierzoet ruikendemagnoliabomen”, ”historische plantagewoningen” en meer van dat fraais.”Deep South” dat door alle slaven gevreesd werd, wordt door u verheerlijkt.Bekrompen, racistisch en inhumaan.
Want dat die zogenaamde idylle tot stand gekomen is door het mishandelenen knechten van slaven, is voor u kennelijk geen punt.
Waar in uw ”idyllisch” verhaal klinktde bitterheid van de dwangarbeid, de zweepslagenen,de lynchpartijen door?
Ik wens would be ”Southern Belle”, Wendy Genefaas, een heel nieuweervaring toe.Een hele dag werken in de katoenpluk, net zoals devoormalige slaven en worden afgebeuld door opzichters.
Dan kan ze aan den lijve voelen, hoe de slavenmeesters  aanhun ”prachtige mansions”, hun koetsen en mooiekleren zijn gekomen.
Een EIS aan uStop per direct alle tours naar plantagehuizen, gebouwd methet bloed van afgebeulde en verkrachte slaven.
Zo niet, dan beschouw ik u als een Besmet Bedrijf, dat thuishoortin de HALL OF SHAME.
U moet zich schamen, dat u dat in 2015, 152 jaar na de afschaffingvan de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen [10],moet worden gezegd.Excuses uwerzijds aan de nazaten van de slaven zijn dan ook welop zijn plaats.Ook dat eis ik van u.
Van harte beterschap toegewenst.

Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

[1]

RECLAMEWERELD.BLOG.NL”WENDY MAAKT ALS ”SOUTHERN BELLE” JAN DOETS RECLAMEMET AAN LINKERZIJDE DE TEKST VAN HET BOVENSTAANDE STUKJE
http://reclamewereld.blog.nl/campagne/2015/02/13/wendy-maakt-als-southern-belle-reclame-voor-jan-doets

JAN DOETS RECLAME BERICHT IN DE METROBLADZIJDE 13, EXTRA TIME TRAVEL
”SOUTHERN BELLE”/ TEKST13 FEBRUARI 2015

JANDOETS.NLSOUTHERN BELLEWENDY

In een stoere cabriolet Ford Mustang reden wij de lange oprijlaanvan Monmouth Plantation op, welke was omzoomd door oude eiken,hangend spaans mos en mierzoet ruikende magnoliabomen.Wij verbleven in deze historische plantagewoning in Natchez, Mississippi,ook wel ”Deep South” genoemd.De officiele benaming van deze prachtige mansions is Antebellum.Het bekende sfeertje dat hier hangt, kennen van series als”North and South”, maar ook van de film ”Twelve years a slave”.Ik voelde mij een echte Southern Belle, alleen was de koets vervangendoor een 4 cilinder auto.Voor Amerika fans is de ”Deep South” zeker een must, vanwege degeschiedenis, sfeer en muziek.
Wendy Genefaas is al tien jaar Senior Sales bij Jan Doets America Tours.Jan Doets is al 33 jaar reisspecialist voor reizen naar Canada en de USA.www.jandoets.nl/Wendy
[2]
ZIE NOOT 1
RECLAMEWERELD.BLOG.NL”WENDY MAAKT ALS ”SOUTHERN BELLE” JAN DOETS RECLAMEMET AAN LINKERZIJDE DE TEKST VAN HET BOVENSTAANDE STUKJE
http://reclamewereld.blog.nl/campagne/2015/02/13/wendy-maakt-als-southern-belle-reclame-voor-jan-doets

[3]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[4]

ARTICLE 7CRIMES AGAINST HUMANITY

”For the purpose of this Statute ”crime against humanity”means any of the following acts when committed as a part ofa widespread or systematic attack directed  against any civilianpopulation, with knowlegde of the attack”
(a) Murder(b) Extermination(c) Enslavement(d) Deportation or forcible transfer of population………….(f) Torture……………..(k) Other inhumane acts of a similar character intentionallycausing great suffering, or serious injury to body or tomental or physical health.
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

[5]

”Na de veiling in het slavenmagazijn belandt Tom samen met het meisje Emmeline bij de zeer wrede plantagehouder Simon Legree, die zijn slaven op de ergst denkbare manieren behandelt.”
WIKIPEDIADE HUT VAN OOM TOM
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_hut_van_Oom_Tom

”His wife reneges on her late husband’s vow and sells Tom at auction to a vicious plantation owner named Simon Legree.”
WIKIPEDIAUNCLE TOM’S CABINTOM SOLD TO SIMON LEGREE
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom%27s_Cabin#Tom_sold_to_Simon_Legree

BRONWIKIPEDIAUNCLE TOM’S CABIN
http://en.wikipedia.org/wiki/Uncle_Tom%27s_Cabin

[6]

WIKIPEDIAKU KLUX CLAN

http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

WIKIPEDIALYNCHING

http://en.wikipedia.org/wiki/Lynching

[7]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[8]

WIKIPEDIATWELVE YEARS A SLAVE

http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Years_a_Slave

[9]

”Northup, a black man who was born free in New York, details his kidnapping in Washington, D.C., and subsequent sale into slavery. After having been kept in bondage for 12 years in Louisiana by various masters, Northup was able to write to friends and family in New York, who were in turn able to secure his release.”

WIKIPEDIATWELVE YEARS A SLAVE

http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Years_a_Slave

[10]

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEKAFSCHAFFING SLAVERNIJ [1863]

http://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/koloniaal-verleden/afschaffing-slavernij-1863

”SOUTHERN BELLE” RECLAMECAMPAGNE VAN REISBUREAU ”JAN DOETS”

JANDOETS.NLSOUTHERN BELLEWENDY

In een stoere cabriolet Ford Mustang reden wij de lange oprijlaanvan Monmouth Plantation op, welke was omzoomd door oude eiken,hangend spaans mos en mierzoet ruikende magnoliabomen.Wij verbleven in deze historische plantagewoning in Natchez, Mississippi,ook wel ”Deep South” genoemd.De officiele benaming van deze prachtige mansions is Antebellum.Het bekende sfeertje dat hier hangt, kennen van series als”North and South”, maar ook van de film ”Twelve years a slave”.Ik voelde mij een echte Southern Belle, alleen was de koets vervangendoor een 4 cilinder auto.Voor Amerika fans is de ”Deep South” zeker een must, vanwege degeschiedenis, sfeer en muziek.
Wendy Genefaas is al tien jaar Senior Sales bij Jan Doets America Tours.Jan Doets is al 33 jaar reisspecialist voor reizen naar Canada en de USA.www.jandoets.nl/Wendy

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!