De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

slachting van honderdduizenden moslimkinderen met de goedkeuring van Luckas vander Taelen parlementslid voor Groen!

slachting van honderdduizenden moslimkinderen met de goedkeuring van Luckas vander Taelen parlementslid voor Groen!

woensdag 29 juni 2011 20:35
Spread the love

Hier wil ik reageren op een artikel van Luckas vander Taelen in de Standaard van 29 juni 2011, blz. 23 “kindermoord in Afghanistan”. Hier drukt hij zijn afschuw uit voor de Taliban  die kinderen gebruikt voor zelfmoordaanslagen.
Hij zwijgt  totaal over de honderdduizenden kinderen die vermoord worden onder de brutale bombardementen met massavernietigingswapens door de VSA en de NAVO tegenover  weerloze volkeren.

Sinds tientallen jaren plegen de wereldoverheersers de VSA en de NAVO een genocide met ongeveer 4 miljoen doden tegenover moslims om hun politieke en economische belangen met brutaal geweld op te dringen aan moslimlanden o.a. Palestina, Libanon, Jemen, Somalië, Irak, Afghanistan, Pakistan, Libië. Bovendien dreigen ze met agressie tegen Iran, Syrië, Soedan…
Deze brutale bombardementen doden 1000 keer meer kinderen dan de Taliban.

Elk bombardement waarbij burgerslachtoffers vallen, is een terroristische daad

De VSA en de NAVO hebben sinds tientallen jaren miljoenen bombardementen tegenover  soevereine laden uitgevoerd, minstens de helft daarvan waren gericht tegen burgerdoelwitten met miljoenen onschuldige burgerslachtoffers. Elk bombardement dat onschuldige burgers doodt, is een terroristische daad.

Luckas vander Taelen houdt een verpletterende heilige stilte tegenover deze ultieme misdadigers die weerloze volkeren doden vanuit de lucht met massavernietigingswapens.
Daardoor vind ik dat Luckas vander Taelen een kolonialistische en negationistische visie uitdrukt met een totale ontkenning van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegenover de moslims door de VSA en Europa.
Volgens de inhoud van de tekst betekent zijn “universaliteit van de morele waarden” dat de VSA en Europa totaal ongestraft en met brutaal geweld mogen streven naar wereldheerschappij en hierbij miljoenen mensen doden als insecten.

Ontkennen van oorlogsmisdaden van de VSA en de NAVO

Ik vind het ontkennen van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid van de wereldoverheersers totaal onaanvaardbaar van een parlementslid van Groen!
Ook binnen Groen! zijn er nauwelijks kritische stemmen te horen over het extreme geweld tegen onschuldige mannen, vrouwen, kinderen. Het is ongelofelijk jammer dat binnen Groen! geen luide verontwaardiging weerklinkt tegen de kindermoorden onder de massavernietigingswapens van de VSA en Europa.

Deze ideologie van wereldheerschappij door brutaal geweld van de VSA en Europa is een extreem misdadige ideologie die moet bestreden, aangeklaagd en berecht worden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!