De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sinterklaas is een bomspotter! Doe het ook zelf!

Sinterklaas is een bomspotter! Doe het ook zelf!

dinsdag 23 februari 2010 16:17
Spread the love

Het startschot van reeks Bomspotting-acties!

Sinterklaas betrad vrijdag met zijn vier Pieten de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Ze wilden de Amerikaanse kernwapens in de zak steken. De Sint, verontwaardigd over zijn arrestatie door de militairen op de basis, riep op tot hulp. Hij gaf hiermee het startschot van een reeks Bomspotting-acties.

Dat in Kleine Brogel een 20-tal Amerikaanse kernwapens liggen, is Sinterklaas een doorn in het oog. De Belgische regering doet tot nader order niets om de kernwapens te verwijderen. Daarom ging de Sint zelf tot actie over. Samen met zijn vier Zwarte Pieten klom hij over de omheining. Ze wilden via de landingsbaan richting de hangars waar de kernwapens liggen. Net over de omheining echter, arresteerden militairen met honden de Sint en zijn Pieten. De filmploeg die de Sint vergezelde, legde zijn goede daad op beeld vast.

Met zijn actie gaf Sinterklaas het startschot van een reeks Bomspotting-acties. Vredesactie roept op om vanaf december tot aan de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT) in mei 2010 de basis te bestoken met geweldloze acties, op of rond het militaire domein. De heilige man was niet opgetogen met zijn arrestatie: “als heilig man moet ik zelf actie ondernemen want de regering onderneemt niets. Ik ben diep verontwaardigd dat ik in mijn missie werd gedwarsboomd en daarom vraag ik iedereen, jong en oud, om mee te helpen. Kom ook naar Kleine Brogel en doe iets leuks, op of rond de basis. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kernwapens verdwijnen. Op www.bomspotting.be vind je alle info die je nodig hebt om zelf je actie te plannen. Iedereen kan het!”

Vredesactie vindt het dringend tijd dat minister Vanackere de kernwapens op de agenda zet. Roel Stynen: “President Obama wil werken aan een kernwapenvrije wereld. De Duitse regering wil de Amerikaanse kernwapens uit Europa weg. Onze ministers moeten deze kans grijpen om de discussie over de NAVO-kernwapens te openen en ervoor zorgen dat de kernwapens uit Kleine Brogel ontmanteld worden.”

Op 3 april 2010 gaan Bomspotters massaal naar Kleine Brogel. Een grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid legt dan de basis lam. Dat is precies één maand voor in New York de NPT Review Conference begint. Daar worden afspraken gemaakt voor de verdere uitvoering van het Non-Proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan en waarin kernwapenstaten beloven te ontwapenen. In heel Europa wordt op 3 april aan kernwapenbases actie gevoerd.

Doe het net als Sinterklaas ook zelf: meer info en tips in de Doe Het Zelf handboek!

take down
the paywall
steun ons nu!