De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sint-Niklaas. Bron: Justice4Mawda
Opinie - Sint-Niklaas zonder Racisme

Sint-Niklazenaars betuigen steun aan 2-jarige Mawda, slachtoffer van politiegeweld

Maandag 23 november is in Bergen het proces rond Mawda gestart, de tweejarige kleuter die in 2018 omkwam door een politiekogel. “In heel wat steden versterken burgers de roep van bekende koppen uit binnen- en buitenland om gerechtigheid in deze omstreden zaak. Ook wij in Sint-Niklaas willen met een actie onze steun betuigen aan de familie”, zegt Debby Burssens van Sint-Niklaas zonder Racisme.

maandag 23 november 2020 19:04
Spread the love

 

“Niets rechtvaardigt dat de politie schiet op een busje vol mensen op de vlucht, de meest kwetsbare medemensen die we ons kunnen indenken!” Op de recent gelanceerde Facebookpagina ‘Justice4Mawda’ roept niemand minder dan Brits filmmaker Ken Loach de Belgische bevolking op om zich te laten horen tegen de ontmenselijking van migranten.

Loach is niet de enige grote internationale naam die zijn stem verheft rond de zaak Mawda. Ook Noam Chomsky, cineast Mike Leigh, Thurston Moore van Sonic Youth, Tom Morello van Rage Against the Machine en Roger Waters van Pink Floyd spraken deze maand al hun verontwaardiging uit voor de normalisering van politiegeweld in België. Dinsdag deelde Peter Gabriel nog een solidariteitsfilmpje: “Regeringen moeten stoppen met zware wapens in te zetten tegen migratie. Dat is een inbreuk op de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook België in 1948 onderschreef.” Uit eigen land betuigen ook stemmen als Dalilla Hermans, Aya Sabi, Els Dottermans, Sachli Gholamalizad, en Marieke Dilles hun solidariteit met de ouders van Mawda.

“Wij vroegen aan alle Sint-Niklazenaars om vandaag tussen 9.30 en 13 uur een steunbetuiging – dat kunnen kaartjes, een tekening of babykleertjes zijn – te komen ophangen aan onze wasdraad die we tussen de bomen van het Vredegerecht, gelegen in de Kazernestraat, ophangen”, zegt Debby Burssens. “Onze actie verliep volledige coronaproof. Dus breng ook best jouw eigen wasspelden mee. De burgemeester gaf ons goedkeuring voor deze actie, en de mensen die komen, hangen iets op aan de waslijn en vertrekken meteen weer. Zo kunnen we in corona-tijden toch extreem politiegeweld en racisme aanklagen.”

Sint-Niklaas. Bron: Justice4Mawda

De Koerdische kleuter Mawda Shawri stierf in de nacht van 16 mei 2018 door een politiekogel in een achtervolging op de snelweg nabij Bergen, in het kader van Operatie Medusa. De politie verzweeg eerst dat ze geschoten had en verklaarde dat de dertig migranten in het busje zelf Mawda’s dood hadden veroorzaakt. In een politierapport werd de operatie zelfs geëvalueerd als ‘heel goed verlopen’. Mawda’s ouders en haar broertje van vier werden mee opgepakt zonder enige psychologische begeleiding. Het meisje overleed uiteindelijk alleen in een ambulance.

Maandag staat de betrokken politieagent in het proces in Bergen terecht voor onvrijwillige doodslag, terwijl Mawda’s familie een herkwalificering tot moord vraagt. “Je wapen op een rijdend busje richten, de veiligheidspal eraf halen en dan de trekker overhalen kan je moeilijk onvrijwillig noemen”, stelt advocaat Selma Benkhelifa. “De hele Belgische migratiepolitiek is hier mee verantwoordelijk voor.”

Maandag de was buiten

Rond de rechtszaak is intussen een bredere solidariteitsbeweging gegroeid. Maandagochtend 23 november hingen burgers in verschillende steden en gemeenten in België waslijnen uit waar mensen kinderkleertjes en steunbetuigingen konden komen ophangen. Ook in Sint-Niklaas konden mensen van 8.30 tot 13u terecht bij de solidariteitsactie aan het Vredegerecht, in de Kazernestraat. Terwijl ook aan het gerechtsgebouw in Bergen solidariteitsacties plaatsvonden. Met de lokale acties geven burgers met de slogan ‘Justice4Mawda’ de gelegenheid aan mensen uit de stad en de streek om hun solidariteit te tonen met de familie van Mawda, en om gerechtigheid te vragen.

Sint-Niklaas. Bron: Justice4Mawda

“Ook tijdens het onderzoek hebben de politie en de Belgische staat er alles aan gedaan om hun eigen verpletterende verantwoordelijkheid te verduisteren”, verklaren Mirjam Henkens en Sarah El Massaoudi van Justice4Mawda. “Wij willen met onze actie de was buitenhangen: in ons zogenaamd verlichte België is dit een zoveelste feit van dodelijk politiegeweld en ontmenselijking van niet-witte mensen. Als Mawda blonde haren en blauwe ogen had gehad, zou dit nooit gebeurd zijn. Wij eisen gerechtigheid.”

Deze week werden er op de Facebook-pagina Justice4Mawda ook debatten gelivestreamd met onder meer Kati Verstrepen van de Liga van de Mensenrechten, Selma Benkhelifa, de advocate van de familie van Mawda en Alex Vitale, de Amerikaanse auteur van het boek The End of Policing. Ook ouders van andere recente slachtoffers van politiegeweld zoals Mehdi Bouda en Lamine Bangoura namen deel aan de debatten.

Gerechtigheid voor Mawda zal haar niet terugbrengen, aldus El Massaoudi en Henkens. Maar het kan een belangrijk precedent scheppen voor de toekomst. Het geweld en de straffeloosheid binnen het politieapparaat moet eenduidig veroordeeld worden, anders zal dit helaas niet de laatste ‘Justice For’-hashtag geweest zijn. Hoeveel doden moeten er nog volgen, vooraleer het systeem grondig wordt hervormd?’

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!