De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sharia in de Schilderswijk/Hypocriet, tendentieus en meten met twee maten

Sharia in de Schilderswijk/Hypocriet, tendentieus en meten met twee maten

maandag 20 mei 2013 04:37
Spread the love

  SHARIA IN DE SCHILDERSWIJK/HYPOCRIET, TENDENTIEUS EN METEN MET TWEE MATEN Geachte Redactie en lezers, Zie ook  http://www.astridessed.nl/sharia-in-de-schilderwijkhypocriet-en-tendentieus-meten-met-twee-maten/ Net wanneer je denkt, dat de anti Islamhetze op zijn retour is,steekt het Beest de kop weer op.Deze keer in de vorm van een artikel in Trouw, getiteld ”Haagse buurtdomein orthodoxe moslims” [1] Volgens het artikel zou een deel van de Haagse Schilderwijk zich ontwikkelen tot een ”enclave” van orthodoxe moslims, die ”hun regels” ook op straat zouden willen toepassen.Hiervan zouden dan weer ”gematigde moslims” en niet moslims ”last”hebben, omdat zij zouden worden aangesproken op het drinkenvan alcohol, roken op straat, het eten van varkensvlees. Agenten zouden door buurtbewoners, ”die hun eigen zaken inde wijk willen regelen” zijn gemaand weg te gaan [alsof je zomaarde politie kunt verjagen] en meisjes zouden op hun kledingdracht zijn aangesprokenWel, dat gaf Trouw tegelijkertijd toe, was de criminaliteit inde buurt gedaald, wat mede verband zou houden met hetontzag van jongeren voor de streng gelovigen. [2] Trouw haalt dergelijke wijsheden uit [ik citeer] ”gesprekken met tientallen bewoners, oud-bewoners, jongeren,vrijwilligers en professionals van Overheidsdiensten en maatschappelijkeorganisaties”Een ander citaat”Ze [die bewuste gesprekspartners van Trouw] zien al sinds jaren de ontwikkeling van een ”klein kalifaatje” en de invoering van een ”mini sharia” [3] En ziedaarHet ”onderzoek” van Trouw was nog niet vers van de pers, of de sinds11 september 2001 gebruikelijke media en politieke Pavlov reacties volgden:Er zou sprake zijn van een ”Sharia” in een deel van de Schilderswijk [4],de politiek waarschuwde voor het gevaar van een ”Shariawetgeving inNederland, die niet kon en mocht [5], de Tweede Kamer toonde zich”bezorgd” over ”moslimwijken” [6] en de extreem-rechtse PVV leiderWilders [7] spuide opnieuw zijn haatzaaierij tegen de Islam en moslims [8] En dat allemaal vanwege een Trouw artikel dat, zo zal ik aantonen, bolstond van de ongefundeerde en niet te controleren beweringen, geenhoor en wederhoor toepaste en zichzelf tegensprak. Gelukkig waren er ook weldenkenden.Zo bracht een aantal Haagse Gemeenteraadsleden, daags na het artikel van Trouw, een bezoek aan het bewuste deel van de Schilderwijk,die zeiden zich niet te herkennen in het geschetste beeld, dat orthodoxemoslims andere bewoners van de Schilderwijk onder druk zetten [9] Terug naar het artikel van Trouw: Het gehele artikel is namelijk gebaseerd op onbewezen vooronderstellingen, spreekt zichzelf tegen en meet met twee maten.Met andere woorden:Het sluit naadloos aan op de sinds 11 september 2001 in Europa/Nederlandwoedende anti Islamhetze waarbij terrorisme, criminaliteit, Marokkanen,Islam op een hoop worden gegooid tot een ranzig en haatzaaiend zondebokmodel,waarvan genoemde PVV leider G Wilders een van de gevaarlijke kampioenenis [10]  SHARIA Allereerst het misbruik van het woord ShariaZowel in de pers als in reacties van politici [11] werd de echte/vermeende”dominantie van moslimorthodoxen” in een deel van de Schilderwijk, die zelfsde ”Sharia driehoek” [12] genoemd werd, in verband gebracht met de ”Sharia”Klinkklare onzin, aangezien de Sharia een uit de Middeleeuwen [en voor die tijd progressief] daterende  islamitische WETGEVING [13]is, waarvan natuurlijk in Nederland geen sprake is, zoals ieder zinnig mens zal beamen.Dit is nogeens bevestigd door niemand minder dan Staatssecretaris Teeven [14] SOCIALE CONTROLE/AANSPREKEN OP ROKEN, DRINKEN,KLEDING Volgens het Trouw artikel worden niet moslims en ook gematigde moslimsaangesproken op volgens de orthodoxe Islam verboden zaken als roken opstraat, het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol.Dat klopt alvast niet naar ”gematigde moslims” toe, want in de Islam isroken en drinken van alcohol en het eten vanvarkensvlees sowieso verboden, of je nu ”gematigd” bentof orthodox.Een andere zaak is, of je daarop mensen mag aanspreken.Uiteraard is een ieder vrij in zijn eigen levenswijze, maar ik kan mij die reactie vanmoslims naar andere moslims wel voorstellen, al gaat het ze [de orthodoxen] strictgenomen niet aan.En al wel helemaal niet waar het niet moslims betreft Dit is een vorm van sociale controle, die hinderlijk en ongeoorloofd isomdat het mensen niet vrij laat in zijn/haar persoonlijke levenssfeer ONGEFUNDEERDE BEWERINGEN;  Maar belangrijker is, dat Trouw daarvoor geen enkel bewijs aandraagt.Er wordt wel beweerd, dat er is gesproken met allerlei buurtbewoners, Overheidsdienstenen professionals, maar nergens wordt een naam of bron genoemd, die de conclusievan Trouw, die nu door de Gemeenteraadsleden wordt tegengesproken, bevestigd. GEEN HOOR EN WEDERHOOR Wat Trouw bovendien heeft nagelaten en journalistiek gezien bijna eendoodzonde is, is hoor en wederhoor. Wanneer Trouw dergelijke beweringen doet, is het te doen gebruikelijk ”orthodoxemoslims” die mensen zouden aanspreken, ook aan het woord te laten, niet alleen metde verwijzing naar de uitspraak door een niet nader aangeduide ”moslima” [wel erg vaagen oncontroleerbaar [zie Trouw artikel], maar het noemen van enkele specifieke situaties,waarin bepaalde personen zijn aangesproken en een uitgebreide en te controlerenonderbouwing door betrokken ”orthodoxe moslims” Anders blijft het hangen op het niveau van een vaag sensatieverhaal, dat er bijmoslimbashers en tendentieuze politici ingaat als koek.Raar is trouwens, nogmaals, dat op basis van een niet onderbouwd Trouw verhaal de TweedeKamer in rep en roer is [15] SELECTIEVE AANDACHT EN VERONTWAARDIGING Bovendien is zoals gewoonlijk de aandacht weer eens selectief en wordt er gemetenmet twee maten.Want het moge duidelijk zijn, dat de reactie in de Biblebelt van Nederland, zoalsStaphorst, Urk, Culemborg en wat dies meer zij ook niet mals zalzijn, wanneer men zich niet houdt aan normen, die als horend bij de christelijketraditie worden beschouwd, zoals de zondagsrust [16] Of wanneer een homo of lesbiennestel wil trouwen op een dag, dat alleende weigerambtenaar beschikbaar is [17] Het hypocriete is hier het verschil  inbeoordeling van verschillende relgieuze vormen van orthodoxie. Wat in de christelijk fundamentalistische gemeenschappen, waar ook weldegelijk sprake is van sociale druk, als min of meer geaccepteerd wordtaanvaard, roept hysterische associaties op wanneer het moslim orthodoxenbetreft, die grotendeels zeer oppassende, hardwerkende mensen zijnmet een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. VERMINDERING CRIMINALITEIT Zo hysterisch en bevooroordeeld wordt er gereageerd, dat er niet eens oogvoor is, dat het trouw artikel rept over een sterke daling van de criminaliteit, dieniet alleen te maken zou hebben met politieaanpak, maar ook op de grotesociale en religieuze invloed van de orthodoxe moslims Ik citeer Trouw ”In de Driehoek is de criminaliteit de afgelopen tijd gedaald door de aanpak van jeugdbendes door de politie. Maar in de buurt wordt gezegd dat de ‘vrees voor de toorn van Allah’ ook meespeelt. De invloed van de strenggelovigen zouden een belangrijke rol spelen bij de veiligheid in de buurt, want zelfs geharde straatjongens buigen hun hoofd voor deze ‘ware gelovigen’. [18] Je zou toch denken, dat dat als een positief punt wordt genoemd en dat politicidie altijd de mond vol hebben over ”bestrijding van de criminaliteit”, daaroververheugd zouden moeten zijn.Maar ja, dat past natuurlijk niet in het vooral door Wilders aangedragen racistischpopulistische beeld, waarbij de moslims en in het byzonder de Islam, die net alschristendom en Jodendom een religie is van de God van Liefde en naastenliefde,van vrijwel alles wat in Nederland verkeerd gaat, de schuld krijgt. EPILOOG De Gemeenteraadsleden bevestigden de conclusie die ik reeds getrokken hadDat het Trouw artikel bol stond van de ongefundeerde veronderstellingen, geenhoor en wederhoor had toegepast en samen met de reacties van politiciweer eens heeft bijgedragen aan een hysterisch anti Islamklimaat, dat in zijneenzijdigheid en ongenuanceerdheid, levensgevaarlijk kan zijn Reden dus, van deze populistische hysterie krachtig afstand te nemen [19] Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1] TROUWHAAGSE BUURT DOMEIN ORTHODOXE MOSLIMS18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml [2] TROUWHAAGSE BUURT DOMEIN ORTHODOXE MOSLIMS18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml [3] TROUWHAAGSE BUURT DOMEIN ORTHODOXE MOSLIMS18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml  [4]   ELSEVIERIN DEEL HAAGSE WIJK HEERST SHARIA18 MEI 2013 http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/In-deel-Haagse-Schilderswijk-heerst-Sharia-1259099W/  [5] TROUWSHARIAWETGEVING KAN EN MAG NIET IN NEDERLAND18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443727/2013/05/18/Shariawetgeving-kan-en-mag-niet-in-Nederland.dhtml [6] NOSKAMER BEZORGD OVER MOSLIMWIJKEN18 MEI 2013 http://nos.nl/artikel/508250-kamer-bezorgd-over-moslimwijken.html [7] NOSANNE FRANK STICHTING:WILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html    [8] ”PVV-leider Wilders noemt het totaal onaanvaardbaar en wil er een Kamerdebat over. Hij twittert dat islamofascisme oprukt in Nederland.” NOSKAMER BEZORGD OVER MOSLIMWIJKEN18 MEI 2013 http://nos.nl/artikel/508250-kamer-bezorgd-over-moslimwijken.html  [9] NOSGEEN SHARIA IN SCHILDERWIJK18 MEI 2013 http://nos.nl/artikel/508330-geen-sharia-in-schilderswijk.html  [10] 

   WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/wildersdood-grensrechter-door-marokkanenprobleemhet-gif-van-racisme/ UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007 http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

    [11]   ELSEVIERIN DEEL HAAGSE WIJK HEERST SHARIA18 MEI 2013 http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/In-deel-Haagse-Schilderswijk-heerst-Sharia-1259099W/ TROUWSHARIAWETGEVING KAN EN MAG NIET IN NEDERLAND18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443727/2013/05/18/Shariawetgeving-kan-en-mag-niet-in-Nederland.dhtml [12] TROUWHAAGSE BUURT DOMEIN ORTHODOXE MOSLIMS18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml [13] WIKIPEDIASHARIA http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia  [14] ELSEVIERTEEVEN: ER IS GEEN SHARIA-RECHTSPRAAK IN NEDERLAND29 SEPTEMBER 2011 http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2011/9/Teeven-Er-is-geen-sharia-rechtspraak-in-Nederland-ELSEVIER318012W/ [15] NOSKAMER BEZORGD OVER MOSLIMWIJKEN18 MEI 2013 http://nos.nl/artikel/508250-kamer-bezorgd-over-moslimwijken.html   [16]  NOSURK BOOS OM MISBRUIK ZONDAGSRUST19 JULI 2011 http://nos.nl/artikel/257365-urk-boos-om-misbruik-zondagsrust.html  BINNENLANDS BESTUURURK STEEKT STOKJE VOOR JONGERENEVENEMENT OP ZONDAG15 JUNI 2012 http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/urk-steekt-stokje-voor-jongerenevenement-op.7001399.lynkx CULEMBORG STREEFT URK, PUTTEN EN STAPHORST VOORBIJ METWET ZONDAGSRUST31 MAART 2006 http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/2389248/2006/03/31/Culemborg-streeft-Urk-Putten-en-Staphorst-voorbij-met-wet-zondagsrust.dhtml DE STENTOROP ZONDAG GEEN BORD IN PUTTEN17 MAART 2006 http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/op-zondag-geen-bord-in-putten-1.2475247 [17] NU.NLURK HOUDT VAST AAN WEIGERAMBTENAREN16 NOVEMBER 2011 http://www.nu.nl/binnenland/2669571/urk-houdt-vast-weigerambtenaren.html  [18] ”In de Driehoek is de criminaliteit de afgelopen tijd gedaald door de aanpak van jeugdbendes door de politie. Maar in de buurt wordt gezegd dat de ‘vrees voor de toorn van Allah’ ook meespeelt. De invloed van de strenggelovigen zouden een belangrijke rol spelen bij de veiligheid in de buurt, want zelfs geharde straatjongens buigen hun hoofd voor deze ‘ware gelovigen’. TROUWHAAGSE BUURT DOMEIN ORTHODOXE MOSLIMS18 MEI 2013 http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3443626/2013/05/18/Haagse-buurt-domein-orthodoxe-moslims.dhtml  [19] SCHILDERSWIJK, WILDERSPRAAT EN HUMORPETER STORM http://www.ravotr.nl/2013/05/18/schilderswijk-wilderspraat-en-humor/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!