De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes

Sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes

donderdag 9 oktober 2014 19:06
Spread the love
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Meisje, hebben
specialisten van de Verenigde Naties benadrukt dat het mondig maken van
adolescente meisjes hen kan helpen hun potentieel te bereiken. Het is een
belangrijke stap voor het beëindigen van sexueel geweld tegen vrouwen en
meisjes.

“Wanneer een adolescent meisje sexueel geweld ervaart, zijn haar
keuzes en mogelijkheden beperkt, en de gevolgen 
zijn van invloed op haar hele leven. Ze geeft de gevolgen ook te vaak
door aan toekomstige generaties.

Geweld – fysiek, seksueel en emotioneel – tegen meisjes en jonge
vrouwen is wijd verspreid en wordt vaak gepleegd door degenen die het dichtst
bij hen staan, waaronder familieleden en partners. Zo is bekend dat ongeveer
120 miljoen meisjes onder de leeftijd van 20 jaar over de hele wereld (ongeveer
1 op de 10) gedwongen geslachtsgemeenschap of andere gedwongen seksuele
handelingen heeft moeten ondergaan, een op de drie reeds getrouwde adolescente
meisjes in de leeftijd van 15 tot 19 (84 miljoen) zijn het slachtoffer geworden
van emotioneel, fysiek of seksueel geweld of sexueel misbruik, gepleegd door
hun echtgenoten of partners. 20% van de vrouwen heeft seksueel geweld
meegemaakt voor het 16e levensjaar. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van het
misbruik bij vrouwen en meisjes is 10 jaar (Bakker en Vanwesenbeeck, 2006).

Sexueel geweld tegen adolescente meisjes is vaak veel te gewoon, komt
te vaak voor en wordt getolereerd, vaak als gevolg van discriminatie en
doordringende genderongelijkheid. Diepgewortelde discreminatie op geslacht en
sociale normen brengt voor adolescente meisjes het risico van misbruik en
geweld met zich mee, hun veilige overgang van kindertijd naar volwassenheid moet
daaronder leiden.

Of het nu in tijden van vrede, conflict of oorlog, of na een conflict is,
geweld tegen meisjes en vrouwen gebeurt voortdurend. Het is tijdens de
adolescentie dat meisjes kwetsbaarder zijn en vaker slachtoffers worden van
misbruik en geweld, met inbegrip van de ergste vormen, zoals verkrachting,
handel, verkoop, uitbuiting en slavernij. Daarnaast lopen jonge vrouwelijke
slachtoffers van seksueel geweld een hoog risico op ongewenste zwangerschap en
seksueel overdraagbare aandoeningen, en meisjes die zwanger zijn hebben vijf
keer meer kans om te sterven in het kraambed. Deze schendingen van de rechten
van de meisjes verslaan de essentie van hun ambities en mogelijkheden.

Het mondig maken van adolecente meisjes is de sleutel om te voorkomen
dat dit gebeurt. Mondig maken door het overbrengen van vaardigheden en door
onderwijs aan meisjes om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de
hedendaagse vormen van slavernij, kinderhuwelijken en huishoudelijke slavernij,
onder anderen, is van cruciaal belang voor hun mensenrechten.

De inspanningen moeten worden meegenomen naar het volgende niveau om een
einde te maken aan alle vormen van geweld tegen meisjes. Die inspanningen
moetenverder gaan dan bewustwording, naar het ondersteunen van adolescente
meisjes als belangrijke actoren in de vormgeving van het heden en de toekomst.
Het is onze verantwoordelijkheid om er samen voor zorgen dat de omgeving waarin
de meisjes wonen en opgroeien veilig en ondersteunend is, en hen kansen biedt
om te gedijen.

De specialisten roepen regeringen, de Verenigde Naties, het
maatschappelijk middenveld, en publieke en private instellingen op zich te
richten op de kritieke periode van de adolescentie, waarin de belangrijkste
investeringen en steun de meisjes kunnen leiden op een pad naar mondigheid,
door onder andere de toegang tot onderwijs, reproductieve en seksuele
gezondheid, sociale en economische steun en deelname aan het maatschappelijke,
economische en politieke leven.

Zij dringen er bij alle betrokken partijen, met inbegrip van
jeugdverenigingen en organisaties voor kinderen op aan, de krachten te bundelen
en hun gehechtheid aan het beeindigen van geweld tegen jonge meisjes te
bevestigen door het verhogen van de inspanningen voor het zichtbaar maken van
deze plaag, als onaanvaardbaar en strafbaar, zowel in de private als de
publieke sfeer, en ook het geven van toegang aan de slachtoffers tot justitie
en het verantwoorlelijk houden van daders.

Ze doen ook een beroep op alle betrokken partijen om de bestaande goede
praktijken te consolideren met de focus op actie en resultaat, de weg vrij te
maken voor een meer genderspecifieke, rechtvaardige en kindgerichte post-2015
ontwikkelingsagenda.

Wanneer adolescente meisjes mondig worden, profiteert iedereen. Mondige
meisjes groeien op tot mondige vrouwen die als actieve en gelijke burgers kunnen
dienen en waardevolle bijdragen aan de groei van hun gemeenschappen en naties
te kunnen leveren.

De samenleving als geheel zal profiteren van de toegenomen rol van de
meisjes als leiders, agenten van verandering en actieve deelnemers aan de
economische mogelijkheden en ontwikkelingen.”

Bronnen:
           Special
Procedures of the Human Rights Council.  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

Bakker
en Vanwesenbeeck, 2006, hoofdstuk 14

take down
the paywall
steun ons nu!