De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Seefhoek vooruit !

Seefhoek vooruit !

dinsdag 16 augustus 2011 11:20
Spread the love

Cameron zoekt ‘moreel kompas’ na de rellen in Londen. Hij vindt dat in een verplichte burgerdienst voor tieners. Gaat het om ‘moraal’ ?

Van utopie naar hopeloosheid

‘Er is een groep die momenteel buiten de maatschappij staat. Onlusten zijn daarom ook bij ons niet uit te sluiten’. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere.(CD&V) Dat klopt. Het verzet krijgt vorm. En dat is goed.

‘Seefhoek vooruit!’. Het was de strijdkreet van Suske in ‘Het Eiland Amoras’. Het eerste echte album uit de originele reeks Suske en Wiske, ontstaan in 1945. Later ‘gekuist’. Met de straat schuimers Suske en Wiske, de seksloze, eeuwige single ‘Tante’ Sidonia, de wat louche in het zwart klussende ‘loodgieter’ Lambik. de Seefhoek zoals zij was.

Zoals zij is… Willy Vandersteen, middenin de wijk geboren, vond inspiratie in zijn onmiddellijke omgeving. Een toen reeds verloederde wijk, bewoond door armen. Suske en Wiske gaf de situatie weer van de toenmalige ‘4° Wereld’. Met haar onduidelijke gezinsvormen, scharrelaars om den brode, alcoholisme, afkeer van ‘de arm der wet’ en haar fantastische dromen als vluchtweg uit de ellende.

In Antwerpen-Noord, met daarin de wijk Seefhoek, bestond een sterke klassieke sociaal democratie en linkerzijde. Volkshuizen, jeugd groepen, turnkringen, vakbond, cultuur met fanfares en toneel gezelschappen.’De partij’.Het was het cement dat de utopie van een betere wereld bij mekaar hield. Deze utopie verwerd tot hopeloosheid. Het er aan verwante idealisme, werd volgens post modernistische denkers verdacht.

Armoede van de muren te krabben

De ‘grote verhalen’ zijn ter ziele, utopieën zijn verdwenen. De Seefhoek atomiseerde, zoals de rest van de samenleving. In de vaart der volkeren kreeg de wijk een andere, meer diverse bevolkingssamenstelling. Was ooit een inwijkeling ‘van over het water’ (de Schelde) een rare kwast, nu leven er mensen met tientallen nationaliteiten. En kreeg Lambik vele ‘marginale’ broeders.

In werkelijkheid evolueerde De Seefhoek weinig. Zuipende autochtonen verdwenen niet, werden wel aangevuld met ‘junks’ die nieuwere drugs introduceerden. Het aantal vooral jonge werklozen evolueert naar de twintig procent. In omliggende buurten zoals Borgerhout wordt dat tot dertig procent.

De armoede is in De Seefhoek van de muren te krabben. Sociologische omschrijvingen als ‘sociale uitsluiting’, ‘sociale verdringing’ en ‘doelgroepen’ lijken scheldwoorden om het zootje ongeregeld te labelen en onschadelijk te maken. Het middenveld heeft er haar gesubsidieerde handen mee vol…

Wie inzet, pokert mee

Van zijn onlangs op de markt gegooide demagogisch door vooral anderen bij mekaar gegraaid pamfletje – meer is ‘Voor wat, hoort wat’ niet – is vooral de titel interessant. ‘Voor wat, hoort wat’… Samengevat, wie niets kan inzetten bij het pokerspel van het overleven, doet niet mee. Kan oprotten. Ruimt gedwongen de plaats voor de ‘betere tweeverdiener met kindjes’ die door het beleid aangelokt worden. Tante Sidonia en Lambik kunnen het schudden.

De ondertitel van dat pamflet van amper 50 kleine pag. als Janssens bijdrage, luidt : ‘Naar een nieuw sociaal contract’. Duidelijker, de na WOII na lange en soms bloedige op straat bevochten, bekomen ‘sociale zekerheid’, een overwinning na honderd jaar hoofdzakelijk door de socialisten gevoerde strijd, wordt door de burgemeester één zijdig opgezegd.

Janssens volgend zouden de mensen zowaar ‘dankbaar’ moeten zijn om die sociale verworvenheden, waarvoor ze zelf streden. Die hun bezit en recht is, niet een cadeautje van de arrogante parvenu’s die de burgemeester vertegenwoordigt. Janssens maakt de armen schuldig. ‘Voor wat, hoort wat’? ‘Haal het geld, waar het zit!’, wordt meer en meer begrepen door hen die naar de rand van de maatschappij gedreven worden. In Londen namen ze dat letterlijk op…

Deze zich als CEO gedragende stads entrepreneur lanceert een ‘contract’ dat te nemen of te laten is. Dat al lang door de repressieve politiek van de overheid tegen alles wat als containerbegrip ‘overlast’ heet,wordt uitgevoerd. Dat reeds geruime tijd betwist wordt. (‘Voor wat, hoort wat’) (1)

‘Uitschot’ en ‘chi-chi’

‘Veldslag in de Seefhoek!’ titelde De Standaard op haar website. Het had die kunnen zijn van een album van Suske en Wiske in de veertiger jaren. Zelfs in de zestiger jaren, toen het nabij gelegen De Coninckplein als met portiers beveiligd centrum van agressieve dancings waar de macho Frank Sinatra galmde, een te mijden plek was. Nostalgie… Andere media gingen mee in de oorlogsretoriek rond problemen in enkele winkelstraten. (‘Krant zoekt rel’) (2)

Vorige week woensdag (10/8/11) waren er conflicten tussen handelaars en druggebruikers, dealers in de Handelstraat en omgeving. Dealers, ondermeer van bolletjes heroïne. Verslaving is een ziekte. Ook alcoholisme, veroorzaakt door een hard drug die door de stad Antwerpen jaarlijks mee gepromoot wordt op een dagenlang durend ‘Bollekesfeest’ op de Zuiderdokken. In samenwerking met de brouwerij De Coninck-INBEV.

Het élitaire Antwerpen Zuid kent niet minder overlast en zeer zware vechtpartijen, dan het Noord. Het gaat dan wel om de ‘chi-chi’ die er met haar Jaguars naar afzakt. De buurt waar ik woon aan de Luikstraat is al jaren bekend om het gebruik en dealen van cocaïne, speed, xtc + alcohol. Een agressief makende mix. Van zerotolerantie is hier geen sprake.

‘Illegalen’ hebben het gedaan

De bobo’s en hun chique grieten rollen er ‘s nachts al vechtend over straat. Dat heet dan ‘het bruisende Zuid’, niet ‘het uitschot’ van de Seefhoek.  Antwerpen werd zopas uitgeroepen tot koploper van cocaïnegebruik in Europa, van 21 grootsteden. Het rioleringswater van de Luikstraat zit, bewezen, vol cocaïne en andere drug resten.

Enig ernstig beleid dat de oorzaken opzoekt, is afwezig. Nadat de burgemeester op ‘moederkesdag’ na zijn vakantie in…GB, terug op het toneel verscheen, kon hij niets anders vaststellen dan : ‘Met de gebruikelijke gerechtelijke kanalen krijgen we geen vat op het fenomeen. Je kunt niet jaren honderd agenten concentreren in drie straten’.

De Antwerpse burgemeester stigmatiseert een bevolkingsgroep uit vulgair opportunisme : de ‘illegalen’. Deze duizenden mensen en hun gezinnen worden in hun geheel verdacht gemaakt voor alles wat er mis gaat. Opnieuw worden de zwakkeren onder vuur genomen. Janssens weet best dat vele simpele Antwerpenaars daar in één ruk àlle mensen van allochtone afkomst bijvoegen. Hij voedt die mentalmiteit in een onverdraagzame stad. Hij stimuleert haat.

Verschaf heroïne gratis

Janssens voert een racistische, discriminerende politiek die aansluit bij extreem rechts.Er bestaan nochtans alternatieven wat de problematiek van drugs betreft. Kijk naar Luik…

Verslaving aan heroïne wordt in Luik en andere steden aangepakt door aan een beperkte groep gratis en onder medisch toezicht heroïne te verstrekken. Het Luikse proefproject – gesteund door de gemeenteraad – heeft positieve resultaten. In tal van Europese steden is het een succes voor zowel de gebruikers als de bevolking die merkt dat overlast verdwijnt. (‘Heroïne op recept’) (3)

Een stedelijke verantwoordelijke, specialist inzake drugsbeleid (‘Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen’ – SODA) die op Radio 1 pleitte voor meer hulpverlening en ‘het spreiden van de problematiek over de stad’, werd op dezelfde zender (16/1/11) door de burgemeester bedreigt. Hij ging haar ‘interpelleren’… Op het matje roepen. Het is in deze sfeer dat in Antwerpen hulpverlening van uit het ‘Schoon verdiep’ gesaboteerd wordt.

Het ging in de Seefhoek om wat beperkt duw en trekwerk, geen straat krijg. Ook niet om ‘honderden’. Heel wat beperkter dan hetgeen ik voor mijn deur op het Zuid meemaak. De recherche in burger wist snel de gemoederen te bedaren. De media klopten dat op middels een soort oorlogsverslaggeving. Dat dient drie doelen.

‘Sociaal contract’ met de wapenstok

Ten eerste verkopen de gazetten papier. Ten tweede past dat in het nultolerantie beleid van de politieke meerderheid. Ten derde is dit ‘gefundenes Fressen’ voor extreem rechts, het VB en de NV-A.

Dat de gazetten – ook die met zogenaamde ‘kwaliteit’ – vooral op papier verkoop gericht zijn, is evident in een vrije markt waar geld de vrije meningsuiting en correcte informatie overheerst. Ten tweede stemde de Antwerpse gemeenteraad eind december een reeks uitzonderingsmaatregelen voor Antwerpen Noord. Deze zijn gebaseerd op racisme, sociale uitsluiting, criminalisering, disciplinering, repressie. Naar aanleiding daarvan nam het gemeenteraadslid Frank Hostaux ontslag uit de SP-A-fractie. (‘Breuk in SP-A’) (4))

Dit ‘beleid’ zal de inderdaad bestaande problemen in deze wijk nooit oplossen, ze zijn van sociale aard en moeten aldus aangepakt worden. Niet met een ‘Nieuw sociaal contract’, gebaseerd op de wapenstok, op het straffen van de armen omdat ze arm zijn. Hen schuldig maken. Van een serieus sociaal beleid is geen sprake.

Van georganiseerde pogingen om verdeeldheid te zaaien tussen burgers, bewoners wel. Tussen een zich veilig voelend ‘betere middenklasse’ en de massaler wordende groep die aan haar lot overgelaten wordt. Tussen ‘junks’ en allochtone handelaars. Tussen ‘illegalen’ en ‘legalen’. Verdeel en heers. Minister Steven Vanackere ziet het juist. ‘Onlusten zijn daarom ook bij ons niet uit te sluiten…’ (‘Anti-racistisch Antwerpen wapent zich’) (5)

Stelen is politiek

‘Stelen is politiek’, zei Evita Neefs naar aanleiding van Londen in De Morgen (11/8/11). ‘De jongeren uit de getroffen buurten worden wel constant geconfronteerd met glitterende etalages en publiciteit voor goederen die, naar het woord van journaliste Laurie Penny van de New Statesman, ‘tien keer meer kosten dan de uitkeringen waarop ze geen recht meer hebben’.

Verder : ‘Stelen is in wezen een vorm van politiek protest. Net als zich organiseren, elkaar oproepen om slag te gaan leveren met de politie’. Plunder de plunderaars, de rijken. Ook de Marokkaanse ‘hooligans’ van ‘de Turnhoutsebaan’, de ‘relschoppers’ rondom Brussel zijn op deze wijze politiek gemotiveerd. Dat is hoopvol.

De maatschappelijk problemen oplossen, de kloof tussen arm en rijk dichten, dat is niet de bedoeling. Die is de ‘menselijke overlast’ verjagen, het ‘lompenproletariaat’. Nadien de lagere middenklasse. De vrijgekomen panden en grond inpalmen, de projectontwikkelaars er op los laten.

Dat is de officiële politiek van een ‘Metropool’ die niet ‘van iedereen’ is. Het gaat niet om ‘de mensen’, het gaat om de poen. Om de werkelijke, grote dieven die in ondermeer in Antwerpen door de overheid ‘gepamperd’ worden.

Hèt zàl gebeuren

Deze ‘herovering’ van de moeilijke buurten op dat nieuwe stads  proletariaat zal niet zonder slag of stoot lukken. ‘Als de sociale netwerken wegvallen, dan kun je verharding verwachten’, zei een criminologe naar aanleiding van Londen. Het zijn ook niet zij van wie P. Janssens de spreekbuis is die de ‘slachtoffers’ zijn van problemen in de stad, dat is de klasse die uitgebuit en gemarginaliseerd wordt door de meer rijken.

‘Kan wat in Londen gebeurde, ook ‘bij ons’ gebeuren?’, huiverden nog al wat columnisten. Ook tijdens het buren conflict in de Seefhoek. Uiteraard. Beter, het ‘kan’ niet gebeuren, het zàl gebeuren. In een stad als Antwerpen organiseert de politiek het conflict, zeer bewust.

Het is deze overheid die de brandstof voor het vuurtje aansleept en desnoods zelf de lont zal aansteken. Het boekje van Janssens heette beter : ‘Opgekuist staat netjes – Waar gehakt wordt vallen spaanders’. Het mag dan ook niet verbazen dat ‘de spaanders’ niet gedwee blijven zitten.

Burgemeester Janssens verbergt zich zoals velen achter een dubieuze ‘moraal’, die niet geldt voor de grote dieven : de banken, de superrijken die geen euro belasting betalen. De Morgen (16/8/11) vraagt hem of Antwerpen niet ‘besmet’ kan worden door straatoorlog in Londen.

Antwoord : ‘Wat wel redelijk vergelijkkbaar is, is het proces van zulke onlusten. Er leeft bij groepen van de bevolking een zekere normeloosheid en een zeker ongenogen, dat door een heel kleine trigger kan ontsporen’. Die een reactie zal zijn op de totale ‘normeloosheid’ van hen die de macht hebben. 

Ultra rechts canaille

Ten eerste hadden we de gazetten, ten tweede de stedelijke tactiek tegen de armen, ten derde haar bondgenoot : extreem rechts. Als gieren op een kadaver stortte het Vlaams Belang zich op de wijk waar Suske en Wiske opgroeiden. Op enige afstand gevolgd door de NV-A en de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO).

Extreem rechts, het fascisme doet het vuile werk voor de vrije markt, het kapitalisme. De in 1981  verboden privémilitie ‘Vlaamse Militanten Orde’ was bevolkt met marginale alcoholisten, kleine criminelen en overlevende Oost front strijders. Ze waren de wegbereiders van het Vlaams Blok-Vlaams Belang, nadat ze de Volksunie goede diensten bewezen als ordedienst en plak ploeg. De mentaliteit van dat canaille vindt men terug in de schrijfsels van ‘de Vlamingen’ die nu met reacties de media, Internet vervuilen.

In Antwerpen stortte het Vlaams Belang zich op ‘de rellen in de Seefhoek’ van een week geleden. Nogmaals liet men het masker vallen en riep het VB op het geweld te organiseren.

Merkwaardig, omdat de zogenaamde ‘oorlog in de Seefhoek’ – omschrijving van het VB die door alle media werd overgenomen – een beperkt conflict was tussen een paar mogelijke dealers en… Turkse en Marokkaanse handelaars. Allochtonen – ‘makaken’ – zijn wanneer dat zo uitkomt bruikbaar in de hetze van ultra rechts.

Daar is een Dewinter soepel in, nadat hij een paar weken geleden op de Turnhoutsebaan pamfletjes ging uitdelen om hier geïntegreerde en geboren Antwerpenaren van allochtone afkomst te provoceren met : ‘Keer tevreden terug!’.

Voor even mogen enkele handelaars nog blijven om een illegale burgerwacht op te richten, met steun van extreem rechts. Wat de er bij betrokken Turken betreft kan het verhelderend zijn, na te gaan in hoeverre de ultra rechtse Grijze Wolven een rol spelen.

Recht in eigen handen !

Niet getreurd dus, extreem rechts sluit zich aan bij deze middenstanders die beweerden de politie taken te zullen overnemen. De Morgen titelde : ‘Seefhoek neemt recht in eigen handen’ Waarnemend burgemeester Guy Lauwers (SP-A) en de politie waren duidelijk. Daar kan geen sprake van zijn.

Tegen twee handelaars – een ‘dealer’ liep een messteek op – werd een PV opgesteld na ondervraging. Tegen geen enkele ‘dealer’ of ‘junk’. Waren die wel aanwezig tijdens de incidenten, of ging het om een paar jongeren die er wat ‘anders’ uitzagen?

In een persmededeling juicht het VB het toe dat : ‘Verschillende handelaars uit de Handelsstraat en de Lange en Korte Zavelstraat besloten om het heft dan maar in eigen hand te nemen en een burgerwacht op te richten waarmee men de drugdealers uit de wijk wil verjagen’. Met ‘heft’ bedoelt het VB wellicht dat van de messen die ze in Brussel als ‘public relations’ verdeelden…

Net zoals Anders Breivik zijn inspiratie vond in talloze opruiende ultra rechtse teksten van legale partijen, individuen en organisaties, biedt het VB hier de stof voor rellen in de Antwerpse Seefhoek. Waar het niet in de eerste plaats gaat om enkele criminelen, maar om ‘have nots’ die in de steek gelaten worden. (‘Prof. Storme en Oslo’) (6)

Illegale burgerwachten

Het vuurtje kan snel ontbranden. Het VB als hoeder van de ‘wilde vrije markt’, waar in mensen niets voorstellen, ruikt haar kans om plaatselijk onlusten uit te lokken en het onveiligheidsgevoel te vergroten.

Citaat : ‘Het VB steunt dan ook uitdrukkelijk de burgerwacht die zij hebben opgericht’. Deze allochtone handelaars krijgen vieze bondgenoten. Dezelfden die enkele maanden geleden aankondigden illegale Burgerwachten te organiseren tegen Marokkaanse jongeren. (‘Illegale burgerwachten’) (7)

Dezelfden die varken vlees gingen vreten op het dak van een gebouw dat als moskee bestemd is. De site Rechts Actueel begreep het : ‘De Seefhoek in verzet. Vreemdelingen tegen junkies…’ (‘Varken vlees vreters’) (8).

Ook kandidaat burgemeester Bart De Wever (NV-A) rook zijn kans :’Er wordt veel te laks opgetreden. De politie interventies moeten opgeschroefd worden naar het niveau van de grove borstel op het De Conickplein’.

Lik-op-stuk-beleid

Die ‘grove’ borstel was een symbool van de nazi’s en hun Vlaams nationalistische bondgenoten in WOII, zo als de op de middenstand steunende joden jagers van  ‘Volksverweering’. Ze veegden er de joden en andere ‘ratten’ mee uit de ‘gezonde’ samenleving. Het VB nam dat nazi symbool in haar verkiezing campagnes over op affiches. Ook bij De Wever zit die symboliek ingebakken.

De ‘ondernemers’ van UNIZO konden niet achterblijven. Citaat uit een persbericht ondertekend door de ex-Groene en ex-verdediger van vrij cannabis gebruik, Nico Volckeryck. Ondervoorzitter UNIZO Antwerpen : ‘UNIZO verwijst ook naar de met succes toegepaste nultolerantie-aanpak op het Antwerpse De Coninckplein en het samenscholingsverbod op de Turnhoutsebaan. Dergelijk lik-op-stukbeleid bepleit UNIZO ook voor onder meer de Seefhoek en de Turnhoutsebaan’.

De handelaars in de Seefhoek waarover het gaat, zijn ‘geslaagde ondernemers’. Daar wil UNIZO wel mee praten. De kleine ‘zwarte horeca’ met haar cafeetjes en eethuizen rond het De Conickplein wordt vooral door Afrikaanse vrouwen gerund als overlevingskans.

Ze worden met razzia’s, racisme en de overheidsterreur verjaagd die UNIZO  een ‘succes’ heet. Als onderdeel van de uitzonderingsmaatregelen die de gemeenteraad einde vorig jaar quasi unaniem stemde. UNIZO weigert hen bij te staan. (‘Broodroof!’) (9)

Zij die er thuiskomen

VB, NV-A, UNIZO, stadsbestuur : één front. Gesteund door de media, die maar al te graag vervalste ‘informatie’ verkoopt als waarheid. Delen van Antwerpen worden een ‘bezette stad’. Antwerpen sluit een steeds groter deel van de bevolking uit. De Seefhoek was steeds een arme wijk in het arme Noord. Haar samenstelling veranderde, werd divers, kleurrijk.

De bewuste criminalisering van de bewoners leidt ‘tot een groep die buiten de maatschappij staat’, zoals buitenland minister Steven Vanackere juist vaststelde. P. Janssens verheldert in zijn handleiding ‘Voor wat, hoort wat’, zijn tactiek. Daarom zijn ‘onlusten ook bij ons niet uit te sluiten’. Ja, zelfs onvermijdelijk.

De kreet ‘Seefhoek vooruit!’ van Suske in Het Eiland Amoras, was die van de toenmalige uit de maatschappij buiten gesloten mensen. Een Seefhoek die vooruit gaat, mag niet die van de projectontwikkelaars, grondspeculanten en ‘nieuwe rijken’ zijn die het stadsbestuur promoot. Er is vooral behoefte aan betaalbare sociale woningen.

De Seefhoek is van de bevolking die er woont. Van hen die er thuiskwamen, ook de illegale families. Ook van hen die er een krot bewonen omdat de huurprijzen elders onbetaalbaar zijn gemaakt. In de Seefhoek en elders gaat het niet om een strijd tussen ‘junks’ en enkele handelaars.

Wat doet links ?

Het is net als in Londen een klassenstrijd. ‘Onlusten zijn niet uit te sluiten…’ De ‘onderkant’ zal terecht grijpen waar ze recht op heeft. Als politieke daad. Praat met deze mensen en je hoort intelligente argumenten. Je verneemt hoe ze zich optrekken aan het wereldwijde verzet tegen ‘het systeem’. Hoe ‘Londen’ hen inspireert.

Deze ‘onderbuik’ is assertief. Het verzet krijgt vorm al hebben de ‘gevestigde linkerzijde’ en de vakbonden het er moeilijk mee. Getrouw als deze zijn aan een betere middenklasse die naar boven likt en naar onder trapt. Zich veilig voelend aan de ‘goede’ kant van de breder wordende kloof tussen arm en iets rijker.

Waardoor ze door de werkelijkheid voorbij gestoken worden. Deze kloof dichten is essentieel. Ze wordt in de Seefhoek door de Antwerpse politieke meerderheid verbreed, gesteund door extreem rechts. De vakbonden zwijgen en zijn aldus medeplichtig.

God noch gebod ?

Een halucinante benadering van uit vakbondsmiddens over de ‘steeds meer rellen van jongeren’ geeft de Kempense ACV-Bijblijfconsulent Dré Wolput op

DeWereldMorgen.be. Volgens hem gaat het ‘gewoon’ om een actie van jongeren ‘die zich van God noch gebod iets aantrekken’.

En : ‘Meer en meer blijkt vandaag het faillissement van die vrije opvoeding waarbij geen grenzen worden gesteld’, doorgegeven door jonge ouders die evenmin ‘normen en waarden’ kennen. Dré Wolput bekritiseerd terecht het sociale middenveld dat vooral bezig is ‘met zichzelf in stand te houden’.

Ook mensen, jong of ouder, aan de rand van de maatschappij behouden als slachtoffers hun verantwoordelijkheid. De vele neven organisaties van de socialistische en christelijke arbeidersbeweging rond arbeid, sport, cultuur, jeugd, ouderen, vrouwen – ook de kerk – ten tijde van ‘de verzuiling’ boden een houvast om deel uit te maken van een gemeenschap. In het dorp, de wijk, de werkomgeving. In de Seefhoek.

Probleemgedrag

Deze houvast is geliquideerd. Is het niet verbazend dat jongeren in deze postmoderne tijden – met haar kwaliteiten – waarin shoppen naar de zin van het leven de norm is, de kracht vinden om een voor hun veilige omgeving met haar rituelen, op te bouwen? Dat ze daar in lukken – zonder ‘God noch gebod’ – bewonder ik.

Al zijn het niet de normen en waarden van Dré Wolput. Die als syndicalist niet doorheeft dat zij die hij ‘de onderbuik’ noemt én tot de arbeidersklasse behoren én dezelfde soms verwarde motivatie kennen als het proletariaat dat in de 19° eeuw haar strijd aanvatte. Een syndicalist moet solidair zijn met die ‘onderbuik’, die dezelfde vijand heeft als hij. En alternatieven bieden die verder rijken dan gemoraliseer.

Ook het steriele, aan de ‘dialoog’ verslaafde sociale middenveld heeft dat niet door. Met haar hulpverleners, waarvan burgemeester P. Janssens in zijn pamflet verwacht dat het afstand doet van haar wettelijk opgelegd beroepsgeheim. In werkelijkheid gebeurt dat al gedwee, gehoorzaam aan het bevel van “de patron’.

Janssens , nadat hij hypocriet de zin van zwijgplicht toegeeft : ‘Maar in de praktijk blijkt de al te strikte interpretatie van het beroepsgeheim dikwijls een hinderpaal om probleemgedrag efficiënt aan te pakken’. Een aansporing tot klikken door hulpverleners. Het probleemgedrag lijkt me zich eerder bij Janssens en C° te situeren.

Blinde woede

De ACV-er Dré Wolput maakt in zijn kritiek op het middenveld een uitzondering voor straathoekwerk. Als vakbondsman kunnen hij en zijn collega’s best daar hun oor te luisteren leggen. Een sector waar zonder respect voor het beroepsgeheim niet te werken valt. Het kan hen leren dat ‘de rellen in Londen en andere steden’ een sociale kwestie’ zijn, geen morele. Dat is ook de realiteit in de Seefhoek en de Kempen. (‘De onderbuik’) (10)

De Britse premier Cameron maakt na de rellen geen geld vrij voor socialre voorzieningen, het heropenen van de jeugdcentra, betaalbare sport, cultuur voor de jongeren. Hij mikt op een soort heropvoedingskampen. In zijn normen- en waarden optiek staat de ‘luiheid’ van de jeugd centraal.

Het is een belediging die kan tellen in een land waar de werkloosheid torenhoog is. Een belediging die ook hier gehanteerd wordt.De ‘heel kleine triggers’ die Janssens vreest als aanleiding tot straat protest, worden provocerend gelanceerd.

‘Welvaartstaat’ ?

De overheid treft volgens Cameron geen blaam. Tenzij dan dat het ‘morele verval’ het resultaat zou zijn van een ‘welvaartstaat’ die iedereen ‘pampert’. Hij wil tieners van af 16 jaar in de zomer verplichten tot drie weken ‘burgerdienst’.

Nochtans kan het anders. Hier en daar nemen arbeidersorganisaties een correcte houding aan. Lees het standpunt van een strijdbare Britse vakbond. (11)

Het kan schrikken worden… Bertold Brecht zei het al :’Erst kommt das Fressen, dan kommt die Moral’. Wie geen vreten heeft terwijl de winkels vol liggen met luxe goederen, kan in blinde woede ontsteken. Een getergde arm gehouden bevolking zou ook hier de schuldigen aan hun situatie sneller ‘lik op stuk’ kunnen geven dan verwacht.

1 – ‘Voor wat, hoort wat’  www.roodlinks.be/politiek/22257-patrick-janssens-schrijft-afscheid-van-de-sociaal-democratie

2 –  ‘Krant zoekt rel’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/12/krant-zoekt-rel-mv

3 –  ‘ Heroïne’  www.hetkanwel.net/2011/02/16/heroine-op-recept-werkt 

4 –  ‘Breuk in Antwerpse SP-A’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/21/breuk-antwerpse-spa

5 –  ‘Anti-racistisch Antwerpen’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/26/anti-racistisch-antwerpen-wapent-zich

6 –  ‘Prof. Storme en Oslo’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/07/prof-matthias-storme-en-oslo

7 –  ‘Illegale burgerwacht’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/05/02/buurt-observatie-patrouilles-illegale-burgerwacht

8 –  ‘Varken vlees vreters’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/07/01/varken-vlees-vreters

9 –  ‘Broodroof!’  www.dewereldmorgen.be/foto/2011/05/10/broodroof-wij-zijn-ook-van

10 – ‘De onderbuik’  www.dewereldmorgen.be/blog/dre-wolput/2011/08/13/de-onderbuik

11 – ‘Strijdbare Britse vakbond’  www.roodlinks.be/globaal/22277-britse-rellen-reactie-van-een-strijdbare-vakbond

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!