De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sea Watch kapiteins/Redden van Middellandse Zee vluchtelingen is geen misdaad, maar mensenplicht!

Sea Watch kapiteins/Redden van Middellandse Zee vluchtelingen is geen misdaad, maar mensenplicht!

maandag 22 juli 2019 17:56
Spread the love
SEA WATCH KAPITEINS EN DE EU/REDDEN VAN MIDDELLANDSE
ZEE VLUCHTELINGEN IS GEEN MISDAAD, MAAR MENSENPLICHT
ZIE OOK
ASTRID ESSED ATTACK STRIKES AGAIN……
Beste lezers,
De tragedie rond de Middellandse Zee vluchtelingen, de heldenrol van
Sea Watch kapiteins, zoals Carola Rackete, Tommaso Stella en de uit
Meppel afkomstige kapitein Anne Paul Lance en de schurkenrol
van de EU, laat mij niet los.
Eerder publiceerde ik daar al over, zoals de oplettende lezer heeft gezien/gelezen
Zie noot 1
Maar voor mij was dat nog niet genoeg, ik besloot over deze tragedie ook
een Ingezonden Stuk te schrijven, dat ik naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten heb toegestuurd.
Of het wordt gepubliceerd, weet ik natuurlijk niet.
Maar daarom:
Graag hieronder mijn Ingezonden Stuk met u gedeeld!
De inhoud spreekt voor zich
BESTRIJDT HET ONRECHT MET DE PEN EN HET ZWAARD!
Uw Wreker van het Onrecht
Astrid Essed
NOTEN
[1]
SEA WATCH KAPITEIN KOMT VRIJ/SEA WATCH, CAROLA RACKETE EN
TOMMASO STELLA/ONGEHOORZAAM IN NAAM VAN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
9 JULI 2019
SEA WATCH KAPITEIN ANNE PAUL LANCEL/VERGETEN HELD
ASTRID ESSED
11 JULI 2019
ADHESIEBETUIGING AAN SEA WATCH KAPITEIN ANNE PAUL LANCEL/”U STAAT AAN DE GOEDE KANT VAN DE GESCHIEDENIS”
ASTRID ESSED
15 JULI 2019
INGEZONDEN STUK
”REDDEN VAN MIDDELLANDSE
ZEE VLUCHTELINGEN IS GEEN MISDAAD, MAAR MENSENPLICHT”
Geachte Redactie,
Soms staat de wereld op zijn kop en wordt het redden van mensen
tot misdaad bestempeld en het laten verdrinken van mensen impliciet
gelegitimeerd.
Dit is geen beschrijving van een horror film, maar realiteit in het EU
beleid anno 2019, 61 jaar na de ondertekening van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens.
Een aantal kapiteins van reddingsschip Sea Watch, zoals Carola Rackete en Tommaso Stella overkwam dit.
Ze redden uit Afrika afkomstige Middellandse Zee vluchtelingen en werden
vervolgd.
Hun misdaad?
Het redden van deze vluchtelingen, door de Italiaanse militaire Blokkade,
die toegang tot Italie verbood, te doorbreken.
In beide gevallen dobberden deze schepen met vluchtelingen al geruime tijd
op zee en dreigden de levensmiddelen en voorraden op te raken.
Geen enkel land wilde hen opnemen, vanwege het EU ontmoedigingsbeleid
jegens hen, die niet voor hun plezier naar Europa komen, maar vluchten voor
oorlog, chaos, armoede, vervolging.
Nu is de EU niet alleen zover gegaan, voorlopig geen vluchtelingen op zee
meer op te pikken [stopzetting Operatie Sophia], wat impliciet betekent: verdrinkingsdood, ook is men vanuit EU hoek al jaren bezig, reddingsactiviteiten van o.a. Artsen Zonder Grenzen en Sea Watch, te criminaliseren, onder het mom, dat zij zouden meewerken aan ”mensensmokkel”
Maar juist door deze vluchtelingenvijandige EU houding, krijgen echte mensensmokkelaars, die mensenlevens niet tellen en vluchtelingen met volgeladen rubberbootjes meenemen, hun kans.
Door dit EU beleid en gewetenloze mensensmokkelaars zijn
de afgelopen jaren duizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee verdronken.
Dat maakt de EU medeverantwoordelijk voor moord op grootschalige schaal.
Dat maakt Sea Watch kapiteins, die mensen redden, tot helden.
Mensen in nood redden, is mensenplicht, ongeacht om wie het gaat.
Punt, uit.
Astrid Essed
Amsterdam
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!