De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schuldinductie kolonialisme misschien toch vaak wat overdreven, karikaturaal en rancuneus

donderdag 27 juli 2023 19:36
Spread the love

… Een leuke bijtende tekening zoals ik ze vond op 27 juli ’23 op Facebook. Ongetwijfeld gedeeld met lieve bedoelingen. Mijn waarheidsliefde is toch een beetje te groot om gewoon mee te lachen of zonder meer in te stemmen met de boodschap. Er is natuurlijk wel iets van aan. Toch heeft Europa ook veel ontwikkeling mogelijk gemaakt; in een continent waar slavenhandel, moorddadige hekserij (voodoo) en nepotisme (stelende leiders) endemisch zijn en blijven.

Dit soort toxische cartoons blijft ridicuul en beperkt in waarheidswaarde. Het is een schoolvoorbeeld van zelfkwelling door West-Europeanen. Van belasteren zonder voldoende grond van de blanke voorouders.

Verkeersinfrastructuur, scholen en universiteiten, hospitalen met moderne geneeskunde ingericht door de Europeanen waaronder onze Belgische voorouders: dat moet deel zijn van het waarachtige plaatje. Niet alleen het economische uitbuiten of de raciale dominantie.

Ik denk dat ik dit alles met kracht mag stellen –  ook al gaat het wat in tegen een bepaalde meerderheid. U weet het – ik ben historicus met veel persoonlijke ervaring met Afrikanen uit een tiental landen waaronder Kongo, Nigeria, Kameroen en Zimbabwe. Een zevental colleges Culturele en Sociale Antropologie van Afrika hebben we gevolgd bij professoren als Eugeen Roosens, Filip De Boeck, René Devisch en Valère Neckebroeck aan de KU Leuven.

Diaspora

Misschien laten toch teveel blanken uit Europa die de Kolonisatie niet hebben meegemaakt, zich teveel en te rap mis-leiden door de Kongolese Belgen uit de diaspora. Die hier geboren zijn en een zeer hoge opleidingsgraad hebben. De hoogste van alle nieuwe Belgen wat universitaire studies betreft. Deze jonge Afro-Belgen vinden het nodig hard in de hand te bijten die hen voedt, die hen vorming en een thuisland gaf.

Ook Amerikanen en Britten vinden er plezier in de zaken zo voor te stellen dat België grote schuld treft. Niets nieuws onder de zon. Al in de tijd van koning Leopold II zagen Londen en Washington, zagen de bevolkingen, bepaalde politici en journalisten van deze naties groen van jaloezie over het koloniale project van ons land. Een België dat toen – eind negentiende eeuw en begin twintigste – veel meer betekende dan op heden en dan ook schele ogen trok.

Laten we ook niet vergeten dat wie ons land en Europa zwart maakt inzake kolonialisme, de aandacht afleidt van de grote actuele misdaden van de Russen. Vandaag trachtte de crimineel en moordenaar-president V. Poetin in Sint-Petersburg nog het blazoen van zijn land op te poetsen met beloften van graanleveringen aan Afrikaanse naties. Nadat hij in Oekraïne infrastructuur voor de graanuitvoer liet stuk bombarderen. Iets wat hem op veel kritiek te staan kwam; onder andere van de VN en China.

Soms lijkt het mij niet slecht maar juist goed partij te kiezen. Dan kies je toch niet voor een land dat door criminele corruptie is dooraderd geraakt als een schimmelkaas… Een land dat een nieuwe oorlog begon die in de toekomst wellicht vele landen schade zal berokkenen. – Tastbare schade; die we vergeten zijn sinds 1945. Dan kies je niet voor China dat sluw geleidelijk grote invloed verwerft in Afrika in onze dagen.

 

 

Illustraties

Cartoon van Facebook. Vrij van rechten.

De auteur met een vriendin met Afro-roots in september 2008

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!