De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schijnheiligheid en seks. Focus op de kinderen de vaders en de moeders. Op Slachtoffers daders en redders.

Schijnheiligheid en seks. Focus op de kinderen de vaders en de moeders. Op Slachtoffers daders en redders.

vrijdag 15 september 2023 11:50
Spread the love

Update: besluit en aanmaning; link naar stuk “Waaruit bestaat hoop voor slachtoffers”: 190923 9 u.

De laatste ben ik om te betreuren dat de documentaires “Godvergeten” zijn gemaakt en dat op die manier de getuigenissen en  de pijn van de slachtoffers van seksueel misbruik door priesters en paters algemeen bekend zijn.

Als ik in de debatten die erop volgen echter van sommigen “conclusies” of “meningen” verneem in de zin van “Walgelijk – de Kerk!” waarop dan niets meer volgt – dan moet ik dat ook tegenspreken.

Het is opletten geblazen met oordelen. Ook juist in tijden dat miljoenen trots met een eigen mening pronken die echter al te dikwijls ondoordacht en onjuist is.

Wie ver genoeg van zijn zelfgekozen vijanden af blijft kan iedereen en alles afkeuren tot op de draad. De Kerk van vandaag zonder nuance veroordelen kan je alleen als je ze niet goed kent. Religie blijft voor vele mensen waardevolle inspiratie en troost en steun geven. Van de samen gevierde eucharistie met zoveel begeestering om goede daden te stellen op zondag tot de geschriften – sommige duizenden jaren oud – sommige zoals de dagboeken van Etty Hillesum twee generaties; sommige twee uur.

Het verkrachtingsgedrag van clerici is des te vreselijker en walgelijker en meer onaanvaardbaar omdat zij zogezegd vertrouwenspersonen waren vanuit hun “gewijde functie”. Dat is absoluut zo.

Maar wat veel mensen niet weten en wat belangrijk is in het debat en bij pogingen om kinderen tegen levenslang ingrijpend misbruik te beschermen – is dat seksueel ongewenst gedrag en misbruik nog het meest van al voorkomt… in de familiekring!

Komt daarbij zoals een vrouw op mijn Facebookprofiel opmerkt: vaders en moeders zijn OOK vertrouwenspersonen! Ook kinderen die door hun ouders mishandeld en misbruikt worden verkeren in een bijna onmogelijke positie om te reageren. Om zich vrij te vechten.

Het is bekend geworden de laatste jaren dat het misbruik van verantwoordelijke posities jarenlang is gebeurd in de wereld van de topsport. Kinesitherapeuten en masseurs – sommigen op wereldniveau – hebben zich vergrepen aan de lichamen van de betreffende meisjes en vrouwen. In de theaterwereld is er ook heel wat mis gegaan en in de filmwereld. Machtige werkgevers hebben van hun actrices en speelsters seksuele diensten geëist om promotie te kunnen maken.

Maar laten we het wetenschappelijk vaststaande feit nooit vergeten dat de grootste schijnheiligen – naar voorkomen van het machtsmisbruik om aan seksuele verlangens te voldoen – de ooms en de buurmannen en de vaders zijn.

Getuigenissen

Als Bezinningsbegeleider voor achttienjarige scholieren heb ik vreselijke getuigenissen vernomen. Van meisjes die sperma moesten slikken van hun genitor zelf bijvoorbeeld.

Het meisje in kwestie kwam mij na de drie Bezinningsdagen (een formule die vooral in het katholiek onderwijs wordt aangeboden op de overgang van het secundair naar het leven of naar de universiteit) nog eens opzoeken en had een boodschap voor haar bezinningsbegeleider. “Grote dank heer! Ik voel mij een ander mens! [nu ik dit beklemmende probleem heb kunnen  uitspreken]”. Isabelle* voelde een nieuwe vrijheid en kracht door zich stromen. Als Bezinningsbegeleiders hadden wij toen nog geen formeel statuut maar ik keerde die dag huiswaarts met het gevoel zeer nuttig en zinvol werk te hebben gedaan. In de rivier van het leven en van “het mystieke lichaam” van de samenleving had ik een steen verlegd.

Deze zomer vernamen wij van Marianne* een zestigjarige vrouw het openhartige getuigenis dat zij en haar zus door de vader waren misbruikt en zwanger gemaakt. De zus baarde het kind; onze gesprekspartner deed een abortus nadat de onmenselijke vader – een korporaal bij het leger – het meisje in het ouderlijke huis van de trappen gooide… De man werd door de volwassen zussen tenslotte geconfronteerd en voor de rechter gebracht en kreeg zes jaar effectief. Hij zat deze straf uit en van zijn dominantie naar zijn kinderen is tot aan zijn dood niets overgebleven.

Het is niet anders. Laten we hopen dat dit gevaar meer bespreekbaar wordt en dat er manieren worden gevonden om deze situatie te keren. Jongens opvoeden tot respect en eerbied voor het lichaam van meisjes is zo een hulpmiddel. En jongens van kinds af de waarde van Zelfbeheersing en Fatsoen bijbrengen. Over beteugeling van eigen verlangens gaan ook als het om zeer sterke begeerte en behoefte gaat.

The noble art of self-restraint

Voor sommige mannen is seksueel genieten veel belangrijker dan voor anderen. Alle mannen moeten zich beheersen en niet over mensen heen lopen. In deze tijd in deze samenleving waarin vrouwen meer dan ooit gehoord worden en gezag uitoefenen zijn de kansen op verbetering in elk geval reëel.

In dit verband is echter ook de waarde en de positie van de Huisvrouw nog eens te vermelden. Wanneer je je zoon een-op-een opvoedt in plaats van dit te laten gebeuren door “professionals” die het onbegonnen werk moeten waarmaken voor negen kinderen tegelijk te zorgen – dan kan die ethische opvoeding die “gewetensvorming” wel eens achteruit gaan!

Er zijn in onze tijd op dit vlak harde keuzes te maken. Je kunt niet op twee plaatsen tegelijk aanwezig zijn en arbeid leveren. Dat vrouwen soms meesteressen zijn in manipulatie en in emotioneel en verbaal misbruik is een ander verhaal.

Besluit

Wie aan het heil wil werken van onze maatschappij en economie door de (mede)mensen sterker te maken, zal aan de miserie willen remediëren en moet dus focussen op het verzorgen en voorkomen van slachtoffers en op het afremmen van de daders. Die gezond en doeltreffend arbeidende persona moet niet focussen op de Kerk die nu al – in traditionele taal – met alle zonden van Israël wordt beladen. Te vrezen en te voorspellen valt echter dat veel Belgen met plezier gaan blijven de Kerk viseren; het genoegen te achtervolgen en neer te halen is te groot en zal allicht nog enkele jaren prevaleren. De soldaat, de jager en de speelman, ze zijn te krachtig aanwezig in de mens zoals hij is. Ook al schaamt de burger zich gewoonlijk voor dit innerlijke diepte-profiel en komt hij/zij er niet voor uit. Of zal de bereikte graad van feminisering dit keer helpen om een meer schoonmenselijk gedrag te bekomen⁈ We gaan de gang van de geschiedenis kunnen volgen en controleren of de vrouw over de juiste talenten zal beschikken en het kind in de boezem van onze gemeenschap effectief in bescherming zal kunnen nemen. Vrouwen, gebruik de macht en het gezag die u sinds een generatie op de arbeidsmarkt heeft verworven om  thuis uw kinderen te beschermen tegen diepe kwetsuren! Mannen: beheers u! Zoek de vruchten van noblesse in plaats van de kick van laaghartig seksueel plezier gewonnen op en ten koste van onzekere kinderen.

 

*De namen zijn willekeurig veranderd om de anonimiteit te garanderen

 

** Wie in deze tijd van discussie rond seksueel misbruik in de Kerk of Thuis de nood voelt zijn verhaal te doen kan hiervoor dag en nacht terecht op de Hulplijn Tele-Onthaal. In jongere jaren heb ik zelf mee de telefoon bemand en ik weet dat dit systeem mensen  met allerlei zorgen problemen en vragen zeer goed kan vooruit helpen. Het kan een wereld van verschil maken als je een begripvol luisterend oor krijgt – een klankbord waar je kan “op verhaal komen” en waar je precieze en precieuze woorden mag vinden in vriendelijke nabijheid om je pijn en lijden te beschrijven en uit te drukken. In Vlaanderen zijn deze vrijwilligers – die een intensieve en permanente vorming ontvangen – bereikbaar via het nummer 106 of via chat (dit laatste op iets meer beperkte uren).

 

Ter info mannen-breek-er-doorheen-je-bent-echt-niet-alleen

Ter herinnering: mijn beschouwing van 1 mei 2021: Een wonde wordt soms een bron. Over kansen voor slachtoffers.

Een geslaagd leven na misbruik

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!