De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schermutselingen in Gent
Gent, Rellen, Voetbal -

Schermutselingen in Gent

zaterdag 4 juni 2011 08:59
Spread the love

Terwijl er in veel landen gevochten en gestreden wordt voor rechtvaardigheid en voor een echte democratie, wordt er in Gent gevochten voor … voetbal.

Na en tijdens de match tussen België en Turkije vonden er gisteren schermutselingen plaats in Gent. De stad Gent had besloten om de match uit te zenden op de Kouter, waarschijnlijk om de verbroedering te bevorderen. Er kwam dan ook veel volk opdagen, zo’n 5000 à 6000 man. Spijtig genoeg werd er allesbehalve verbroederd. Toen België het eerste doelpunt scoorde leek de hel losgebarsten. Mensen begonnen met flessen en blikjes te gooien en niemand was nog veilig. Enkele aggresievelingen gingen op de vuist met elkaar en het leek net even hartje Tripoli. De politie had dan ook erg veel moeite om de rust te herstellen maar uiteindelijk werd die toch bewaard. 

Na de match echter, was het weer zover. Er was chaos alom en net als na het Belgische doelpunt was er politie nodig om vechtersbazen uit elkaar te houden en om te verhinderen dat er (meer) gewonden vielen. Na afloop bleken er een dertigtal gewonden gevallen te zijn. 

(Opinie)

Het was te verwachten. Drank, voetbal, twee kampen, veel volk en adrenaline, het is bijna gelijk aan rellen. En ik die dacht dat voetbal ons land goed ging doen. Net als het Gentse stadsbestuur, ben ik naïef geweest. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!