De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderschrift

Schaf het notariaat af -bis- n.a.l.v. de repliek van “het Genootschap” en van “de Ombudsnotaris”…

vrijdag 7 augustus 2015 01:18
Spread the love

Een vervolgje op “de
gang van zaken” tijdens de openbare verkoop van de gezinswoning en wat “men”
allemaal doet om deze “gang van zaken” te vergoelijken en toe te dekken met de
mantel der liefde want iedereen heeft z’n “werk” (beter gezegd “manipulatie”) naar
behoren gedaan (sic)…

Een greep uit de
antwoorden:

GENOOTSCHAP VAN NOTARISSEN
VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

In een publieke
verkoop, andere dan gedwongen verkoop na een uitvoerend onroerend beslag, is het de
instrumenterende notaris toegestaan om een bod te aanvaarden van één van de
betrokken mede-eigenaars/verkopers. Bovendien kan elke gegadigde in een
publieke verkoop vragen aan een derde om de biedingen namens hem/haar te doen.
Het is ongebruikelijk dat een betrokken advocaat dit doet, doch het is zeker
niet verboden.

De Kamer ziet
bijgevolg niet in waar de notaris een fout zou hebben begaan door de biedingen
te aanvaarden van de advocaat van “de meest gerede partij” al dan niet in
persoonlijke naam dan wel ten behoeve van de andere verkoper.

OMBUDSNOTARIS.BE

De opdracht van
de notaris is bij openbare verkoping duidelijk:

de hoogst
mogelijke bieding uit te lokken op basis van vooraf vastgestelde
verkoopsvoorwaarden zodat de koper duidelijk weet wat hij koopt. Eigenlijk ligt
bij een openbare verkoping bijna alles op voorhand vast en enkel de prijs en de
persoon van de koper zijn bij de aanvang van de zitting nog onbekend.

In beginsel mag
iedereen aan de biedingen deelnemen. De notaris kan het bod weigeren als hij twijfelt
aan de solvabiliteit of de persoon van de bieder of in bepaalde door de wet
voorziene gevallen. In dit dossier is er geen reden om iemand af te wijzen en
het is dus perfect denkbaar dat een deelgenoot, diens advocaat of een tussenpersoon
(stroman) aan de biedingen deelneemt om de hoogst mogelijke prijs te bekomen.

Dat is niet
altijd prettig voor de kandidaat kopers maar zolang zij deelnemen aan de biedingen
oordelen zij zelf of de prijs realistisch aan de markt beantwoordt. Wij denken
dus niet dat men kan stellen dat de kopers in het ootje zijn genomen, maar hun
ontgoocheling spruit wellicht voort uit hun hoop om niet de volledige
marktprijs te moeten betalen. U en zij kunnen het misschien niet kies vinden
dat een advocaat in een dossier deelneemt aan de biedingen om de marktprijs te
behalen maar er is niets dat zich hiertegen verzet.

Heb hier dus mijn
bedenkingen bij… en dit is maar klein bier vergeleken met wat er nog allemaal
gebeurt…

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!