De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schaf de kinderbijslag af.

Schaf de kinderbijslag af.

woensdag 1 juni 2016 20:59
Spread the love

3.4 miljard euro, zoveel koste de kinderbijslag in 2013 voor Vlaanderen aan de overheid. Geld dat naar de gezinnen vloeit, dus alles behalve weggesmeten geld. Toch pleit ik voor de afschaffing daarvan. Dat betekend niet dat dit overheidsbudget niet meer naar de opvoeding van kinderen zou gaan. Het zou net gegarandeerd naar opvoeding gaan en niet meer via een omweg in de vorm van de ouders. Je kan immers niet met zekerheid weten of ouders dat geld besteden aan de opvoeding van een kind of aan zaken die minder katholiek zijn. Al is dat niet de voornaamste reden. Het is gewoon beter voor de gezinnen dat zij kunnen genieten van een aantal zekerheden voor hun kinderen.

Ten eerste kan je met het vrijgekomen geld gratis elke dag een middagmaaltijd en tussendoortjes aanbieden op elke school voor elk kind. Buffetten met gezond eten, liefst lokaal geproduceerd en dat vanaf de kleuterklas tot het einde van de middelbare school. Zo ontlast je ouders van uitpuilende winkelkarren, het klaarmaken van de boterhammen en je creëert honderden nieuwe jobs in de scholen. 

Verder kan je 100% gratis onderwijs aanbieden. Alle boeken, alle vervoer, alle sportkledij, alle uitstappen gratis. Ook de kostprijs voor het universitair onderwijs kan naar beneden ipv naar boven zoals onder deze regeringen.

Naast het onderwijs is het enorm belangrijk dat kinderen naar een sportclub, muziekclub, artistieke vereniging en/of jeugdvereniging gaan. Ook deze worden met het vrijgekomen geld door de overheid betaald. Dit zorgt voor een extra stimulans aan ouders om hun kinderen hiernaartoe te sturen, zeker voor ouders die het niet zo breed hebben. Het is zonde dat talent verloren gaat omdat ouders de kostprijs van zulke verenigingen niet kunnen of willen betalen. We stellen ook vast dat nieuwe Belgen in deze vrijtijdsverenigingen niet representatief aanwezig zijn. Deze maatregel kan dat hopelijk grotendeels teniet doen. 

Je kan openbaar vervoer en cultuur gratis maken voor kinderen tot 16 jaar. Voor Gentse kinderen is tram en bus in Vlaanderen al gratis tot 14 jaar. Waarom dat niet uitbreiden. 

Tenslotte is er de enorme kostprijs van de crèches voor jonge ouders. Ook deze kan goedkoper worden aangeboden dankzij het vrijgekomen geld.

Daarnaast is het belangrijk in de strijd tegen (kinder)armoede dat de laagste lonen omhoog kunnen en dat alle vervangingsinkomens boven de armoedegrens uitkomen. Dat is echt armoedebestrijding, meer dan geld uitdelen aan alle gezinnen ongeacht het inkomen.

take down
the paywall
steun ons nu!