De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schaam u politici. Doe uw job of neem ontslag!

Schaam u politici. Doe uw job of neem ontslag!

dinsdag 26 november 2019 15:44
Spread the love
Foto: ZAK – De Morgen

Dit is een oproep aan de politici om hun job ernstig te nemen. “Vorm dringend een federale regering. Gaat dit niet, neem dan ontslag of geef uw wedde en partijdotaties terug.”

Met de uitslag van de verkiezingen van mei 2019, liggen de kaarten uiterst ingewikkeld. Ook de structuur van ons land bemoeilijkt de vorming van een federale regering. Dat is juist, maar zo kunnen we nog tientallen hindernissen en oorzaken opnoemen die allemaal terecht zijn en de vorming van een federale regering hinderen.
Maar…politici zijn wel de specialisten ter zake en het is hun job om politieke vraagstukken op te lossen. Kan iemand zich voorstellen dat een goed betaalde CEO van een bedrijf wordt aangesteld om een herstructurering uit te voeren en na maanden een rapport uitbrengt waarin alleen maar staat hoe moeilijk het wel is en wie de schuldigen zijn dat het niet vooruit gaat? Die krijgt ontslag!

Dat het u niet altijd lukt neemt niemand u kwalijk. Maar dat sommigen de boel laten rotten uit eigen belang, is schandalig. Politici worden goed betaald en zijn verkozen om het land te besturen en niet om aan de bevolking uit te leggen waarom dit niet gaat.

We verwachten daarom van politici en van politieke partijen in dit land dat ze dringend een federale regering vormen. Misschien is het onmogelijk. Geef dan uw mandaat en wedde terug.

Dit geldt ook voor de partijen. Zij ontvangen meer dan 60 miljoen ‘subsidie’ aan belastinggeld per jaar, en hebben daardoor samen meer dan 150 miljoen aan reserves. Al die miljoenen belastinggeld zijn niet bedoeld om ons land verder naar de verdoemenis te helpen, ook niet om te zorgen voor een mooie carrièreplanning van partijtoppers noch om mensen of groepen tegen mekaar op te zetten.

Sinds 26 mei 2019 wacht de Belgische bevolking op een federale regering. Meer nog, bijna een jaar zit ons land zonder volwaardige regering. Het land heeft die nochtans dringend nodig om de grote problemen zoals het begrotingstekort van meer dan 10 miljard euro, het klimaatplan, de economie, de mobiliteit, de gezondheidszorg, de veiligheid, asiel en migratie en zovele andere dringende zaken aan te pakken. Elke dag dat we geen regering hebben verergert de toestand. De bevolking zal er voor opdraaien want iemand zal de kost moeten betalen.

Dit is onverantwoord gedrag en schuldig verzuim vanwege de politieke verantwoordelijke politici en partijen. Schaam u politici. Doe uw job of neem ontslag!

Deel deze oproep. Dank u.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!