De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schaam U nogmaals Mr Francken!

Schaam U nogmaals Mr Francken!

dinsdag 15 september 2015 00:49
Spread the love

?Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) liegt openlijk

 

Na het culpabiliseren van de Walen, na het in een kwaad daglicht stellen van ‘de roden’, na de schuld geven te geven aan de nieuwe Belgen, enz …, voor alles wat fout gaat in de Belgische samenleving (en ver daar buiten) is het nu tijd volgens dhr Francken om begrip te tonen voor de Hongaarse beestachtigheden naar oorlogsvluchtelingen toe en woedend onze pijlen te richten op het vermadelijde Griekenland.

Na het pleiten voor een tweederangsstatuut voor, en pushbacken van, oorlogsvluchtelingen door N-VA, wat volgens het internationaal humanitair recht onwettelijk is, is het nu de tijd om op politiek vlak flagrant door het ijs te zakken.

In een interview(1) voor de camera van ‘De Redactie’ stelt dhr Francken dat hij ‘begrip heeft voor de Duitse situatie’. Waarom verbaast ons dat geenszins?!

Wat ons echter wel zou moeten verbazen is het feit dat hij zuivere onwaarheden staat te verkondigen voor de camera, en plein publique, door iedereen te bekijken en te beluisteren.

Op het einde van het interview hoor je dhr Francken stellen: “Iedereen zit maar op Hongarije te kappen, maar het is natuurlijk Griekenland die gewoon die zuidelijke Schengengrens helemaal openzet. … … Griekenland daar spreekt niemand over maar die grens staat gewoon wagenwijd open daar.”

Waarop de interviewer hem vraagt: “Ook landen als Griekenland moeten dan strikter worden?” Vervolgens geeft Theo Francken volgend antwoord: “Ja maar dat zal met een extreem links bestuur en een communistisch bestuur niet evident zijn want die mensen zijn de facto voor open grenzen, dus begin er maar is aan.”

En net hier moet Theo Francken zich doodschamen aangezien hij volledig door het politieke ijs zakt.

Of, hij culpabiliseert hier doelbewust iedereen die het humane en super sociale linkse, al dan niet communistische, gedachtegoed genegen is. Waarmee hij dan opzettelijk tracht om de publieke opinie op te ruien contra een super sociale ideologie, die hijzelf én zijn partij absoluut ongenegen is. Divide et impera.

Of, Theo Francken bewijst domweg zelf dat hij niet meer is dan een politieke domoor, een dreumes op de politieke scene die de internationale ontwikkelingen niet als vaardigheid kan opnemen.

Met name is er op 28 augustus laatstleden een interim regering aangesteld in Griekenland onder leiding van interim premier Vassiliki Thanou. Het interim kabinet(2) is bevolkt met experten (technocraten) en moet het land leiden tot een nieuwe regering is gevormd na de vervroegde verkiezingen van 20 september.

Het “extreem links bestuur en communistisch bestuur” in Griekenland, waarnaar dhr Francken verwijst als absolute demoon, is dus niet meer beste staatssecretaris.

Bij zoveel onwetendheid, ondermaatse domheid zelfs, hoort nog een uitsmijter. Zou dhr Francken wel beseffen dat zijn absolute demoon, het “extreem links bestuur en communistisch bestuur in Griekenland”, een Griekse betekenis heeft?

Een demoon komt van het Griekse woord ‘daimoon’ (?????? ) en betekent ‘godheid’. In de originele Griekse opvatting werd met demoon iets uiterst goedaardigs bedoeld: een goddelijke macht of een beschermengel.

Alle super sociale mensen, alle links denkende mensen, alle communistisch denkende mensen, met inbegrip van de Griekse zijn U dankbaar voor zoveel domheid. Een mooier compliment is nauwelijks denkbaar.

Domheid heeft zo ook zijn charmes. Doelbewust de waarheid verkrachten daarentegen niét.

(1) http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/politiek/1.2440638

(2) http://www.standaard.be/cnt/dmf20150828_01838055

take down
the paywall
steun ons nu!