Sars – Cov – 2 (#Corona) – Wat doet dat eigenlijk ?

zaterdag 25 juli 2020 18:07
Spread the love

Oorsprong van Sars-Cov-2

 

De coronavirussen zijn een onderfamilie van virussen met positief enkelstrengig RNA als genetisch materiaal. Ze danken hun naam aan de krans (in het Latijn corona) rond de virusdeeltjes (virions). In de taxonomie vormen de echte coronavirussen de Orthocoronavirinae, tot en met 2018 de Coronavirinae genoemd. Dit is een onderfamilie van de Coronaviridae in de orde der Nidovirales.Vroeger werd de naam coronavirussen ook wel gebruikt voor alle Coronaviridae.

De groep “voorheen ongekarakteriseerde menselijke ademhalingsvirussen” werd voor het eerst geïdentificeerd in 1966 door June Almeida, een Schotse virologe, terwijl ze samenwerkte met David Tyrrell (toenmalig directeur van het Common Cold Research Centre in Salisbury in Wiltshire). Tyrrell stelde voor om de nieuwe groep “coronavirussen” te noemen.

(bron Wikipedia)

 

Nu in mensentaal :

 

Sinds het ontstaan van leven zijn er verschillende levensvormen geweest : eencelligen en meercelligen (na verloop van tijd). Een virus is geen cel. Een cel heeft een kern, virussen hebben die niet. Virussen zijn rondzwervende stukken DNA of RNA (bouwstenen van het leven) die “berichten” bevatten of wellicht daarvoor bij een cel hoorden. Waarom ze afgebroken zijn en alleen rondzwerven weten we (nog) niet. En veel belang heeft dat hier niet.

 

Die rondzwervende stukken DNA of RNA zoeken zich te “hechten” aan bepaalde cellen, of in cellen. Het is als een ingebouwde instruktie dat ze zich dienen te vermenigvuldigen of hun “boodschap” … stukken genetische code door te geven. Zij hechten zich, maar de ontvangende cel heeft geen boodschap aan de instruktie en dus vermenigvuldigt het virus zich, tot het ooit, als dat ook al gebeurt, “thuiskomt”.

 

Ons hedendaags virus heeft de naam “coronavirus” omwille van de vorm. Het is ingedeeld in de tweede groep, de beta-coronidae … Beta is de Griekse tweede letter.

een willekeurig coronavirus

coronavirus

Rondom het virus is als het ware een kroon gespannen.

 

Omdat virussen zoeken naar de ontvanger van hun boodschap proberen ze zoveel mogelijk manieren te vinden om dit dan ook te doen. Sommige virussen zijn traag, sommige vermenigvuldigen zich heel erg snel, omdat ze heel hard aan het zoeken zijn, en veranderen regelmatig hun techniek om hun doel te bereiken. Een virus heeft geen kwaadaardige bedoelingen. Op ons als mens, komt het kwaadaardig over, omdat het ons ziek maakt. En dat ervaren we als kwaadaardig.

 

Wat is een coronavirus en hoe werkt het ?

 

Coronaviridae vormt een familie van RNA-virussen met een omhulsel en positief enkelstrengs RNA. Het viraal genoom van deze virussen heeft een lengte van 26.000 tot 32.000 basenparen. Het virus is typisch bekleed met grote (~20 nm), knots- of bloemblad-vormige oppervlakte-projecties (de “peplomeren” of “spikes”), welke in elektronen-micrografie een afbeelding creëren die vergelijkenis vertoont met de corona van de zon of met een kroon (in Latijn corona). In het Nederlands worden de virussen van deze familie coronavirussen genoemd, maar deze naam verwijst vooral naar de leden van de onderfamilie Orthocoronavirinae.

Begin 2020 kreeg deze familie van virussen wereldwijd aandacht in verband met de pandemie van het COVID-19-virus, alsmede de theorie dat dit virus oorspronkelijk vleermuizen als gastheer moet hebben gehad.

 

(Bron : Wikipedia)

 

Nu in mensentaal :

 

Om het voor de mens begrijpelijk te maken en hanteerbaar hebben we alle virussen onderverdeeld in verschillende families. Binnen die families hebben ze dan soorten … en binnen die soorten hebben we individuele gezinnen van virussen. En elk gezin heeft dan zijn leden.

 

corona virus familie

corona stamboom

Dit heeft voor ons geen groot belang, wel voor wetenschappers.

Ook hoef je niet te panikeren. Deze families zijn al lang bekend en we weten hoe we ermee moeten omgaan …

 

 

Corona betekent kroon en als je jouw verbeelding gebruikt dan zie je dus het virus en de toppen van een kroon … vandaar de naam …

 

 

 

 

kroon - corona

kroon corona

 

Hoe gaat Corona te werk ?

 

Wel hieronder heb je een willekeurige cel … zomaar een cel uit het lichaam of uit de natuur …

Hier krijg je een menselijke cel te zien …

 

Belangrijk is dat je twee delen herkent :
De cel-kern (nucleolus) en het membraam (cell membrame) … Het virus doet in eerste instantie niks met de cel-kern, het moet eerst door het cel-membraam komen.
Dit cel-membraam kan je vergelijken met de huid van een mens of dier. Bij een cel bestaat het membraam uit eiwitten, sterolen (bvb. Cholesterol vind je hier terug), en enzymen, die de cel toelaten om zaken uit te wisselen met andere cellen. Er zijn nog meer onderdelen, maar dat zou ons afleiden.

celstructuur

cel structuur

In ons lichaam zitten cellen die een enzym hebben met de naam ACE en ACE2. Beide hebben hun invloed op de bloeddruk bij gewervelde dieren (en de mens).

 

Net daar gaat het kroontje van Corona op af. Voor het Sars-Cov-2 virus “lijkt” die ACE2  de ontvanger en aangezien een cel-membraam poreus is, d.w.z. doorlaatbaar, dringt het virus die cellen binnen.

 

 

sars-cov-2 attacks cell

sars-cov-2 attacks cell

Echter het virus vindt zijn ding niet en vermenigvuldigt zich razendcel, waarbij het de cel leegrooft en overneemt. Het maakt als het ware een dubbel van zichzelf, die op zijn beurt op zoek gaat naar nieuwe ACE2 … dus cellen met die stof in het membraam.

 

 

Dus als we weten waar ACE2 zich bevindt, dan weten we waar het virus kan toeslaan …

 

ACE2

 

Wij kennen ACE2 pas 20 jaar, dus het is nog relatief nieuw in de wetenschap …

 

ACE2 is aanwezig in de meeste organen: ACE2 is gehecht aan het celmembraan van voornamelijk long type II alveolaire cellen, enterocyten van de dunne darm, arteriële en veneuze endotheelcellen en arteriële gladde spiercellen in de meeste organen.

ACE2 mRNA-expressie wordt ook gevonden in de hersenschors, het striatum, de hypothalamus en de hersenstam.

De expressie van ACE2 in corticale neuronen en glia maakt ze vatbaar voor een SARS-CoV-2-aanval, wat de mogelijke basis was van anosmie en het optreden van neurologische stoornissen gezien in COVID-19.

Aangezien anosmie en dysgeusie vroeg bij veel COVID-19-patiënten worden waargenomen, werd gesuggereerd dat het werd beschouwd als een voorbode van COVID-19 , die vervolgens door COAID-19 als “significante symptomen” werd verklaard door de American Academy van Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

 

(Bron Wikipedia – Engels – zelf vertaald)

 

In mensentaal

 

Overal waar kleine bloedvaten zijn, zal je ACE2 vinden. Ook in organen die hetzij zuurstof, hetzij voedingsmiddelen aanleveren. De lijst is lang, maar toch hieronder :

 

– longen

– dunne darm

– lever

– nieren

– sexuele organen bij de man

– hersenstam

– hart

– neus

– mond

– keel

 

….

 

Als U gauw eens het Internet opgaat dan zal U onverklaarbare toestanden vinden, zoals mensen die hersenbloedingen krijgen, verstopte aders, hartstilstanden, longontsteking, veranderend gedrag, neus, keel, enz …

 

We hebben op dit moment geen idee hoe het virus in die organen terecht komt, maar volgens sommige niet bevestigde studies, komt Sars-Cov-2 soms terecht in de bloedsomloop. En dan nestelt het zich waar het zin heeft …

In het volgende deel beschrijf ik wat er gebeurt als je geïnfecteerd bent, men noemt dat de pathologie.

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!