Sars-Cov-2 (#Corona) – hoe ziek word je ?

zondag 26 juli 2020 13:56
Spread the love

Corona en de longen

We horen allemaal de verhalen over de longontsteking, die voor heel wat schade zorgt en soms dodelijk is. Waarom zijn onze longen zo kwetsbaar ?

In onze longen wordt zuurstof aan het bloed toegevoegd via longblaasjes en daar zit nu eenmaal veel ACE2 in de celmembramen. En dat is nu net “lekker”

voor ons virus.

 

longen COVID-19

Covid-19 longen tijdsverloop 3 weken

Omdat dit virus zich vermenigvuldigt, groeit de schade aan. Gelukkig neemt deze schade later af, hetzij omdat het lichaam (imuunsysteem en microbioom) wint, hetzij door geneesmiddelen die de groei van het virus stoppen). (Remdesivir, Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, GS-441524).

In verband met geneesmiddelen

Deze groep van antivirale geneesmiddelen (Remdesivir, Lopinavir/Ritonavir, Favipiravir, GS-441524) zijn HERBESTEMDE middelen, d.w.z. dat ze eigenlijk voor andere infecties ontworpen werden, maar hier ingeschakeld kunnen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie verwijdert deze middelen en neemt ze terug op in de lijst, maar dat is niet richtinggevend) …

De bijwerkingen van deze middelen zijn meestal misselijkheid en overgeven. Soms is er sprake van leverbeschadiging, hoge cholesterol, buikloop, algehele verzwakking. Dit zijn dus zware geneesmiddelen.

Op dit moment kunnen deze middelen best enkel in een ziekenhuis toegediend worden en dit na advies van geneesheer-specialisten.

Het is ook zo dat er best een voortdurende monitoring is van de patient(e).

Wanneer bent U ziek ?

Uit diverse persberichten blijkt dat je ziek kan zijn, zonder echt koorts te krijgen. Wanneer Sars-Cov-2 zich in de longen nestelt, dan zal na verloop van tijd je zuurstofinname verkleinen : kortademigheid, zwakte, vermoeidheid. Echter sommige mensen herkennen dit niet als een symptoom en vaak wordt er door dokters minder aandacht aan besteed. In het eerste stadium is dit de meest voorkomende klacht, echter het imuunsysteem beschermt je en je “geneest” … je krijgt antilichamen en een tijdlang kan je niet besmet worden. Men schat op dit moment dat de immuniteit twee tot drie maanden aanhoudt, waarna je eventueel opnieuw besmet kan worden. Bij sommige mensen werkt dat imuunsysteem minder goed en deze worden pas heel erg ziek : longontsteking, koorts, bronchitis, zware longbeschadiging …

De milde vorm van COVID-19 kan leiden tot de zwaardere vormen.

Corona en hersenstam

De hersenstam is het oudste hersendeel. Hij bestaat uit korte zenuwcellen. Dit deel van de hersenen is ontstaan tijdens de evolutie van ongewervelden (via de vissen) naar reptielen en is verantwoordelijk voor zeer belangrijke basisfuncties om te overleven:

 • regulatie slaap-waakcyclus
 • reflexmatige en willekeurige oogbewegingen
 • pupilgrootte
 • het voelen van beweging en zwaartekracht
 • huilen
 • plassen
 • kauwen en slikken
 • proeven
 • vorming van speeksel
 • overgeven
 • regulatie van de spijsvertering
 • ademhalen
 • bloedsomloop
 • basale vormen van gehoor
 • regulatie van lichaamstemperatuur

Bij de ziektesymptomen van COVID-19 horen zaken zoals het verlies van geur en smaak, gemoedswisselingen, …

Men heeft kunnen vaststellen dat de hersemstam blijkbaar aangetast kan worden en dat verschillende zaken dan mislopen.

 

hersenstam infectie

COVID-19 via neus en hersenstam

 

In dit schema ontworpen door het CSIR-Indian Institute of Chemical Biology (IICB), Kolkata, wordt beschreven hoe via de neus en de geurzintuigen Sars-Cov-2 uiteindelijk de hersenstam bereikt en daar zelfs voor verstoring kan zorgen van het ademhalingspatroon …

Deze artsen Dr. Prem Tripathi, Dr. Upasana Ray, Dr. Amit Srivastava and Dr. Sonu Gandhi, stellen dat in combinatie met de longontsteking het mechanisme waardoor het lichaam weet hoe te ademhalen verstoord wordt. Vandaar de vele beademingstoestellen die nodig zijn, het is niet enkel omwille van de longbeschadiging.

Deze Sars-COV-2 besmetting leidt ook tot anosmia, of het verlies van het geurzintuig.

anosmia

verlies van het geurzintuig – anosmia

 

Een ander verschijnsel is het verlies van smaak, hetgeen ageusia genoemd wordt.

 

Verlies van smaak

Verlies van smaak – ageusia

Beide (ageusia en anosmia) worden aanzien als vroege tekenen dat er een infectie is.

<< Wellicht zal via deze besmettingsweg nog veel meer gebeuren, maar op dit moment is men bezig met alles in kaart te brengen >>

 

Andere symptomen

Bij sommige mensen is gebleken dat zij hun slaap- en waakcyclus niet meer onder controle hebben en dat ze dus in slaap vallen op ogenblikken dat dit eigenlijk niet gewenst is. Men noemt dit hypersomnie, de onmogelijkheid om wakker te blijven en aan de andere kant zijn er mensen die niet meer kunnen slapen. Men noemt dit insomnie of slapeloosheid. Een of twee dagen of nachten dergelijke situaties meemaken kan, maar als het langer duurt, dient U een arts te raadplegen.

HYpersomnia

Hypersomnie – vaak overdag in slaap vallen

 

“Eerdere pandemieën hebben aangetoond dat diverse soorten neuropsychiatrische symptomen, zoals encefalopathie, stemmingswisselingen, psychose, neuromusculaire disfunctie, gepaard kunnen gaan met acute virale infectie, of na weken, maanden of langer infectie kunnen volgen bij herstelde patiënten,”
( University of California San Diego School of Medicine )

De klachten bij encefalopathie kunnen gaan tot zintuiglijke verstoring, ernstige organische vermoeidheid, epileptische aanvallen tot coma. Een psychose hangt samen met de zintuiglijke verstoring. Neuromusculaire disfunctie is zwakte van de ledematen en loopstoornissen.

Ook kan het “zien” verstoord worden en is er soms sprake van afasie. Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie.

Wellicht zijn er nog symptomen, maar op dit ogenblik staat de wetenschap nog niet zover dat ze deze allemaal in kaart kan brengen.

Corona en darmstelsel

Uit Chinees onderzoek blijkt dat 1/3 van de milde besmettingen eveneens leiden tot buikloop. Tussen de 4 en 13.7 percent hebben ook bloedverlies.

Het is moeilijk om het verschil te kennen tussen een zware buikgriep en COVID-19.

Mensen met COVID-19 kunnen gastro-intestinale symptomen ervaren zoals diarree, braken of verlies van eetlust. Deze symptomen kunnen alleen optreden of met andere griepachtige symptomen zoals koorts en hoesten.

 

Corona en thrombose

Deze mensen : het Oxford COVID-19 Evidence Service Team, Centre for Evidence-Based Medicine, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences
University of Oxford, University of Birmingham, University College London hebben een studie vrijgegeven die wijst op het verhoogde risico op thrombose in COVID-19 patienten ZELFS ALS ZE GEEN VOORAFGAANDE NEIGING HADDEN TOT THROMBOSE.

Trombose is de aandoening dat er in een bloedvat een bloedstolsel, de zogenaamde trombus, gevormd wordt. Trombose kan ontstaan in slagaderen en aderen. Een slagaderlijke trombus leidt tot een verminderde bloedtoevoer in de weefsels die door deze slagader worden verzorgd. Een slagaderlijke trombose ontstaat meestal in samenhang met atherosclerose. Een aderlijke trombus leidt tot verminderde bloedafvoer en zwelling.

Bekende gevolgen van slagaderlijke trombose zijn:

 • Hartinfarct
 • Beroerte

Bekend gevolg van aderlijke trombusvorming is:

 • Diepveneuze trombose

Een gevaar bij trombose is dat de bloedstolsels losraken van de vaatwand en door het stromende bloed meegevoerd worden tot ze vastlopen in een kleiner bloedvat, en dat afsluiten. Zo’n meegevoerd bloedstolsel wordt een embolus genoemd en de afsluiting embolie. Een embolie kan de bloedtoevoer naar organen en weefsels afsluiten en leiden tot ernstige schade. In de hersenen veroorzaakt een embolie bijvoorbeeld een herseninfarct, in het hart een hartinfarct en in de longen een longembolie na het losschieten van een trombus uit een diepveneuze trombose.

 

thrombose - covid19

Thrombose in Covid-19 patienten

 

 

Let op bij covid 19 gebeurt dit zelfs bij kerngezonde mensen die besmet zijn.

 

Corona en andere symptomen

In de ganse waslijst aan symptomen is het op dit moment moeilijk om een overzicht te krijgen. We geven dit mee :

 

COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren.

De meeste geïnfecteerde mensen ontwikkelen een milde tot matige ziekte en herstellen zonder te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Meest voorkomende symptomen:

 • koorts
 • droge hoest
 • vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • pijn in de keel
 • diarree
 • conjunctivitis
 • hoofdpijn
 • smaak- of reuk
 • uitslag op de huid of verkleuring van vingers of tenen

Ernstige symptomen:

 • ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid
 • pijn op de borst of drukverlies
 • spraak of beweging

Zoek onmiddellijk medische hulp als u ernstige symptomen heeft.
Telefoneer altijd voordat u uw arts of gezondheidsinstelling bezoekt.

Mensen met milde symptomen die anderszins gezond zijn, moeten hun symptomen thuis behandelen.

Het duurt gemiddeld 5 tot 6 dagen vanaf het moment dat iemand is geïnfecteerd met het virus

voordat de symptomen zichtbaar worden, maar het kan tot 14 dagen duren.

 

Corona en het imuunsysteem

Uit vele onderzoeken blijkt dat omdat dit een nieuw virus is, dat ons imuunsysteem een opdonder krijgt en dus verzwakt is na ziekte.

Wat is het imuunsysteem ?

Het immuunsysteem of afweersysteem is het verdedigingssysteem van een organisme tegen ziekte. De functie is zowel externe als interne ziekteverwekkers te bestrijden. De Latijnse term immunis betekent vrijgesteld, verwijzend naar bescherming tegen indringers van buiten. De term ‘immuunsysteem’ verwijst naar de immuunrespons in meercellige organismen, waarin een groot aantal cellen en moleculen samenwerken om indringers te weren. Bacteriën en andere eencelligen hebben evenals meercellige organismen wel cellulaire mechanismen om zich te verdedigen tegen virussen of andere bacteriën, maar deze mechanismen worden geen immuunsysteem genoemd.

Het adaptieve immuunsysteem, ook het specifieke immuunsysteem genoemd, zorgt ervoor dat wanneer de meeste zoogdieren een eerste besmetting door een ziekteverwekker overleven, zij voor de rest van hun leven meestal immuun zijn voor deze specifieke ziekte. Dit gegeven ligt ten grondslag aan het gebruik van vaccins door de moderne geneeskunde. Het aanpassingsimmuunsysteem is gebaseerd op immuuncellen, dat zijn witte bloedcellen, die door stamcellen in het beenmerg worden geproduceerd. Deze cellen ontwikkelen zich vaak in lymfoïde organen, al naargelang hun uiteindelijke, specifieke functie, verder uit: in de lymfeknopen, het beenmerg of de thymus.

Het adaptieve immuunsysteem heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen (bij een infectie bij mensen circa 7-10 dagen), maar zal op den duur evolueren (uitkristalliseren) tot een zeer specifieke afweer. Het geheugenonderdeel vormt vervolgens een uniek onderdeel van het adaptieve immuunsysteem.

Dit is een immuunrespons gericht tegen extra- en intracellulaire micro-organismen (virussen, bacteriën). Voor de cellulaire immuniteit zijn de T-cellen verantwoordelijk. Ze zijn naar de thymus genoemd.

(Wikipedia)

In mensentaal :

Ons immuunsysteem bestaat uit verschillende verdedigingslagen. We hebben onze natuurlijke afweer die bepaald wordt door onze algehele gezondheid, die dan weer bepaald wordt door onze levenswijze. Men vat deze laag soms samen als ons “microbioom“.

Wanneer ons microbioom defect is, zullen infecties snel door de eerste verdedigingslijn heenkomen.

Veel mensen denken bij microbioom of microbiota aan de darmflora, maar het microbioom is van nature veel groter.microbioom

Microbioom of afweersysteem eerste lijnWanneer we fout eten of al ziek zijn, dan kan ons microbioom verstoord zijn en dan is onze natuurlijke afweer lager, en dan maakt het virus meer kans.

De tweede verdedigingslijn is ons adaptieve imuunsysteem … dat zijn onze soldaten. Hiervoor is de thymus of zwezerik een belangrijk orgaan, daar “ontstaan” de T-cellen (vereenvoudigde omschrijving). Het lymfe – systeem en beenmerg zijn hier ook bij betrokken, maar die thymus is van groot belang.

Wanneer het virus voorbij onze eerste afweergordel geraakt, valt het de cellen met een membraam van ACE2 aan. Op dat moment merkt ons imuunsysteem dat er iets mis, en worden de T-cellen ingezet. Echter we hebben niet oneindig veel T-cellen en ons imuunsysteem wordt verzwakt of uitgeput. Indien dan een tweede infectie optreedt, nadat onze antilichamen van de eerste infectie verdwenen zijn, zijn we minder beschermd en kan COVID-19 zwaarder zijn.

Omdat we niet konden testen in het begin is het op dit moment onmogelijk in te schatten hoeveel mensen eigenlijk al besmet geweest zijn ? Eveneens weten we niet hoe het met hun imuunsysteem gesteld is …

Thymus – T1 – cellen

De thymus of zwezerik is een orgaan dat bij kinderen en andere jonge zoogdieren te vinden is tussen het borstbeen (sternum) en de luchtpijp (trachea) in het voorste mediastinum. Het is sterk ontwikkeld bij kinderen, maar verschrompelt na de puberteit.

Wanneer je ongeveer 70 bent is de thymus praktisch onbestaande, hetgeen dan ook zijn weerslag heeft op je T1-cellen.

Dat is ook de reden waarom veel mensen ouder dan 70 gestorven zijn. 

Thymus

thymus of zwezerik

Wanneer je, ongeacht je leeftijd, te weinig T1-cellen hebt of een defect eraan, dan zal je gevecht tegen Sars-COV-2 zeer zwaar zijn.

Corona en virale lading

Het volgende artikel werd in april 2020 gepubliceerd op wereldwijde medische sites :

Viral load dynamics and disease severity in patients infected with SARS-CoV-2
in Zhejiang province, China, January-March 2020: retrospective cohort study

Indien U dat wenst kan U de volgende link raadplegen : https://doi.org/10.1136/bmj.m1443

De vertaling van de titel luidt als volgt :

Dynamiek van virale belasting en ernst van de ziekte bij patiënten die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2 in de provincie Zhejiang, China, januari-maart 2020: retrospectief cohortonderzoek … 

Dat is al gauw een fikse boterham, maar dit onderzoek heeft gemeten HOEVEEL virus er aanwezig was in patienten die ziek waren of geinfecteerd waren met Sars-COV-2 in de provincie Zheijiang in China.

Zheijiang heeft 60.000.000 inwoners en ligt net ten zuiden van Shanghai. De medewerkers aan dewe studies zijn verbonden aan de Zheijiang Universiteit die wereldwijd bekend staat als een elite-top-universiteit. Volgens de Britse Times Qualification is deze universiteit TOP 50 in de wereld. De Universiteit van Leuven komt pas op de 80ste plaats. Er zijn 7 hospitalen verbonden aan deze universiteit en de medische campus is groot.

Zheijiang

Zheijiang

medische school ZJU

medische school van ZJU

Wanneer deze mensen een onderzoek doen, dan luister ik wel.

Auteurs van de studie zijn :

 1. Shufa Zheng, assistant research fellow,
 2. Jian Fan, associate research fellow,
 3. Fei Yu, assistant research fellow,
 4. Baihuan Feng, assistant research fellow,
 5. Bin Lou, associate research fellow,
 6. Qianda Zou, assistant research fellow,
 7. Guoliang Xie, molecular biologist,
 8. Sha Lin, assistant research fellow,
 9. Ruonan Wang, assistant research fellow,
 10. Xianzhi Yang, assistant research fellow,
 11. Weizhen Chen, assistant research fellow,
 12. Qi Wang, assistant research fellow,
 13. Dan Zhang, assistant research fellow,
 14. Yanchao Liu, assistant research fellow,
 15. Renjie Gong, assistant research fellow,
 16. Zhaohui Ma, assistant research fellow,
 17. Siming Lu, assistant research fellow,
 18. Yanyan Xiao, assistant research fellow,
 19. Yaxi Gu, assistant research fellow,
 20. Jinming Zhang, assistant research fellow,
 21. Hangping Yao, professor,
 22. Kaijin Xu, infectious disease physician,
 23. Xiaoyang Lu, professor,
 24. Guoqing Wei, professor,
 25. Jianying Zhou, respiratory physician,
 26. Qiang Fang, critical care physician,
 27. Hongliu Cai, critical care physician,
 28. Yunqing Qiu, professor,
 29. Jifang Sheng, professor,
 30. Yu Chen, professor,
 31. Tingbo Liang, professor

Uit hun uitgebreide onderzoek blijkt dit :

viral load test results

Test results of viral load investigation

Severe betekent ernstig, Mild betekent mild en Stool betekent Stoelgang.

Opvallend is het verschil in virale lading, t.t.z. hoeveelheid virussen gemeten bij testen, tussen de milde en ernstige vorm.

Een conclusie kan zijn dat hoe meer je van het virus naar binnen krijgt, hoe gevaarlijker het wordt. Er zijn nog andere factoren, maar dit is heel belangrijk.

Een voorbeeld

(noot : er zijn nog factoren die de graad van de ziekte bepalen, maar dit is er ook een)

 

Uiteindelijk is iedereen geinfecteerd en zwaar ziek.

Wanneer iemand ziek is of ziek wordt of besmettelijk is, zeker als het de longaandoening betreft is isolatie de enige oplossing, ook in ziekenhuizen.

Morgen het vervolg : wat met zoonose en de gevolgen daarvan …

 

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!