De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sarkozy en de Financiële Transactie Taks: politieke peptalk of de voorhoede van de strijd?

Sarkozy en de Financiële Transactie Taks: politieke peptalk of de voorhoede van de strijd?

woensdag 7 september 2011 16:19
Spread the love

Hieronder vindt u een fragment uit een toespraak van Sarkozy over de FTT, op woensdag 31 augustus gehouden in Parijs, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs van de Franse ambassadeurs. Het toont aan dat Sarkozy, althans naar buiten uit, nog steeds met verve de invoering van een Financiële Transactie Taks verdedigt, nog steeds aandringt aan op de toewijzing van de FTT voor ontwikkeling & klimaat, en voor een FTT gelanceerd door een coalitie van pionierslanden, hopelijk met een voltallige Europese Unie. Dat zegt niets over de timing, hoewel …

President Sarkozy: “Als we spreken over ontwikkeling, dan hebben we het over de financiering van de ontwikkeling. Door de moeilijkheden die de ontwikkelde landen ondervinden om de officiële ontwikkelingshulp te verhogen, weet iedereen dat innovatieve financiering een noodzaak is. Samen met Angela Merkel, verdedigen we het idee van een belasting op financiële transacties.

Ons doel is om van Europa een voorbeeld te maken van wat mogelijk is, en voor anderen om zich aan te sluiten bij dit initiatief op de G20-top in Cannes. Ik hoop, dames en heren, dat u zeer actief zal zijn om de komende twee maanden het idee van een belasting op financiële transacties te verdedigen: Frankrijk staat in de voorhoede van deze strijd. Bij het kopen van een woning maakt niemand er een probleem van dat de transactie moet worden belast. Niemand heeft een probleem bij de aankoop van onroerende goederen, of grondstoffen, dat de transactie moet worden belast. Hoe komt het dat de enige transactie die nooit wordt belast, de financiële transactie is ?
Wie durft de wereld te vertellen dat de financiële sector zo voorbeeldig was tijdens de financiële crisis, dat die absoluut moet beschermd worden tegen alles wat maar enigszins op een belastingheffing op financiële transacties lijkt ?

Wie durft zoiets te beweren tegenover de volkeren van de wereld?

Als we moeten wachten tot iedereen akkoord gaat, zullen we nog lang wachten. Ik had het eerder al over rookgordijnen: wel, een wereldwijde overeenkomst is een rookgordijn.
Europa moet het goede voorbeeld geven, Europa heeft ideeën te verdedigen, Europa moet het voortouw  nemen voor een belasting op financiële transacties, op verzoek van Duitsland en Frankrijk.
Met de meest geavanceerde landen, zullen we daarna bouwen aan een groep van vooraanstaande landen die ons vervoegen in de belastingheffing van financiële transacties”.

Dit is zeker en vast een van de sterkst gepolitiseerde verdedigingen voor de invoering van een FTT tot op dit ogenblik. Of Sarkozy het echt meent weten we niet, maar als redevoering en vlucht vooruit kan dit tellen.

De sociale bewegingen moeten echter niet achterover gaan leunen en op hun lauweren gaan rusten, want we moeten steeds alert blijven voor “politieke peptalk” midden de Europese schuldencrisis en mondiale financiële crisis. Diezelfde Sarkozy pakt tezelfdertijd zijn gefortuneerden tijdens de besparingsronde alvast met fluwelen handschoenen aan en de Bettencourt’s van deze wereld behoren tot zijn vriendenkring, niet de Franse werknemers. Zo zijn er vooral hogere belastingen gepland voor sterke dranken en tabak en een nieuwe belasting op suikerhoudende frisdranken (de lagere klassen en armsten zijn altijd het zwaarst getroffen bij indirecte belastingsverhogingen zoals BTW). De superrijken moeten ook bijdragen, maar het blijft toch vooral symbolisch (een “tijdelijke crisisbelasting” voor de rijken van 0,1% tot 0,3% wat slechts een schamele 200 miljoen euro zou opleveren op een besparingsbedrag van 11 miljard euro).

Dus om een vertrouwde traditie voort te zetten: voornamelijk de werknemers en consumenten gaan de crisis betalen.

Op 1 november betogen we alvast in Nice (G20 in Cannes, 1 tot 4 november) om de sociale eisen van een Financiële Transactie Taks kracht bij te zetten. En voor een sociaal Europa waarin de sterkste schouders de zwaarste fiscale lasten moeten dragen en de schuldigen aan de crisis de gebroken potten moeten betalen.

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!