De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan D’66 Gemeenteraadsleden

Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan D’66 Gemeenteraadsleden

woensdag 4 november 2015 08:22
Spread the love

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

TOELICHTING:

Woensdag 4 november valt in de Gemeenteraad de beslissing,of er wel of geen samenwerkingsverband-de stedenband was eerder afgeblazen- met Tel Aviv komt.Maar stedenband of samenwerkingsverband-het komt op hetzelfdeneer, het promoten van de Israelische bezettingsstaat en Tel Aviv,dat helemaal niet ”tolerant” is, maar racistisch tegenover EthopischeJoden en Afrikaanse vluchtelingen.Met zo’n stad ga je geen samenwerkingsverband aan.
Zie hieronder mijn brief aan de D”66 Gemeenteraadsleden
Eerdere brieven aan D’66 hierover:
Zie
http://www.astridessed.nl/boycot-israelsamenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-d66-fractievoorzitter-paternotte-over-zijn-reactie-op-het-protest-tegen-stedenband-amsterdam-tel-aviv/

http://www.astridessed.nl/boycot-israelstedenband-amsterdam-tel-avivbrieven-aan-gemeenteraadsledenantwoorden-op-reacties/

Zie brieven aan Gemeenteraadsleden van andere politieke partijen

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-pvda-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-vvd-gemeenteraadsleden/

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-mevrouw-shahsavari-cda-gemeenteraadslid/

Brief aan College B & W

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-het-college-b-w/

Een brief met een mildere toon aan Groen Links, omdat zij zichhadden uitgesproken tegen een stedenband

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivbrief-aan-groen-links-gemeenteraadsleden/

Een soortgelijke brief als aan Groen Links aan de Partij voorde Dieren en de Partij van de Ouderen

En een uitleg, waarom de SP geen brief heeft gekregen

http://www.astridessed.nl/samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivsp/

Zie hieronder de brief aan de D’66 Gemeenteraadsleden

Astrid Essed

BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN OVER SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV

AAN DE D’66 GEMEENTERAADSLEDEN  AMSTERDAM
Onderwerp:Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv

Geachte Gemeenteraadsleden,
In navolging van de brieven, die ik u op 16 juni en 30 juni jongstledenhebtoegezonden over het aangaan van een stedenband, respectievelijksamenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv[zie geheel onderin], opnieuw een dringend appel op u, hierin nietmee te gaan en ieder samenwerkingsverband resoluut af te wijzen.
Redenen:
De gecontinueerde Israelische bezettingspolitiek met voortschrijdendemensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden en het feit, dat TelAviv zelf helemaal geen ”tolerante stad” is, maar ernstig wordtbepaald door racisme tegen zowel Ethopische Joden als Afrikaansevluchtelingen.
ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAATNogmaals in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband: Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en explicieteondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stadnou eenmaal een onderdeel van een Staat is.Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerkingsverband”wordt genoemd,de essentie verandert er niet door.Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  watinhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizendendakloos werden. [1]Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gazadoor de opeenvolgende Israelische militaire aanvallenonbewoonbaar dreigt te worden. [2]Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordtgesteld.Ook heeft Amnesty International er in een recent bericht [27 october] het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbankongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [4]
Tot op de dag van vandaag gaan door:Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgersbij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouwvan de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hunbewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizenbemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, het systematischmishandelen van Palestijnse kinderen op de Westbank door het Israelische leger, noem ze maar op. [5]
 Dan heb ik nog niet genoemdde systematische land waterroof van de Palestijnen door deaanwezigheid van de illegale nederzettingen en de”hulp” van het Israelische leger bij aanvallenvan kolonisten op Palestijnen. [6]
Met een stad van een dergelijke Staat kan geensamenwerkingsverband worden aangegaan.Het zou ronduit een schande zijn.
  GEEN ”TOLERANT” TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV
 Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaatIsrael reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Avivaan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een”tolerante stad” zou zijn. [7]Niets is minder waar.
 In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen.Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistischpolitiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [8]Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen ophun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [9] In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingenplaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [10]
 En met zo’n stad wordt een samenwerkingsverband overwogen:Zo dreigt de Gemeente Amsterdam in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stadBaltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeftmet de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme istegen Ethopische Joden. [11]
 Daarbij komt:Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van deIsraelische politiek.Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [12]
Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingengeschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werdenopgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verbodendoor het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voorTel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [13] Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfseen ”’demografische bedreiging voor het Joodse karaktervan de Staat” genoemd. [14]

EPILOOG
   Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,die systematisch misdaden begaat [15], kan en mag  geen samenwerkingsverband worden aangegaan.
Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maarvirulent racistisch tegen zowel EthopischeJoden als Afrikaanse vluchtelingen. [16]Deze samenwerking had niet eens onderzocht moetenworden en in ieder geval dient iedere samenwerking met Tel Aviv per direct te worden gecanceld.
Stemt u toch voor dat samenwerkingsverband en gaat het daardoordoor, dan bent u, D’66 Gemeenteraadsleden, zowel als deGemeente Amsterdam, moreel medeplichtigaan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racismetegen Afrikanen in Tel Aviv.
 Ik heb u de feiten gepresenteerd.Daar kunt u niet omheen. Zodat u later niet kunt zeggen”Wir haben ess nicht gewusst”
 STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIVOF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTINGEN RACISME DOORGAAN!

Vriendelijke groetenAstrid Essed Amsterdam

NOTEN

[1]
  THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
   THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza
   BTSELEM.ORG
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
 http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf
   THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
   http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah
  INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
    http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm
     HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
     http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive
     AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
    https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/
  [2]
    THE RIGHTS FORUMVN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAARTE WORDEN17 SEPTEMBER 2015
 http://www.rightsforum.org/ nieuws/vn-luidt-noodklok-gaza- dreigt-onbewoonbaar-te-worden  VN RAPPORT: REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 6 JULY 2015
 http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdb62d3_ en.pdf     [3]
    AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OFEXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANKFEBRUARY 2014
           http://www.amnesty.org/en/ library/asset/MDE15/002/2014/ en/349188ef-e14a-418f-ac20- 6c9e5c8d9f88/mde150022014en. pdf

[4]

AMNESTY INTERNATIONALISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIESMUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS27 OCTOBER 2015
https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2015/10/israeli- forces-must-end-pattern-of- unlawful-killings-in-west- bank/

[5]

HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: SECURITY FORCES ABUSE PALESTINIAN CHILDREN19 JULY 2015

http://www.hrw.org/news/2015/ 07/19/israel-security-forces- abuse-palestinian-children

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
  https://www.amnesty.org/en/ countries/middle-east-and- north-africa/israel-and- occupied-palestinian- territories/report-israel-and- occupied-palestinian- territories/
    HUMAN RIGHTS WATCHHOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN26 AUGUST 2015
   http://www.hrw.org/news/2015/ 08/26/how-israeli-impunity- threatens-palestinian-children
    ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS22 AUGUST 2015
   http://www.hrw.org/news/2015/ 08/22/israel-surge-unlawful- palestinian-home-demolitions
  BTSELEM.ORGPRESS RELEASETHE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY3 SEPTEMBER 2015
   http://www.btselem.org/press_ releases/20150531_al_khdeirat_ demolitions
  ALJAZEERAYOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCESDIES22 SEPTEMBER 2015
 http://www.aljazeera.com/news/ 2015/09/israeli-forces-shoot- palestinian-woman-west-bank- 150922070049785.html  BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
      http://www.btselem.org/gaza_ strip/siege
   BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
       http://news.bbc.co.uk/2/hi/ middle_east/7774988.stm
   BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED14 FEBRUARY 2008
  http://la.indymedia.org/news/ 2008/02/213864.php
  INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
  http://www.icj-cij.org/docket/ index.php?pr=71&code=mwp&p1=3& p2=4&p3=6&ca
  ´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.  The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/ separation_barrier/map

[6]

BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THEINTERNATIONAL LAW http://www.btselem.org/ settlements/international_law   THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGEN  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/nederzettingen THE RIGHTS FORUMNEDERZETTINGENMONITOR  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/ nederzettingenmonitor   THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/water

BTSELEM.ORGPRESS RELEASEVIDEO DOCUMENTATION:SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ONVIOLENT RAMPAGE8 OCTOBER 2015
   http://www.btselem.org/press_ releases/20151008_soldiers_ provide_security_to_vigilante_ settlers

[7]  NBVan dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand: TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIEHAAR IDENTITEIT VERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015
  ”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
  http://www.trouw.nl/tr/nl/ 6849/Sylvain-Ephimenco/ article/detail/4086635/2015/ 06/23/Amsterdam-een- onderworpen-stad-die-haar- identiteit-verloochent.dhtml
  ”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
 NRCTEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERINGSTEDENBAND AMSTERDAM22 JUNI 2015
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 06/22/tel-aviv-stomverbaasd- over-dreigende-annulering- stedenband-met-amsterdam/
     [8]   DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
   http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
   ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
       http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html
  BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
   http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged
   [9]
  ´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONEhttp://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/
[10]´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONEhttp://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/
[11]BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUTTHE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITYREMAINS UNCHALLENGED’DAVID SHEEN6 MAY 2015
   http://mondoweiss.net/2015/05/ baltimore-confronting- unchallenged
   [12]
   DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
   http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
   ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
       http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html
   [13]
  HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE31 AUGUST 2015
    http://www.hrw.org/news/2015/ 08/31/israel-drop-city-ban- released-eritreans-sudanese
  HUMAN RIGHTS WATCHDISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS25 FEBRUARY 2015
    https://www.hrw.org/news/2015/ 02/25/dispatches-israel-fails- african-asylum-seekers
 ”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
   MIDDLE EAST EYEFROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’SDETENTION CENTRE
    http://www.middleeasteye.net/ in-depth/features/hell-holot- africans-israels-refugee- detention-centre-1191259430
  NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014
 http://www.nrcreader.nl/ artikel/4346/israel-stuurt- afrikanen-de-woestijn-in   [14]   THE GUARDIANISRAEL PM: ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTSTHREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE  http://www.theguardian.com/ world/2012/may/20/israel- netanyahu-african-immigrants- jewish    NRCISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN18 FEBRUARI 2014 http://www.nrcreader.nl/ artikel/4346/israel-stuurt- afrikanen-de-woestijn-in

[15]
    THE RIGHTS FORUMGAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 http://www.rightsforum.org/ achtergronden/gaza-een-jaar- later
   THE RIGHTS FORUM50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
  http://www.rightsforum.org/ achtergronden/escalatie-gaza
   BTSELEM.ORGBLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONSOF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGSIN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014JANUARY 2015
 http://www.btselem.org/ download/201501_black_flag_ eng.pdf
   THE GUARDIANGAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
   http://www.theguardian.com/ world/2014/aug/03/israel-air- strike-un-school-gaza-rafah
  INTERNATIONAL RED CROSSNO WONDER GAZANS ARE ANGRY.THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM25 JULI 2014
    http://www.icrc.org/eng/ resources/documents/article/ editorial/07-24-gaza-israel- palestine-maio.htm
     HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ONGROUND OFFENSIVE22 JULI 2014
     http://www.hrw.org/news/2014/ 07/22/gaza-airstrike-deaths- raise-concerns-ground- offensive
     AMNESTY INTERNATIONALMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014
    https://www.amnesty.org/en/ latest/news/2014/08/mounting- evidence-deliberate-attacks- gaza-health-workers-israeli- army/
   [16]   DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
   http://amsterdamnews.com/news/ 2015/may/21/do-black-lives- matter-israel-ethiopian-jews- protes/
   ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
       http://www.aljazeera.com/ indepth/opinion/2015/05/ ethiopian-jews-jewish- 150504075644608.html
  THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONEhttp://www.timesofisrael.com/ in-tel-aviv-tensions-between- israelis-and-african-migrants- boil-over/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!