De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerking Wilders en Le Pen/Duister Bondgenootschap

Samenwerking Wilders en Le Pen/Duister Bondgenootschap

donderdag 14 november 2013 03:46
Spread the love

SAMENWERKING WILDERS EN LE PEN/WINDEN DES ONHEILSWAAIEN OM DE EUROPESE ROTSEN/HET BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN ZIE OOK http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/   ”Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende.
Iets dergelijks zie je nu opnieuw in Europa gebeuren. Het mechanisme is identiek. Er worden racistische vooroordelen in omloop gebracht over bepaalde bevolkingsgroepen, bij voorkeur over groepen die op de één of andere manier uiterlijk herkenbaar zijn. Veel van die vooroordelen lijken verdacht veel op wat er gezegd werd over de Joden, in het bijzonder de aantijgingen die angst moeten inboezemen: dat ze een griezelige religie hebben, onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn, banen inpikken, crimineel zijn en de hele wereld willen overheersen.”  UIT TOESPRAAK ANNE RUTH WERTHEIM BIJ DE KRISTALLNACHTHEDENKING OP 9 NOVEMBER 2013”LATEN WE DE SCHEIDSLIJNEN DOORBREKEN” http://www.republiekallochtonie.nl/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken  1, het Zondebokmodel
Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand” NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETYhttp://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html 75 jaar na de Kristallnacht [1], de grote pogrom tijdens Nazi Duitsland, die het begin van de holocaust inluidde, is er nog niets van het gruwelijke verleden geleerd.De Franse politica Marine Le Pen, leider van het extreem-rechtse Front National [voorheen gerund doorpapa Jean Marie Le Pen, een fascist en anti-semiet] bezoekt de Tweede Kamer  op uitnodiging van eenandere extreem-rechtse leider [2], PVV voorman G Wilders, de grootste officiele politiekehaatzaaier tegen moslims in het byzonder en ”niet westerse” allochtonen in het algemeen [3] Dat dit een dieptepunt zonder weerga is  in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, hoeft geenbetoog en niet alleen vanwege de komst van Le Pen. [4]Erger is, dat  tegen dit bezoek nauwelijks tegenstand geweest is van de kant van dezich ”democratisch” noemende Tweede Kamerleden.Dit is tekenend voor  het racistische klimaat in politiek Den Haag [5] en de stellingnames van de mainstream politiek, die op D’66 leider Pechtold na [6] nooit ferm en principieel stelling nam tegenhet Wilders racisme [7], hem als volwaardig discussie en gesprekspartner aanvaardde [8], een regeringscoalitiemet hem sloot [9] en, de ene partij na de andere, zijn racistische standpunten  adopteerde [10]Meest recente schurkenstreek in politiek Den HaagDe PvdA promoting van de strafbaarstelling op illegaliteit, altijd een speerpunt van de PVV [11] WILDERS EN EXTREEM-RECHTS IN EUROPA/POLITIEKE UITNODIGINGEN ENSAMENWERKING Wilders heeft dus Marine Le Pen uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer.Dit om een samenwerking op gang te brengen in het extreem-rechtse gevecht tegen deEuropese Unie [12].Natuurlijk en dat mag duidelijk zijn, gaat het om meer en wel om een bondgenootschapin de hetzevorming tegen moslims, ”niet-westerse” allochtonen, waar tegenwoordig ook Oost-Europeanen bij gekomen zijn [13] en vluchtelingen [14]Wilders is trouwens ook op zoek naar ander Europees wild:Ook het extreem-rechtse Vlaams Belang wil hij graag bij de anti Europeserebellenclub hebben [15]Met datzelfde Vlaams Belang had Wilders reeds in juni anno Domini 2013 eenontmoeting gehad [16]Dit is opmerkelijk EN gevaarlijk, want althans voor de vorm had Wilders tot nu toeeen zekere afstand bewaard tot deze extreem-rechtse clubs [17], maar nu is kennelijk de schaamte voorbij.Zijn beoogde alliantie met Front National ”motiveert” Wilders door te beweren, dat dochterMarine Le Pen afstand genomen zou hebben van het anti semitisme van papa [zoals bekendvindt Wilders zijn/haar hetze tegen de Islam, moslimsen vluchtelingen  een juist prima samenwerkingspunt] [18], maar niets is minder waar.Het is minder een openlijk speerpunt, zoals bij papa [19]maar Front National is nog altijd anti semitisch [20] DE DUIVELSE OMSTRENGELING VAN WILDERS EN NEO NAZISTISCH NEDERLAND/DEMONSTRATIES EN HET NIEUWE ZELFVERTROUWEN VAN NEO NAZI’S”Vertel mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen, wie u bent.” De naar fascisme toegroeiende radicalisering van Wilders is ook te zien aan een aantal ”nieuwe vrienden”,die hij in neo nazistische hoek gemaakt heeft [21]Daarbij is het belang  tweeledig:Neo nazistisch Nederland kan uit zijn obscuur hol kruipen en Wilders heeft er gratis knokploegenbij, waarmee hij wellicht [dat zeg ik met nadruk] in de toekomst de straat zou kunnen veroveren, de zogenaamde”straatterreur” [22]Van de straataanwezigheid van die nieuwe vriendjes hebben we een naar voorproefje gekregenbij de door Wilders tegen de bezuinigingen georganiseerde demonstratie op 21 september”Genoeg is Genoeg” [23]Aanwezig waren leden van de neo nazistische club Blood and Honour [gespecialiseerd ingroffe straatterreur] [24], Voorpost, waarvan de leider, Paul Peters, in 2001 was veroordeeld voorhet bekladden van Joodse graven met de fascistische teksten ”Juden raus” en ”Wir sindzuruck” [25]Ook identair Verzet [een kloon van Paul Peters], bekend vanwege het afsluiten van deIslamitische school Ibn Chaldoun met een kettingslot tijdens een examen, gaf acte de presence.Dan was er de oude vijand de NVU [Nederlandse Volksunie] en een club ”Zwart Front” [26]Natuurlijk was dit gezelschap niet alleen aanwezig, maar gaven ze daarvan op de meest weerzinwekkendemanier blijk door openlijk de Hitlergroet te brengen en Prinsenvlaggen [de vlag van de NSB] meete dragen [27] Terecht waarschuwde pro Israel club Cidi de PVV,  afstand te nemen van met deze neo nazi clubs [28] Maar dat gebeurde niet.Integendeel.In een reactie op overigens de enige politicus, die zich aan de nazi-aanwezigheidscheen te storen en daar duidelijke vragen over stelde, D’66 leider Pechtold [29] toondeWilders weer zijn demagogie en straatvechtersmentaliteit [die hij gemeen heeftmet extreem rechts in het heden en verleden] door uit te barsten in een scheldkannonadetegen Pechtold, zonder verder inhoudelijk op de vragen in te gaan [30] DE STRIJD OM ZWARTE PIET/NEO NAZI’S EN DE PVV IN ACTIERACISTISCH WERK IN UITVOERING Doordat Wilders duidelijk geen afstand heeft genomen van de aanwezigheid van zijnnieuwe neo nazi vrienden op zijn demonstratie EN het feit, dat hij nu aanschurkt tegenextreem-rechtse clubs als front National, Vlaams Belang, Lega Nord en co [31] heeftextreem-rechts, dat voorheen maar marginaal in de straten te zien was. zelfvertrouwen gekregen.Dat is levensgevaarlijk. Een ander voorbeeld van een natuurlijke coalitie tussen neo nazi’s/PVV vormde destrijd om het racistische fenomeen Zwarte Piet [32], waarmee een zwarte vrouw op een nare manier werdgeconfronteerd. Tijdens de via Facebook [33] opgeroepen pro Zwarte Piet demonstratie op het Maliveldin Den Haag, die zowel tegen Zwarte Piet en de VN, die het verschijnsel onderzoekt [34]besloot zij ook te demonstreren, niet tegen Zwarte Piet, maar ook tegen de VNDat vanwege het gebrek aan VN betrokkenheid tav de massalsachtingen op Papoea Nieuw Guinea [35]Haar aanwezigheid op de pro Zwarte Piet demonstratie lokte van de kant van de proZwarte Pietisten [van wie sommigen kennelijk in de veronderstelling verkeerden, dat zij tegen Zwarte Pietwas, maar haar het spreken/nadere uitleg onmogelijk maakten] een strrom van racistische reactiesen zelfs agressie uit [36]Eind van het liedje:De politie kwam en nam de vrouw mee ”voor haar eigen veiligheid” [37], maar verrichttegeen arrestaties tegen de belagers, die ook in het zicht van de politie nogdoorgingen met hun racistische beledigingen.EN JA HOOROok op deze pro Zwarte Pietendemonstratie waren neo nazi’s aanwezig.Zo’n dertig in getal en afkomstig van Voorpost, Identair Verzet, Autonome Nationaal Socialistenen NVU. [38] Hun nieuwe bondgenoten van de PVV waren er ook, in persoon van PVV Tweede KamerlidJoram van Klaveren, bekend om zijn hetze tegen Marokkanen [39], die de petitie voorhet behoud van Zwarte Piet van de organisatie van de Facebook demonstratie in ontvangst nam [40]Bewijs, dat die organisatie bepaald uit onfris gezelschap bestond. Ook weer hier dus en voor de tweede keerGezamenlijk ten strijde trekken van de PVV en neo nazi’s WILDERS EN LE PEN/TWO OF A KIND Beiden willen zij hetzelfde: Zondebokvorming tegen moslims, ”niet-westerse” allochtonen, vluchtelingenen Oost -Europeanen [is het toeval, dat ik eraan denk, dat hun fascistische voorgangersover Oost Europeanen ook spraken als ”Untermenschen”?] [41]Er zijn wel graduele verschillen:Marine Le Pen’s partij stamt uit de anti-semitische traditie van vader Le Pen [42]en zij is zelf eveneens anti-semitisch in opvattingen [43] al ontkent zij datWilders speelt [nog] niet de kaart van het anti-semitisme uitMaar aangezien zijn nieuwe vriendjes [Le Pen, neo nazi’s] WEL in diehoek zitten, radicaliseert hij in ieder geval steeds meer richting werkelijk fascisme. Griezelig is ook, dat volgens een onderzoek van Een Vandaag driekwart van de Wilders aanhangachter de samenwerking met le Pen staan. [44]Met verdere radicalisering lijken zij dus ook geen moeite te hebben EPILOOG Duidelijk is, dat de extreem-rechtse krachten zich bundelen.Wilders zoekt samenwerking met Front National, Vlaams Belang, is ook geinteresseerdin Lega Nord en wie weet welke extreem-rechtse clubs meer.In Nederland schurkt steeds meer extreem-rechts volk onder zijn demonstraties en samentrekken zij ook op in voor racisten [de niet-racistische Zwarte Piet traditionalisten niet te na gesproken]aantrekkelijke issues als de strijd om Zwarte Piet. Dit is een veeg teken  en een directe aanval op moslims, ”niet westerse” allochtonen, vluchtelingen, Oost Europese arbeiders, wellicht ook Joden [gezien de agenda van de neo-nazi’s], maar ooklinks progressieve groeperingen, die zich inzetten in de strijd tegen racisme en het barbaarse vreemdelingenbeleid. Dit alles in een klimaat, waarin de gevestigde politiek, ook parlementair links,de andere kant opkijkt en racisme steeds meer salonfahig lijkt te worden [45] Of de parlementariers steeds meer worden meebeinvloed door de racistische tendens of het gevaarvan het samengaan van Wilders/Le Pen en nog meer extreem-rechts [zijn nieuwe neo nazi vriendjes] niet zien of niet willen zien, blijft schimmig, al blijkt uit alles, dat steeds meer van het racistische Wildersdiscours, ook in maatregelen en wetgeving, wordt overgenomen [Zie noot 10] Om het in sprookjestaal te formulerenHet Parlement doet denken aan Doornroosje [46] , die betoverd is tot honderd jaren slaapen op een goede dag wordt wakkergekust door de Prins, met wie zij zal trouwen.Haar ouders, de Koning en Koningin, de andere bewoners en personeel van het Kasteel,zij allen slapen. Als er niet zal worden ingegrepen, zal het Parlement op een dag inderdaad wordenwakkergemaakt, maar niet door een kus, maar een trap van een fascistische laars! Gelukkig slaapt niet heel Nederland en zijn er genoeg buiten het Parlement, die zichverzetten [47] Laten wij ons, ieder op onze eigen wijze, bij dat verzet aansluiten en lessen trekken uithet niet al te lang vervolgen verleden uit de Dertiger Jaren. Toen waren er ook genoeg die dachten ”dat het wel zo’n vaart niet zou lopen” We weten, hoe dat is afgelopen. Ik eindig met de indrukwekkende slotwoorden uit de toespraak van van publiciste Anne Ruth Wertheim bij de Kristallnachtherdenking  ”Laten we degenen in Europa die erop uit zijn om bevolkingsgroepen apart te zetten om ze vervolgens te kunnen discrimineren, niet in de kaart spelen door zelf scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen aan te brengen. Hoe meer tussenvormen er zijn die nergens bij kunnen worden ingedeeld omdat alles in elkaar overloopt, hoe moeilijker het zal zijn om racistische vooroordelen los te laten op afgebakende bevolkingsgroepen.
En dan zal er ook geen nieuwe Kristallnacht meer uitbreken.” http://www.republiekallochtonie.nl/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken  Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdamZIE VOOR NOTEN http://www.ekudos.nl/artikel/426535/wilders_haalt_marine_le_pen_naar_tweede_kamerduister_bondgenootschap OF http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!