De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenwerking TU Delft met fout beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan TU Delft

Samenwerking TU Delft met fout beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan TU Delft

dinsdag 17 september 2013 03:29
Spread the love

SAMENWERKING TU DELFT MET FOUT BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/BRIEF AAN TU DELFT Zie ook http://www.astridessed.nl/samenwerking-tu-delft-met-beveiligingsbedrijf-g4sbrief-aan-tu-delft/ Geachte Redactie en lezers, Beveiligingsbedrijf G4S, dat actief is in 125 landen in de wereld, is doorzijn activiteiten betrokken bij ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen.Zo is het in Nederland actief bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentra, waarvluchtelingen zijn gedetineerd ondanks het feit, dat zij geen strafbare feitenhebben gepleegd en dan ook nogeens in inhumane detentieomstandigheden [1] In Israel verleent G4S door haar facilitering van de bewaking van de illegale Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied, de bouw van de illegale Israelische muur door bezet gebied 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!