De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samenkomst Ministerie van Wooncrisis

Samenkomst Ministerie van Wooncrisis

dinsdag 18 januari 2011 18:01
Spread the love

22 januari, 14 uur, Koningstraat 123, 1000 Brussel – kaart

Het ministerie van Wooncrisis wil opnieuw alle groepen en individuen die
strijden voor het Recht op Wonen samenbrengen. Daarom nodigt het jullie uit op een volgende Algemene Vergadering.

Het roept op om zaterdag 22 januari tussen 14u en 18u naar Koningstraat 123, 1000 Brussel te komen.

De thema’s die er besproken zullen worden:
Leegstand/kraken, de bouw van sociale woningen/autoconstruction en solidair wonen. Hierrond worden ook activiteiten georganiseerd.

Toen de Belsgische Socialisten nog BWP heetten
Er is ook tijd om ervaring uit te wisselen, vragen te stellen aan
elkaar, nieuwe projecten voor te stellen.

Geef op voorhand een seintje aan het ministerie indien je zelf iets op de agenda wil zetten!

Het Ministerie van Wooncrisis is een netwerk waarin groepen en individuele burgers samen werken aan dezelfde doelstelling: de realisatie van het recht op wonen. Het ontstond in Brussel uit de samenwerking van van drie organisaties. In de herfst van 2006 kwamen drie Brusselse verenigingen samen om na te denken over een gezamelijke actie. Ze wilden de krachten bundelen om samen de bezetting van een leegstaand gebouw voor te bereiden en actie te voeren voor het recht op wonen.

Deze organisaties waren:
De met uitzetting bedreigde krakers van 321Logements, zij bezetten het Tagawahotel, Chez Nous/Bij Ons, een inloopcentrum voor daklozen dat vanuit de positieve ervaring van de bezetting van de Waterloolaan 103 een gelijkaardig project wou opzetten, met extra aandacht voor daklozen en mensen met een laag inkomen en de de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (RBDH/BBRoW), die gemerkt had dat in Parijs een aantal organisaties, via een bezettingsactie, er waren in geslaagd om huisvesting op de politieke agenda te krijgen.  

Tijdens de maanden van voorbereiding werd er aan een gemeenschappelijk charter gewerkt, nagedacht over een strategie, en gezocht naar een goede lokatie voor het Ministerie van Wooncrisis. Dat was de naam die aan het initiatief zou gegeven worden, naar analogie met Parijs en andere Franse steden. Op 1 April 2007 werd een pand in Staartsterstraat 13, het Gesuklooster  gekrakt voor hun project. Op korte tijd was het gebouw bewoond door veertig mensen.

Het zijn die bewoners die, gesteund door enkele verenigingen het collectieve woonproject vorm hebben gegeven. Tegelijkertijd werd er vanuit het gebouw actie gevoerd voor het recht op wonen, voornamelijk op initiatief van enkele organisaties zoals de BBRoW, Chez Nous, Bonnevie, Daklozefront, l’Autre Lieu, UDEP, met de hulp en steun van een groot deel van de bewoners. Er werd hard gewerkt in het pand, er werden debatten georganiseerd.. maar op 24 Mei 2007 volgde de uitzetting.

Tijdens de eerste dagen van de bezetting is er heel wat gerealiseerd. Verschillende organisaties hebben mekaar leren kennen, mensen met zeer diverse achtergronden werkten voor het eerst samen, er kwam grote steun vanuit de Brusselse bevolking. Die steun kwam er ook de dag van de uitzetting. De bewoners verzetten zich niet tegen de uitdrijving, maar zetten hun actie die nacht verder in een tentenkamp in het Kruidtuinpark. De volgende ochtend werd reeds een nieuw gebouw bezet, waar het project werd voortgezet.

 Na de uitzetting van de bewoners van het gekraakte Gesuklooster werd Koningstraat 123 gekraakt. Een aantal uitgezette bewoners van het gekraakte klooster zijn naar daar verhuisd, anderen zijn hen komen vervoegen.

Opnieuw was er de duidelijke bedoeling om een collectief woonproject te koppelen aan een politiek actie voor recht op wonen.
Het Ministerie van Wooncrisis en de bewonersgroep hebben zich ontwikkeld als afzonderlijke structuren, maar blijven sterk op mekaar betrokken. In het gebouw in de Koningstraat organiseerde het Ministerie in het najaar van 2007 een reeks ontmoetingen met andere comités zoals het DAK (Daklozen Aktie Komitee) uit Antwerpen, de ondersteuningsgroep Gentse Roma, Medecins du Monde en Solidarités Nouvelles Wallonie. Deze groepen zijn nu ook allemaal betrokken bij het Ministerie van Wooncrisis.

Ondertussen wordt samengewerkt met Samenlevingsopbouw Brussel en tal van andere organisaties.Samenlevingsopbouw Brussel beschrijft het Ministerie als volgt:

“Het Ministerie van Wooncrisis is een collectief dat het recht op wonen effectief wil realiseren, zowel via concrete solidaire woonprojecten als via politieke actie. Het is opgericht naar aanleiding van de bezetting van het Gesu-klooster in Sint-Joost-ten-Node. Het klooster werd eind mei ontruimd en sedert begin juni heeft het Ministerie onderdak gevonden in de Koningsstraat 123 (een voormalig kantoorgebouw van de Waalse overheid). Samenlevingsopbouw Brussel ondersteunt actief het Ministerie.”

Ook de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen steunt intussen het Project. Ik vrees dat veel brave burgers, die ja regelmatig een aalmoes geven aan een dakloze, van uit hun goed verwarmde huiskamer een beetje meewarig neerkijken op de krakers. Het feit dat deze mensen met een onverwoestbare overtuiging actie voeren heeft hen lang geïsoleerd van de goegemeente. Maar ze hadden niet dat isolement voor ogen, dat hen soms tekende, dat soms tot communicatieproblemen leidde, tot wederzijds onbegrip…

Maar de zaak waarvoor ze strijden is er ook een die de brave burger aanbelangt. Morgen kan hij zijn werk verliezen, wordt het huis dat hij gebouwd heeft, van onder zijn neus verkocht door de bank. Dit is onheil dat vandaag veel mensen kan overkomen. Daarom is de enige goede keuze, de keuze van solidariteit met de woninglozen. Het recht op wonen geldt voor iedereen en daar gaat het om. Daar komen de krakers voor op, voor menswaardig wonen waar iedereen in België in feite recht op heeft volgens artikel 23 van de grondwet:

“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvesting.” 

Dit recht wordt in België al langer niet meer gewaarborgd. Tijd voor actie!

Gerelateerde berichten

Solidariteit van Onderop kraakt tegen de kou in Gent
Stad Gent sluit gas af bij krakers Spitaalpoortstraat

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!