De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen slapen in het gezin, een idee dat leeft.

maandag 13 december 2021 20:22
Spread the love

De blog van 27 mei is een van de meest gelezen in het afgelopen jaar. Hij behandelde het thema van samen met de kinderen slapen. Ik schreef hem nadat De Standaard aan die praktijk een (waarderend) stuk aan had gewijd, een tekst die ik integraal opnam in de blog. Dat stuk in de krant kwam er op zijn beurt kort nadat ik in een blog op deze site van burgerjournalistiek een verwijzing naar de traditionele praktijk hadden opgenomen. Dit  als deel van een ruimer pleidooi voor meer medemenselijkheid en vriendelijke omgang, en om tederheid in het gezin op te waarderen. Net geen vierduizend lezers staan er intussen op de teller. Voor een stuk met een titel waarin geen bekende Vlaming figureert is dit veel voor mijn blog. Het thema leeft, dat bleek ook uit het feit dat op fora bij het krantenstuk een waaier aan getuigenissen en reacties kwamen.

Om mee het thema dat mij bijzonder belangrijk lijkt, levend te houden in de publieke opinie, geef ik hieronder de link naar het stuk van mei mee.

Daarbij biedt ik lezer de kans te reageren. Als er voldoende getuigenissen en opinies over komen, bieden die allicht stof voor een nieuwe blog. Ervaringen en overwegingen zijn welkom via stef.leuven@yahoo.com.

De blog van 27 mei valt hier te (her)lezen: samen slapen betekent een geschenk

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!