De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen Inburgeren (2).

Samen Inburgeren (2).

maandag 11 juni 2012 06:50
Spread the love

Zaterdag 09 juni 2012.

Vandaag is het de dag dat er kennis gemaakt wordt met de inburgeraars en coaches die zich opgegeven hebben. Het is de bedoeling dat iedereen met iedereen kennis kan maken en te kijken welke duo’s of groepjes er kunnen gevormd worden die de komende 6 maanden elkaar regelmatig zullen ontmoeten.

In de vroegere kapel van het Zwartzustersklooster staan drie blokken van tafels klaar. Koffie, thee, water en fruitsap staan klaar om de ontvangst aangenaam te maken. We worden vriendelijk onthaald door de verantwoordelijken van het project. Je voelt dat de meeste er wat onwennig bijlopen daar de meeste mensen elkaar niet kennen. Toch wordt er al snel gepraat en voorzichtig kennis met elkaar gemaakt.

We krijgen allemaal een badge op met onze naam en een nummer van de tafel waar we plaats aan nemen. Van iedereen wordt nog gauw een foto genomen die je later op de dag kan bekijken om nog eens te zien wie, wie is.

Het namenspel.

Na een korte inleiding en voorstelling van het programma voor deze onthaaldag die loopt tussen 10.00 en 14.00 uur zetten we ons in een cirkel voor het grote namenspel. Het is een bont gezelschap van allerlei pluimage dat zich snel laat inleven in het namenspel. Het is de bedoeling dat één iemand haar of zijn naam noemt en dat deze telkens wordt herhaald door de volgende. Zo krijgen we op den duur een sliert van wereldnamen die bijna alle continenten doorkruisen. Het is blijbaar voor iedereen niet altijd even makkelijk om namen te noemen die we niet gewoon zijn om uit te spreken. Er wordt echter in een zeer ontspanne sfeer namen genoemd en spontaan geaplaudiseerd voor diegene die het echt wel goed doen. Een leuke manier om namen te leren onthouden. De eerste spanning is gebroken en je voelt al dadelijk dat iedereen er zin in heeft.

De tafelronde.

Na het grote namenspel worden we ingedeeld in drie groepen aan een tafel. Elke tafel heeft een eigen onderwerp van sport over koken en andere culinaire dingen tot culturen en lezen. Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen krijgt iedereen de kans om iets over zichzelf te vertellen. Het is aangenaam te luisteren naar mensen die je nog niet goed kent. Het is ook de bedoeling dat iedereen in het Nederlands praat en daar merk je al snel dat dit voor de ene makkelijker is dan voor anderen. We ziijn zeer aangenaam verrast hoe goed sommige inburgeraars al Nederlands geleerd hebben op de korte periode dat zij nog maar in België zijn. We hebben veel respect voor deze mensen.

Na enige tijd wordt er doorgeschoven van tafel naar tafel zodanig dat je met bijna iedereen hebt kennis kunnen maken. Een hele leuke wijze voor een eerste kennismaking. Er wordt dan ook met heel veel interesse geluisterd naar elkaar en onderling vragen gesteld.

Samen eten brengt mensen bij elkaar.

De organisatoren hebben voor broodjes en dessert gezorgd. Tijdens het eten van al dat lekkers wordt er druk verder gependeld van de ene naar de andere tafel en gaan de kennismakingen door. We leren stuk voor stuk aangename mensen leren kennen. We komen ook voor het eerst in contact met de voor sommige toch wel heel moelijk omstandigheden waarop deze mensen en families naar ons landje zijn gekomen. Sommigen zijn helemaal alleen naar hier gekomen, anderen hebben hun gezin meegebracht. We staan versteld en zijn soms zelfs geschokt over de verhalen die we horen. Elkeen van de inburgeraars hebben wel hun eigen verhaal waar we soms zelfs heel stil van worden. Los van hun verhalen valt ons ook de onzekerheid bij sommigen, ook families, op over hun toekomst. Vele zijn nog in regularisatieprocedure waardoor zij op dit ogenblik geen bijkomende opleidingen kunnen volgen laat staat werk zoeken.

Toch voelen we dat al deze mensen vooruit willen in het leven. Zij hopen allamaal zo snel als mogelijk het Nederlands goed onder de knie te krijgen, een opleiding te kunnen volgen en vooral werk te vinden. Het treft ons dat deze inburgeraars ook via dit project hun eigen situatie willen verbeteren, sociale contacten en een netwerk willen opbouwen en zo voor een groot deel hun eigen lot mee oppakken. Respect, alleen maar respect. Af en toe bekruipt mij het gevoel dat ik de inburgeraar ben.

Speed daten.

Na de lunch is het tijd voor drie minuten gesprekken. Via een doorschuifsysteem is het de bedoeling de er korte gesprekjes ontstaan onder elkaar. We krijgen telkens drie minuten de tijd om nog snel een paar vragen te stellen aan elkaar. Niet zo evident maar toch leerrijk zo blijkt achteraf. Er wordt druk gependeld onder elkaar en je voelt toch al wel aan bij welke mensen je je een beetje goed voelt. Het wordt er alleen maar moelijker op om aan het eind van deze leerrijke sessie onze voorkeur op te geven. Het zijn allemaal stuk voor stuk boeiende mensen die je beter zou willen leren kennen.

Sylvie en ik hebben er voor gekozen om samen in dit prachtige project te stappen. Daarom stellen we dan ook samen ons lijstje op van inburgeraars die we heel graag zouden terug zien. We zijn een beetje verwonderd dat we beide al snel dezelfde voorkeuren hebben.

23 juni.

Na afgifte van de voorkeurlijstjes zowel door inburgeraars als coaches worden we nog uitgenodigd voor 23 juni. Op deze dag zal het project effectief van start gaan.

Zo te horen van de aanwezigen was deze eerste kennismaking alvast een succes en zeer geslaagd te noemen. Een hele dikke proficiat ook aan de organisatoren die van deze dag een aangename kennismaking hebben gemaakt.

Wij kijken alvast uit naar 23 juni en vooral met welke inburgeraars wij de komende maanden een aantal gezamelijke activiteiten zullen ondernemen. Wij zijn er alvast klaar voor.

Op deze wijze is vreemd gaan een hele leuke ervaring. En iedereen mag het weten!

Dominic Van Oosterwyck en Sylvie Stuyck
 

take down
the paywall
steun ons nu!